Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Anh Tuấn
Ngày gửi: 08h:22' 14-10-2010
Dung lượng: 570.0 KB
Số lượt tải: 817
Số lượt thích: 0 người
BÀI 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC
GIÁO VIÊN : V anh tun
Trường thcs đakrông
KIỂM TRA BÀI CŨ
chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Nhân tử chung của đa thức x3 – 2x2 + x là:
Câu 3: 5(x2 + 2xy + y2) = ?
A. x3 B. x2 C. x
Câu 4: (x + y)(x – y) = ?
Câu 2: Nhân tử chung của đa thức 5xy2 + 10x2y – 5xy là:
A. xy B. 5x2y C. 5xy
A. 5(x + y)2 B. (x + y)2 C. 5(x – y)2
A. x2 + y2 B. x2 – y2 C. (x + y)2
C
B
A
C
A
Được đa thức Q sao cho A=B.Q
hay Q = A : B
B
Là hai đơn thức
A:B được thực hiện như thế nào?
Em hãy viết công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số.
xm: xn =
xm : xn =
xm-n (m > n)
?
1 (m=n)
?
I/ QUI TẮC :
?1
Làm tính chia :
a/ x3 : x2 =
x3-2 = x1 = x
( 15 : 3 ) .(x7 : x2)
{
5
{
x7-2
= 5 x5
b/ 15x7 :3x2 =
?
?
x5
C/ 20 x5 :12 x =
( 20 : 12 ).( x5 : x)
= . x 5 -1
= . x4
?
x4
? 2
Tính:
a/ 15x2y2 : 5xy2 =
(15 : 5).(x2:x).(y2:y2)
= 3. x .1
= 3 x
3
yo
x1
{
{
{
: 4
: 4
b / 12x3y : 9x2=
(12: 9) . (x3:x2) . (y :1)
?
= . x1. y
x3-2
y
{
{
{
= . xy
Nhận xét:
Đ ơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A .
Qui tắc
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B ) ta làm như sau :
- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số đơn thức B .
- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.
- Nhân các kết qua vừa tìm được với nhau .
II / ÁP DỤNG :
?3
a/ Tìm thương trong phép chia , biết đơn thức bị chia là 15x3y5z đơn thức chia là 5x2y3.
Ta có:
15x3 y5z :
5x2y3 =
=(15:5).(x3 :x2).(y5:y3).(z:1)
?
{
{
{
{
z
y2
x1
3
= 3. x1.y2.z
= 3xy2z
b/ Cho p=12x4y2: (-9xy2).tính giá trị của biểu thức p tại x= -3 và y = 1,005
P = 12 x4y2 : (-9xy2)
= [12: (-9)].(x4: x).(y2: y2)
x3
y0
{
{
{
= . x3.1
p = 36
= -3y2
N : (-3x2 y3):x2y
M
K
I
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Ồ : (-x)9 : (-x)6
= (-x)3 = -x3
I : (-x)5 : (-x)3
= (-x)2 = x2

G : (-y)5 : (-y)4
= -y
Đ : 5x2y4 : 10x2y
= 1/2y3
Đ
N
G
= (-xy)5 = -x5y5
K : (-xy)10 : (-xy)5
1/2y3
-x5y5
5
-3y2
x2
-y
-x3
M : 53 : 52
= 5
Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, quê ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hòa (nay là Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng.
Anh là một trong 5 đội viên đầu tiên của Đội nhi đồng Cứu quốc thôn Nà Mạ và cũng là tổ chức Đội đầu tiên của Đội ta được thành lập khi mặt trận Việt Minh ra đời (1941).
Trong buổi thành lập Đội, Kim Đồng được bầu làm tổ trưởng. Kim Đồng là con trai út của một gia đình nông dân nghèo. Bố mất sớm. Anh tham gia cách mạng và hy sinh khi anh vừa tròn 14 tuổi.Kim Đồng đã được Đảng và nhà nước phong tặng anh hùng liệt sỹ năm 1997
Bài tập về nhà 61 b , 62
( sgk) trang 27
No_avatarf
rat cam on. baj nay rat co jch cho e
No_avatar

hay nhỉKhông biết ngượngCười nhăn răngNháy mắtMỉm cườiLè lưỡi

 
Gửi ý kiến