Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:49' 22-10-2010
Dung lượng: 671.5 KB
Số lượt tải: 836
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
CHÀO CÁC EM LỚP 12C1
Bài 14
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là:
Câu 2: Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số f
Câu 3: Điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch điện xoay chiều là:
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?
Kiểm tra bài cũ
Vậy: Mạch điện xoay chiều gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp biểu thức của định luật Ôm và góc lệch pha giữa u và i được tính như thế nào?
Câu 4: Biểu thức nào không phải biểu thức của định luật Ôm
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Định luật về điện áp tức thời :
Trong mạch điện xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đọan mạch ấy
u = u1 + u2 +….+un
Thảo luận trả lời câu hỏi C1?
I - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN
C1: Hiệu điện thế trong mạch một chiều gồm nhiều điện trở được tính bằng biểu thức nào?
U = U1+ U2 + U3 + … + UN
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
2) Phương pháp giản đồ Fre-nen :
Thảo luận trả lời câu hỏi C2?
UR = IR
UC = IZC
UL = IZL
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
II- MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
1) Định luật Ôm cho đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp-Tổng trở :

Ta viết được biểu thức các điện áp tức thời:
- Điện áp thức thời giữa A và B :

- Phương pháp giản đồ Fre-nen:

Giả sử cho dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức :
- 2 đầu R :
- 2 đầu L :
- 2 đầu C :
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Nghĩa là:
Với
Gọi là tổng trở của mạch
? HÃY VẼ CÁC VECTO TRÊN CÙNG MỘT GIẢN ĐỒ VỚI ULMẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
? Hãy vẽ giản đồ Fresnen với UL> UC.
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Định luật Ôm :
Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có điện trở R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch:
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
2) Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện :

Nếu ZL > ZC
: u sớm pha hơn i ( tính cảm kháng )
: u trễ pha hơn i ( tính dung kháng )
3) Cộng hưởng điện :
b) Hệ quả :
Với φ là độ lệch pha của u đối với i.
Nếu ZL < ZC
Nếu : ZL = Zc
a) ĐKCH : ZL = ZC :
?
: u cùng pha i
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Củng cố
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Đáp án
Dòng nào ở cột A tương ứng với cột B
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Gọi φ = φu - φi
Mạch R => φ = 0 => u cùng pha so với i. 1e

Mạch R, C nối tiếp => tan φ = - < 0 => φ < 0 => u trễ pha so với i. 2c


Mạch R, L nối tiếp => tan φ = > 0 => φ > 0 => u sớm pha so với i. 3a


Mạch R, L, C nối tiếp (ZL > ZC) => tan φ = > 0 => φ > 0 => u sớm pha so với i.
4a

Mạch R, L, C nối tiếp (ZL < ZC) => tan φ = < 0 => φ < 0 => u trễ pha so với i.
5c
Mạch R, L, C nối tiếp (ZC = ZL) => tan φ = = 0 => φ > 0 ; cộng hưởng điện.
6f
chú ý
1. Nếu cuộn dây có điện trở thuần R0 ta tách thành hai phần tử điện trở R0 nối tiếp với cuộn cảm thuần
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
2. Nếu trong mạch ta xét thiếu phần tử nào trong các công thức ta cho các giá trị của phần tử đó bằng 0
a . Mạch có R, L nối tiếp
u luôn luôn sớm pha hơn i
ZC = 0 ; UC = 0
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
b. Mạch có R, C mắc nối tiếp
u luôn luôn trễ pha so với i
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
b. Mạch có L, C mắc nối tiếp
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
1. Biểu thức định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:
2. Góc lệch pha giữa u và i:
gọi là tổng trở của mạch
vận dụng
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
vận dụng
Bài 1: Công thức tính tổng trở của mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp:
Bài 2: Công thức tính góc lệch pha giữa u và i:
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
vận dụng
Bài 3: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, có :
a. Tính tổng trở của mạch
b. Tính góc lệch pha giữa u và i và nhận xét
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
Bài 4: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi
A. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp B. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp
C. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp D. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L
vận dụng
Bài 5: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có L (cuộn dây thuần cảm)và C nối tiếp . Trong trường hợp nào thi hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện góc .
A.ZL < ZC B. ZL = ZC C.ZL=0,5ZC D. ZL > Zc
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
vận dụng
Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có:
Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là:
Viết biểu thức của dòng điện trong mạch
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
vận dụng
MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
BÀI 14
kính chúc các thầy cô
mạnh khoẻ và hạnh phúc
CHÚC CÁC EM LUÔN LÀ TRÒ GIỎI CON NGOAN
 
Gửi ý kiến