Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Mạnh Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 23-12-2008
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 304
Số lượt thích: 0 người
Môn: Sinh học 8
Giáo viên dạy : Triệu Thị Thảo
Trường THCS Giao Thanh
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008

muối khoáng
năng lượng
khẩu phần
thức ăn
Kiểm tra bài cũ

Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn


Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn


Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người việt nam (SGK/120)


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Giới tính
Lứa tuổi
Trạng thái
sinh lý
Hình thức
lao động
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
Trẻ suy dinh dưỡng
Trẻ béo phì
phải ăn uống đủ chất,
đủ năng lượng, hoạt
động vừa sức.
Chế độ dinh dưỡng phải hợp lí.
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Bảng 36- 1. Tỉ lệ % trẻ em Việt Nam (dưới 5 tuổi)
bị suy dinh dưỡng qua các năm
( Theo tài liệu của Vụ Bảo vệ bà mẹ và trẻ em- Bộ y tế, 2001)
( W: Khối lượng cơ thể; H : Chiều cao; A : Tuổi )
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
Theo dõi đoạn tư liệu và cho biết tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Việt Nam theo chuẩn mới là bao nhiêu?
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
VTV1 ngày 4 tháng 3 năm 2008
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
Bảng tỉ lệ % suy dinh dưỡng của trẻ em ở một số
khu vực trên thế giới
(Theo tài liệu vụ bảo vệ bà mẹ và trẻ em - Bộ ytế,2001)
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn
+ 1 gam prôtêin oxi hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 kcal
+ 1 gam lipit oxi hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 kcal
+ 1 gam gluxit oxi hoá hoàn toàn giải phóng 4,3 kcal
+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất
Bảng thành phần dinh dưỡng của
một số thực phẩm (SGK/121)


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
ăn có mức độ
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
C?n ph?i h?p cỏc lo?i th?c an d? cung c?p d? dinh dưỡng cho nhu c?u c?a co th?
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất


Tháp dinh dưỡng
ăn vừa
phải
ăn đủ theo
nhu cầu
Đường
Muối
ăn hạn chế
I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất
III/ Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần
- Khẩu phần là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong một ngày
C?n ph?i h?p cỏc lo?i th?c an d? cung c?p d? dinh dưỡng cho nhu c?u c?a co th?
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn


Để đủ sức khoẻ học tập và sinh hoạt, một ngày, một nữ sinh lớp 8 cần:
+ Bữa sáng: bánh mì 65 gam, sữa đặc: 15 gam
+ Bữa trưa: cơm 200 gam, đậu phụ 75 gam, thịt lợn 100 gam, dưa muối 100 gam
+ Bữa tối: cơm 200 gam, cá 100 gam, rau 200 gam, đu đủ chín 100 gam
ví dụ:


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn:

+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất
III/ Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần :
- Khẩu phần là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong một ngày
- Nguyên tắc lập khẩu phần:
+ Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu
từng đối tượng.
+ Đảm bảm cân đối thành phần các chất
hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin
+ Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.
Người mới ốm khỏi cần thức ăn bổ dưỡng để tăng cường sức khoẻ
Trong khẩu phần ăn cần bổ sung rau
quả tươi để tăng cường vitamin và chất
xơ giúp hoạt động tiêu hoá dễ dàng hơn.

C?n ph?i h?p cỏc lo?i th?c an d? cung c?p d? dinh dưỡng cho nhu c?u c?a co th?
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
Khẩu phần ăn phải đảm bảo đủ năng
lượng phù hợp cho từng người.


I/Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
Ví dụ:
Khẩu phần ăn của một bạn nam lớp 8 cần phải đảm bảo:
Đủ lượng chất dinh dưỡng: prôtêin 60g; Ca 700 mg; Fe 18 mg; vitamin B1là 1. 2 mg..vv.
Phối hợp nhiều loại thức ăn như: cơm, thịt, cá, rau xanh, hoa quả..
Đảm bảo đủ 2500 kcal năng lượng.
+ Lứa tuổi
+ Giới tính
+ Trạng thái sinh lý
+ Hình thức lao động
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào:
II/ Giá trị dinh dưỡng của thức ăn:

+ Năng lượng chứa trong nó
-Bi?u hi?n ?:
+ Thành phần các chất
III/ Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần :
- Khẩu phần là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong một ngày
C?n ph?i h?p cỏc lo?i th?c an d? cung c?p d? dinh dưỡng cho nhu c?u c?a co th?
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
- Nguyên tắc lập khẩu phần:
+ Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu
từng đối tượng.
+ Đảm bảm cân đối thành phần các chất
hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin
+ Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.
Ghi nhớ
SGK
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
B
A
B
A
C
D
D
C
B
A
B
A
C
D
C
D
B
A
B
A
C
D
D
C
DẶN DÒ
-Về nhà học bài, trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 114.
Häc ghi nhí SGK trang 114.
§äc phÇn Em cã biÕt trang 115.
-Chuẩn bị bài 37: Thùc hµnhThứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
Xin chân thành cảm ơn
Các thầy cô giáo
Chúc các em học tốt!!
Bài học kết thúc
SAI RỒI!!!!!!!!!!!!
ĐÚNG
CHÚC MỪNG BẠN!!!!
ĐÚNG
CHÚC MỪNG BẠN!!!!
Câu hỏi:

Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tuỳ từng người?
Cho một vài ví dụ cụ thể.
Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008
Môn: Sinh häc 8 Tiết 38: Bài 36: Tiªu chuÈn ¨n uèng. nguyªn t¾c lËp khÈu phÇn
No_avatar
bài giảng hay khá sinh động. Xin hỏi anh còn GA về hệ bài tiết ko?
 
Gửi ý kiến