Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày gửi: 16h:54' 16-10-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Lực kế là gì ?
Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực
Câu 2:Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng ?
P=10.m trong đó P : trọng lượng (N)
m : khối lượng (kg)
Câu 3: Bài tập 10.1 SBT
Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?
A. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng .
B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng.
C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo trọng lượng lẫn khối lượng.
D. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực ,còn cân Rôbécvan
là dụng cụ để đo khối lượng.
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét khối
kg
/
m3
( )
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
2.Bảng khối lượng riêng của một số chất
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
2.Bảng khối lượng riêng của một số chất
3.Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
m = D x V
D là khối lượng riêng
m là khối lượng
V là thể tích
Trong đó D là khối lượng riêng(kg/m3)
m là khối lượng (kg)
V là thể tích (m3)
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
2.Bảng khối lượng riêng của một số chất
3.Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
II. Trọng lượng riêng
Trọng lượng của một mét khối một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
Đơn vị trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối
m3
/
N
Thể tích (m3)
Trọng lượng riêng (N/m3)
Trọng lượng (N)
Dựa vào công thức P = 10m, ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D: d = 10D.
( )
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
II. Trọng lượng riêng
III. Xác định trọng lượng riêng của một chất
 P =….(N)
 V =….(m3)
P
d = ------
V
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
2.Bảng khối lượng riêng của một số chất
3.Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
II. Trọng lượng riêng
III. Xác định trọng lượng riêng của một chất
IV. Vận dụng
Trò chơi
- Khối lượng của
- Trọng lượng của
- khối lượng riêng
- trọng lượng riêng
- 1m3 một chất là
- của chất đó
-Đơn vị KLR
-Đơn vị TLR
-N/m3
-kg/m3
Có 2 đội ,mỗi đội có các cụm từ sau:
ĐỘI A
Khối lượng riêng
ĐỘI B
Trọng lượng riêng
Hướng dẫn về nhà :
_Học bài và làm bài C7 SGK, 11.2,11.3,11.4 SBT
_Chuẩn bị bài 12 .Thực hành “Xác định khối lượng riêng của sỏi”
*Xem lại:+Cách dùng cân Rôbécvan để cân một vật
+Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước
* Mỗi Hs chuẩn bị mẫu báo cáo trang 40
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ

CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến