Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 8. Dấu ngoặc kép

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 21h:26' 23-10-2010
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 969
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:

Kể tên các dấu câu em đã học?
Các dấu câu đã học: Dấu chấm; dấu phảy; dấu hai chấm; dấu chấm phảy; dấu chấm hỏi; dấu chấm than.
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc képHOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN


HOA?T Dễ?NG 1: TH?O LU?N
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
I.Nhận xét
1.Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.Ở Bác,lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt.Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
Theo TRƯỜNG CHINH
Những từ ngữ và câu nào được đặt trong dấu ngoặc kép?
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt.Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
Theo TRƯỜNG CHINH
Từ ngữ: “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, “đầy tớ trung thành của nhân dân”
Câu: “ Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
1.Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
Theo TRƯỜNG CHINH


Những từ ngữ và câu
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
I.Nhận xét
*Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép là lời của Bác Hồ.
*Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu chỗ trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

2.Trong đoạn văn nêu ở bài tập 1,khi nào:
*Dấu ngoặc kép được dùng độc lập?
*Dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm?
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
I.Nhận xét
-Dấu ngoặc kép được dùng độc lập khi lời dẫn trực tiếp chỉ là một từ hay cụm từ.
Ví dụ: Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.
-Dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm khi lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn.
Ví dụ:Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn,ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
I.Nhận xét
1.Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó.
Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm.

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
I.Nhận xét
3.Trong khổ thơ sau,từ lầu được dùng với ý nghĩa gì?Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì?
Có bạn tắc kè hoa
Xây “lầu”trên cây đa
Rét, chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra.
PHẠM ĐÌNH ÂN
1- Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó.
Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm.
2- Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
II- Ghi nhớ:
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Dấu ngoặc kép
Nêu ví dụ?
HOA?T Dễ?NG 2: LUYấ?N T?P-THU?C HA`NH
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
III.Luyện tập
1.Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau:
Có lần,cô giáo cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?”
Tôi loay hoay mất một lúc,rồi cầm bút và bắt đầu viết : “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ.Em quét nhà và rửa bát đĩa.Đôi khi,em giặt khăn mùi soa.”
Theo Pi-vô-na-rô-va
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
III.Luyện tập
2.Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng,sau dấu gạch ngang đầu dòng không?Vì sao?* Không thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng,sau dấu gạch ngang đầu dòng. Vì những lời nói đó không phải dạng đối thoại trực tiếp.

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
III.Luyện tập
3.Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau:
a,Cả bầy ong cùng nhau xây tổ.Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa.

III.Luyện tập
3.Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau:
b,Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào trường thọ thì thản nhiên lấy một quả mà ăn.Vua giận,ra lệnh chém đầu Quỳnh.Quỳnh bèn tâu:
Tâu bệ hạ,thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn,tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua.Không ngờ ,nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ.Vậy nên,xin đức vua đổi tên quả ấy là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.
Vua nghe vậy bật cười,tha tội cho Trạng Quỳnh.
Truyện dân gian Việt Nam

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
Dấu ngoặc kép
III.Luyện tập
3.Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau:
a,Cả bầy ong cùng nhau xây tổ.Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa .
III.Luyện tập
3.Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau:
b,Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào trường thọ thì thản nhiên lấy một quả mà ăn .Vua giận,ra lệnh chém đầu Quỳnh.Quỳnh bèn tâu:
- Tâu bệ hạ,thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn,tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua.Không ngờ ,nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ.Vậy nên,xin đức vua đổi tên quả ấy là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.
Vua nghe vậy bật cười,tha tội cho Trạng Quỳnh.
Truyện dân gian Việt Nam
III.Luyện tập
3.Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau:
b,Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào trường thọ thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận,ra lệnh chém đầu Quỳnh.Quỳnh bèn tâu:
- Tâu bệ hạ,thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn,tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua.Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ.Vậy nên,xin đức vua đổi tên quả ấy là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.
Vua nghe vậy bật cười,tha tội cho Trạng Quỳnh.
Truyện dân gian Việt NamDẶN DÒ
Xem lại bài.
Chuẩn bị trước bài : Mở rộng vốn từ Ước mơ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓