Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Từ Hán Việt

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trọng
Ngày gửi: 14h:01' 11-09-2010
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 1594
Số lượt thích: 3 người (Đinh Hải Đăng, Võ Trần Nhã Linh, Nguyễn Gia Nhi)
CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Kiểm tra bài cũ
Đọc thuộc lòng bài Nam quốc sơn hà.
SÔNG NÚI NƯỚC NAM
(Nam quốc sơn hà )
Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Câu hỏi
Hãy cho biết nghĩa của các tiếng : nam, quốc, sơn ,hà.

Nam :phương nam
Quốc : nước
Sơn : núi
Hà : sông
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt

Đặt câu với các yếu tố : nam, quốc,sơn ,hà .
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt

1.Cụ là nhà thơ yêu nước.
2.Mới ra tù Bác đã tập leo núi.
3.Nó nhẩy xuống sông cứu người chết đuối.
1.Cụ là nhà thơ yêu quốc.
2.Mới ra tù Bác đã tập leo sơn.
3.Nó nhẩy xuống hà cứu người chết đuối.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Học thầy không tày học bạn.
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

Học , quả
Hãy ghép yếu tố quả với 1 yếu tố khác và đặt câu, ghép yếu tố học với yếu tố khác và đặt câu.
Trong 2 câu trên có 2 yếu tố Hán Việt đã được dùng độc lập như từ, đó là yếu tố nào?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

Từ việc tìm hiểu 2 câu tục ngữ và ghép yếu tố để đặt câu em rút ra nhận xét gì về các yếu tố hoa , quả , học , tập ?
Có lúc dùng để tạo từ, có lúc được dùng độc lập như một từ.
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

Yếu tố thiên trong :
thiên thư : trời
thiên niên kỷ:
thiên đô về Thăng Long:
nghìn
dời
Em có nhận xét gì về các yếu tố Hán Việt trên ?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
:
Từ ghép thuần việt có mấy loại, đó là những loại nào ?
Dựa vào kiến thức đã học,em hãy xếp 6 từ Hán Việt sau thành 2 loại từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ
Sơn hà ,ái quốc ,thạch mã, giang san ,thiên thư ,thủ môn.
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
Sơn hà
Giang sơn
Ái quốc
Thủ môn
Thiên thư
Thạch mã
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
Sơn hà
Giang sơn
Ái quốc
Thủ môn
Thiên thư
Thạch mã
:yêu nước
:giữ cửa
:sách trời
:ngựa đá
Từ ghép đẳng lập
Từ ghép chính phụ
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
:
Câu hỏi thảo luận
1-Em có nhận xét gì về trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt trên ?
2-So sánh trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt với trật tự của các tiếng trong từ ghép thuần Việt ?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
Có 2 trường hợp :
-Yếu tố chính đứng trước.
-Yếu tố chính đứng sau.
Bookstore
ink-pot
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:
-Từ ghép đẳng lập.
-Từ ghép chính phụ.
Từ ghép Hán Việt có mấy loại ? Đó là những loại nào ?
Trong từ ghép chính phụ Hán Việt có mấy trường hợp ?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:
-Từ ghép đẳng lập.
-Từ ghép chính phụ.
II.LUYỆN TẬP:
:
Bảng phân loại từ ghép Hán Việt
Từ ghép đẳng lập
Từ ghép chính phụ
Yếu tố chính đứng trước
Yếu tố chính đứng sau
Sơn hà
Giang sơn
Ái quốc
Thủ môn
Thiên thư
Thạch mã
Luyện tập
1.Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ ngữ sau:
hoa1:hoa quả, hương hoa. tham1:tham vọng, tham lam.
hoa2:hoa mỹ, hoa lệ. tham2:tham gia, tham chiến.
phi1:phi công, phi đội. gia1:gia chủ, gia súc.
phi2:phi pháp, phi nghĩa. gia2:gia vị, gia tăng.
phi3:cung phi, vương phi.
Trả lời
-Hoa1:cơ quan sinh sản của thực vật.
Hoa2:tốt, đẹp.
-Phi1:bay.
Phi2:trái với.
Phi3:vợ lẻ của vua hay các vương công thời phong kiến.
-Tham1:ham muốn nhiều.
Tham2:dự vào.
-Gia1:nhà.
Gia2:thêm.
Luyện Tập
2.Mở rộng vốn từ với 4 yếu tố :
-Quốc, sơn, cư ,bại.
Quốc
sơn

ca

gia
ngữ
huy
lâm
khê
thủy
giang
chung
dân

trú
định
cường
cước
Mở rộng vốn từ
Luyện Tập
3.Xếp các từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào nhóm thích hợp:
a.Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.
b.Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.
Đáp Án
-Yếu tố chính đứng trước : hữu ích, phát thanh ,phòng hoả ,bảo mật
-Yếu tố chính đứng sau : thi nhân ,đại thắng,tân binh, hậu đãi ,
SINH NHẬT
NHẬT THỰC
SINH NHẬT
: ngày
: mặt trời
Bài tập thi đua
1-Còn trời còn nước còn non
Còn người ta còn phải lo.
a-thất hứa b-thất vọng c-thất học d-thất trận

2-Gửi miền Bắc lòng miền Nam ,
Đang xông lên đánh Mĩ tuyến đầu.
a-chung tình b-chung sức c-chung thủy d-chung kết

3-Đêm nay pháo nổ giao thứa
Mà người không nhà còn đi.
a-chiến sĩ b-chiến mã c-chiến trường d-chiến công

4-Đố ai đếm hết vì sao
Đố ai kể hết Bác Hồ
a-công ơn b-công lao c-công đức d-cù lao
thất học
chung thủy
chiến sĩ
công lao
Phân loại
Công lao chiến sĩ
Chung thuỷ thất học
Dặn dò về nhà
Học thuộc bài
Làm các bài tập vào vở
Chuẩn bị bài :Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Kính chào quý thầy cô
No_avatar

hay

lem

linhXấu hổ

 

No_avatar

nhu cc

No_avatarf

hay

gdfyhjhljhdryy

No_avatar

goodCười nhăn răng

 

No_avatar

no hay

Khóc

 

Avatar

cug hay

No_avatarf

đc ạCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến