Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồng Chuyền
Ngày gửi: 08h:50' 25-12-2008
Dung lượng: 446.0 KB
Số lượt tải: 676
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Từ CSDL QuanLy_HS, thiết kế mẫu hỏi nhằm tìm ra tất cả các học sinh khá trong lớp
Bài 9:
BÁO CÁO
VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO
BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO
1. Khái niệm báo cáo
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
3. Ví dụ áp dụng
BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO
Chúng ta thường gặp báo cáo ở đâu và nội dung báo cáo là gì?
Trong trường học: báo cáo điểm thi môn Toán của các học sinh trong lớp, thống kê danh sách học sinh khá trong lớp,…

Trong công ty: báo cáo tình bán hàng của công ty,….

BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO
1. Khái niệm:
- Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng
- Báo cáo thường được dùng để:
+ Thể hiện sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu
+ Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định
1. Khái niệm:
- Để tạo 1 báo cáo cần trả lời các câu hỏi sau:
+ Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?
+ Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào được đưa vào báo cáo?
+ Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
1. Khái niệm
Ví dụ: Báo cáo thống kê điểm môn Toán theo tổ:

Câu hỏi
Báo cáo tạo ra để kết xuất thông tin gì?
Dữ liệu từ bảng hay mẫu hỏi nào được đưa vào báo cáo?
Dữ liệu được nhóm như thế nào?
Trả lời
Điểm môn toán theo tổ
Từ bảng HOC_SINH
Theo trường To
1. Khái niệm
Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng
BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO
Có mấy cách tạo đối tượng mới trong Access?
Để tạo nhanh 1 báo cáo, thường thực hiện theo các bước:
1. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
2. Sửa đổi thiết kế báo cáo
BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
Xét ví dụ cụ thể là Báo cáo thống kê điểm môn Toán theo tổ của 1 lớp
Báo cáo dùng thống kê điểm môn Toán theo tổ
Lấy dữ liệu từ bảng HOC_SINH gồm các trường: To (Tổ), Ten (Tên), Toan (Điểm Toán)
Dữ liệu được nhóm theo To
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
Cách thực hiện:
B1: Nháy đúp vào Create Report by using wizard
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
B2: Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi), chọn trường đưa vào báo cáo
Chọn bảng hoặc mẫu hỏi
Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi
Nháy Next
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
B3: Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo
Nháy đúp vào trường cần gộp nhóm
Nháy Next
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
B4: Chỉ ra các trường cần sắp xếp và các yêu cầu thống kê theo nhóm

Chọn trường cần sắp xếp
Sắp xếp tăng hoặc giảm
Thống kê theo nhóm
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
Tính tổng
Tính trung bình
Tìm giá trị nhỏ nhất
Tìm giá trị lớn nhất
Nháy OK
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
Nháy Next
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
B5: Chọn cách bố trí và kiểu trình bày báo cáo

Nháy Next
Nháy Next
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
Đặt tên cho báo cáo
Xem báo cáo
Chỉnh sửa báo cáo
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:
Chỉnh sửa báo cáo
3. Ví dụ áp dụng:

Tạo báo cáo thống kê các học sinh khá trong lớp
3. Ví dụ áp dụng:
Tạo mẫu hỏi tìm ra các học sinh khá trong lớp từ bảng HOC_SINH
Tạo báo cáo dựa trên mẫu hỏi này
 
Gửi ý kiến