Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Chính sách đối ngoại

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tập (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:10' 14-12-2008
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 0 người
Bài 15
Chính sách đối ngoại
Nội dung bài học
Chính sách đối ngoại và vị trí của nó
Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
Những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại
Phương hướng, biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại
Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại
Chính sách đối ngoại và vị trí của nó
Chính sách đối ngoại: là các chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước trong quan hệ với nước khác hay các tổ chức quốc tế nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển của nhân loại.
Vị trí :
Chính sách đối ngoại phải chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hòa nhập với sự phát triển chung của thế giới
Chính sách đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nó có vai trò quan trọng trong việc góp phần tạo ra các điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị trí nước ta trên trường quốc tế.

Trở về KQND
2. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
Trở về KQND
3. Những nguyên tắc cơ bản của
chính sách đối ngoại
Trở về KQND
4. Phương hướng, biện pháp cơ bản
để thực hiện chính sách đối ngoại
Quan điểm chỉ đạo chính sách đối ngoại
Phương hướng, biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại
Trở về KQND
Quan điểm chỉ đạo chính sách đối ngoại
Giữ vững độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.
Trở về mục 4
Chủ động hội nhập kinh tế QT và KV
PT QH hữu nghị, HT với các nước XHCN và các nước láng giềng
Mở rộng QH nhiều mặt, song phương và đa phương
Tiếp tục mở rộng QH với các nước bạn bè truyền thống, các nước ĐLDT, các nước ĐPT, các nước trong PT không liên kết...
Thúc đẩy QH đa dạng với các nước PT và các tổ chức QT
Tăng cường QHĐK và HT với các ĐCS và CN, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, PT cách mạng và tiến bộ trên TG
Trở về mục 4
5. Trách nhiệm của công dân
đối với chính sách đối ngoại
Em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại ?
Chúng ta cần ...
Trở về KQND
Tin tưởng và chấp hành chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước
Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế
Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến ĐN như rèn luyện nghề, nâng cao trình độ VH và khả năng giao tiếp bằng NN
Có thái độ lịch sự, thể hiện nét đẹp trông văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết.
 
Gửi ý kiến