Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Hoàng Trường Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:38' 02-11-2010
Dung lượng: 25.5 MB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
KHOA HỌC LỚP 4
BÀI 22: MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
Kiểm tra bài cũ:
Nước trong thiên nhiên tồn tại ở những thể nào?
Sơ đồ sự chuyển thể của nước
QUAN SÁT ĐOẠN PHIM
- Em thấy những gì trong đoạn phim này?
Quan sát phim
Phim này về hiện tượng gì?

7
Mây được hình thành như thế nào?
Mưa từ đâu ra?

Khoa học
1.Tôi là nước ở sông hồ, hồ, biển, …Tôi bay hơi vào không khí.

Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
3.Trên cao, nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau thành những đám mây.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
Nước ở
sông hồ..
Hơi nước
Hạt nước
nhỏ li ti
Mây
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
I) Sự hình thành mây
4. Các đám mây tiếp tục bay lên cao. Càng lên cao càng lạnh, càng nhiều hạt nước nhỏ đọng lại hợp thành các giọt nước lớn hơn, trĩu nặng.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
5.Các giọt nước lớn hơn, trĩu nặng rơi xuống tạo thành mưa.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
6.Cùng với những giọt mưa khác tôi lại trở về nơi tôi đã ra đi.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
6.Cùng với những giọt mưa khác tôi lại trở về nơi tôi đã ra đi.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
Mây đen
Hạt mưa
Nước sông hồ
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?

I) Sự hình thành mây
II) Mưa từ đâu ra?
Khi hạt nước trĩu nặng rơi xuống
gặp nhiệt độ thấp dưới o0c, hạt nước sẽ là tuyết
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
Định nghĩa vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây.
- Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.
- Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi, lặp lại, tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
TRÒ CHƠI:
“BẠN LÀ AI?”
Tiêu chí giới thiệu
1) Tên mình là gì?
2) Mình ở thể nào?
3) Mình ở đâu?
4) Điều kiện nào mình biến thành người khác?
Mây trắng
Giọt nước
Mây đen
Tuyết trắng

“ Tìm hiểu những đám mây
và lợi ích của mưa”
Đám mây mang hơi nước
Về nhà : tìm cách, tập vẽ sơ đồ
vòng tuần hoàn của nước
trong tự nhiên.
2
5
1
4
3
 
Gửi ý kiến