Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Đức Hồng
Ngày gửi: 20h:08' 23-08-2010
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử 6
Nguyễn Thị Đức Hồng
Kiểm tra bài cũ
Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn
cảnh nào ? Khúc Hạo đã làm gì để xây dựng chính
quyền tự chủ ?
2. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân
Nam Hán lần thứ nhất ( 930 – 931 )
BÀI 27
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
Lược đồ chống quân Nam Hán
Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì ?
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
Năm 938 , Ngô Quyền kéo quân ra Bắc :
 Diệt Kiều Công Tiễn trừ hậu hoạ
 Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng
Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu vua Nam Hán ?
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
Chặt gỗ để đóng cọc
Đóng cọc ở sông Bạch Đằng
Phục kích
Cọc gỗ sông Bạch Đằng
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
- Ngô Quyền chuẩn bị :
 Tổ chức kháng chiến (đóng cọc ở sông Bạch Đằng
và cho quân mai phục )
 Đón đánh quân giặc
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
Kế hoạch đánh giặc cuả Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.
- Diến biến:
SÔNG BẠCH ĐẰNG
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
Quân ta đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Lưu Hoằng tháo thúc quân hăm hở đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại.
Quân Hán chống không nổi, rút chạy ra biển.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Quân mai phục của ta tấn công...
Quân Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc...Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạng.
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
- Diến biến:
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Cuối năm 938 ,
Hoằng Tháo chỉ huy
thuỷ quân Nam Hán
tiến vào nước ta
Lược đồ: Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930-931)
Khiêu chiến
Giả thua để nhử địch
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Nước triều lên : quân
ta dùng thuyền nhẹ
nhử giặc vượt qua bãi
cọc ngầm.
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Nước triều rút :
NgôQuyền
tổng tấn công ,
quân Nam Hán
thua to. Hoằng
Tháo bỏ mạng
Vua Nam Hán
thu quân
Phản công
Chiến thắng
Chiến thắng
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Chiến thắng Bạch Đằng 938 ( tranh vẽ )
Vì sao lại nói : “ trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Ý nghĩa :
. Chấm dứt hẳn thời kỳ nước ta bị phong kiến
Trung Quốc đô hộ .
. Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của tổ quốc .
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Ngô Quyền đã có công lao như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ hai ?
Tượng Ngô Quyền
Lăng Ngô Quyền ở Hà Tây
Dặn dò
Học bài 27
Chuẩn bị ôn tập thi HKII
Vùng cửa sông và vùng hạ lưu sông Bạch Đằng được Ngô Quyền chọn làm chiến trường quyết chiến. Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông Rừng. Dân gian ở đây đã có câu ca dao:
Con ơi nhớ lấy lời cha
Gió to sóng cả động qua sông Rừng
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã đánh dấu sụ chấm dứt thời kỳ đô hộ cửa phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ độc lập lâu dài.
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã mở ra một thời kỳ  mới trong lịch sử dân tộc, thời kỳ phát triển của quốc gia  phong kiến độc lập và lớn lên nhanh chóng của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng đó đã đánh bại mưu đồ xâm lược của nhà Nam Hán, khẳng định sự tồn tại vững chắc của đất nước và nâng cao thêm ý thức làm chủ của dân tộc. Trên cơ sở thắng lợi quân sự oanh liệt đó, Ngô Quyền - người anh hùng của cuộc kháng chiến chống xâm lược đã tiến một bước lớn trên con đường củng cố nền độc lập dân tộc.
đôi câu đối lớn với dòng chữ Nho:
 
Vương nghiệp khởi Loa Thành, trường biên thanh sử;
Chiến công lưu Đằng thủy, cộng mộc hồng ân.
 Nghĩa là:
                          Vương nghiệp bắt đầu từ Loa Thành, con ghi chép dài lâu trong sử xanh;
                              Chiến công lưu lại trên sông Đằng, (trong đó) có ân phúc của loài cây.
 
Gửi ý kiến