Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Mỹ Lan
Ngày gửi: 14h:54' 01-12-2008
Dung lượng: 796.5 KB
Số lượt tải: 677
Số lượt thích: 0 người
KIểM TRA BàI Cũ
1) Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức.
Lời giải
2)Lm tính chia
áp dụng lm tính chia
Khi nào đa thức A chia hết cho đa thức B?
Tiết 17: CHIA ĐA THứC MộT BIếN Đã SắP XếP
1)Phép chia hết
*)Chia đa thức
cho đa thức
-
-
-
Giải:
Vậy
Trình bày phép chia như đối
với hai số tự nhiên.
Tìm hạng tử bậc cao nhất của
đa thức thương.
Tìm dư thứ nhất
Tìm hạng tử thứ hai của thương
Tìm dư thứ hai
Phép chia có dư bằng 0 là phép chia hết
Tìm hạng tử thứ ba của thương
Ta được dư cuối cùng = 0
? Kiểm tra lại tích
Có bằng
hay không.
BG :
Tiết 17: CHIA ĐA THứC MộT BIếN Đã SắP XếP
1)Phép chia hết
Bài tập: Thực hiện phép chia:
-
-
-
Vậy :
BG :
2) Phép chia có dư
*)Chia đa thức
cho đa thức
Giải:
-
-
Dư cuối cùng là -5x + 10
là phép chia có dư.
Vậy
CHú ý: Đối với những đa thức khuyết bậc, khi thực hiện ta cần để cách một khoảng tương ứng với bậc khuyết đó
CHú ý :đối với hai đa thức tuỳ
A và B của cùng một biến (B )
tồn tại duy nhất một cặp đa thức
Q và R sao cho A= B.Q+R
Chú ý(sgk/31)
+ Nếu
phép chia A cho
B là phép chia hết .
+ Nếu
phép chia A cho B
là phép chia có dư.
Tiết 17: CHIA ĐA THứC MộT BIếN Đã SắP XếP
1) Phép chia hết
2) Phép chia có dư
3) Luyện tập
Bài tập 69(sgk/31):
Cho hai đa thức:

Tìm dư R trong phép chia A cho B
rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R
Giải
-
-
-
Vậy
Bài tập 68(sgk/31):
áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:
Giải
Hướng dẫn về nhà:
Học bài kết hợp sgk và vở ghi. Nắm chắc cách chia hai đa thức đã sắp xếp.
BTVN: 67a (sgk/31)
48,49,50,51,52 (sbt/8)
Hướng dẫn :- Thực hiện phép chia hai đa thức đã cho để tìm dư cuối cùng

- Tìm giá trị của a để dư cuối cùng bằng 0
Bài 51(sbt/8)
Tìm a sao cho đa thức x4 - x3 + 6x2 - x + a chia hết cho đa thức x2 - x + 5

Làm tương tự đối với bài 52(sbt/8)
Trường thcs tiền an
No_avatar

bài làm zì mà ngắn zậy. nhìn hk? hỉu zì hết. làm lại đy

No_avatar

công nhậnLưỡng lự

 
Gửi ý kiến