Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Tứ giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Thu
Ngày gửi: 23h:50' 13-12-2008
Dung lượng: 867.5 KB
Số lượt tải: 315
Số lượt thích: 0 người
Ngày giảng :26-8
Hình học lớp 7 , các em đã được học những ván đề gì ?
3chương : + Chương I : Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song .
+ Chương II : Tam giác .
+ Chương III :Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác . Các đường đồng qui .
Hình học lớp 8 : Học tiếp về tứ giác , đa giác
Gồm 4 chương : +ChươngI :Tứ giác .
+Chương II:Đa giác , diện tích của đa giác .
+Chương III: Tam giác đồng dạng .
+Chương IV:Hình lăng trụ đứng , hình chóp đều.
Quan sát các hình dưới đây gồm mấy đoạn thẳng ?Đọc tên các đoạn thẳng ở mỗi hình ?
Mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng , các đoạn thẳng có đặc điểm gì ?
Hình 1a ,1b, 1c gồm 4 đoạn thẳng "khép kín ", trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng .
Mỗi hình 1a ,1b ,1c được gọi là một tứ giác .Thế nào là một hình tứ giác ?
1/ Định nghĩa :
Định nghĩa tứ giác ABCD ?Vẽ tứ giác đó .
A
B
C
D
*Định nghĩa :(SGK-64)
*Tứ giác ABCD còn được gọi tên là tứ giác BCDA ,BACD ,...
*Các điểm A,B,C,D gọi là các đỉnh .
* Các đoạn thẳng AB ,BC,CD , DA gọi là các cạnh .
Định nghĩa tứ giác MNPQ ?Nêu các yéu tố đỉnh và cạnh của nó .
Khi đọc tên các đoạn thẳng
theo một thứ tự xác định
?1
Trong các tứ giác ở hình 1 , tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác ?
Tứ giác ABCD gọi là tứ giác lồi .Định nghĩa tứ giác lồi ?
*Định nghĩa : (SGK-65)
*Chú ý : Từ nay , khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm , ta hiểu đó là tứ giác lồi .
?2
Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống .
a) Hai đỉnh kề nhau A&B , ...
Hai đỉnh đối nhau A&C , ...
b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau ):AC , ...
c) Hai cạnh kề nhau : AB và BC, ...
Hai cạnh đối nhau AB và CD , ...
e) Điểm nằm trong tứ giác ( Điểm trong của tứ giác ):M,...
Điểm nằm ngoài tứ giác ( Điểm ngoài của tứ giác ):N,...
BC&CD , CD&AD , DA&AB
Đỉnh B &D
BD
AD và BC
P
Q
Đỉnh B &C , C & D , D & A
Tổng các góc trong một tam giác bằng bằng bao nhiêu ?
Tổng các góc trong một tứ giác có bằng 1800 ?Có thể bằng bao nhiêu ?Hãy giải thích ?
2/ Tổng các góc của một tứ giác .
?3
A
B
C
D
Vẽ tứ giác ABCD , tính tổng
*Trong tứ giác ABCD , vẽ đường chéo AC .
Có hai tam giác .
(Định lý tổng các góc trong một tam giác )
Phát biểu định lý về tổng các góc của một tứ giác ?
*Định lý : (SGK-65)
Hãy nêu dưới dạng GT ,KL ?
Tứ giác ABCD
Tự CM .
Đây là định lý nêu lên tính chất về góc của một tứ giác .
Nhận xét gì về hai đường chéo AC ,BD của tứ giác ?
*Hai đường chéo của tứ giác cắt nhau
3/ Luyện tập .
*Bốn góc của một tứ giác có thể đều nhọn hoặc đều tù hoặc đều vuông không ?
Bài 1 (SGK-66)
Hình 5
a) x=500
b) x=900
c) x=1150
d) x=750
a) x=1000
b) x=360
Bài tập :
Bài giải :
Tứ giác ABCD có :
(Định lý tổng các góc của tứ giác )
Bài tập 2 :Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
* Một tứ giác có nhiều nhất .
A. 1 góc vuông .
B. 2 góc vuông .
C. 3 góc vuông .
D. 4 góc vuông .
** Một tứ giác có nhiều nhất .
A. 4 góc tù .
B. 3 góc tù .
C. 2 góc tù .
D. 1 góc tù .
No_avatar

tôi thấy bài này trả lời không hay

 
Gửi ý kiến