Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Quang hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:01' 10-11-2010
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ:


Mô tả TN cây cần chất gì để chế tạo tinh bột?
Từ TN rút ra kết luận gì ?

Thế nào là quang hợp ? Viết pt tóm tắt ?
Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
- Trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí oxi ra môi trường bên ngoài
?
?
+
Khí OXI
TINH BỘT
ÁNH SÁNG
Khi có ánh sáng lá cây cần chất gì để chế tạo tinh bột ?
BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột ?
Nước
Lá cây cần chất gì để chế tạo tinh bột?
BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
a. Thí nghiệm
Quan sát hỡnh nêu các bước tiến hành thí nghiệm ?
PHIẾU HỌC TẬP

Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
(Thời gian 3 phút)
1 ngày
2 ngày
Chuông A
Chuông B
1 giờ
2 giờ
3 giờ
4 giờ
5 giờ
6 giờ
Lá của cây trong
chuông A
Lá của cây trong
chuông B
PHIẾU HỌC TẬP

Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
(Thời gian 3 phút)
PHIẾU HỌC TẬP

Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
(Thời gian 3 phút)
Không có khí Cacbonic
Có khí Cacbônic
Có màu vàng
Có màu xanh tím
Không

Để chế tạo tinh bột cây cần khí Cacbonic
Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
Từ kết quả đó có thể rút ra kết luận gì ?
Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?
BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
a. Thí nghiệm
b. Kết luận
Cây cần nước và khí Cacbonic để chế tạo tinh bột
SGK
Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
- Trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí oxi ra môi trường bên ngoài
?
?
+
Khí OXI
TINH BỘT
ÁNH SÁNG
Dựa vào kết quả thí nghiệm cho biết lá cây
cần chất gì để chế tạo tinh bột ?
Khí OXI
Khí
Cacbonic
TINH BỘT
ÁNH SÁNG
LÁ LẤY NHỮNG NGUYÊN LIỆU ĐÓ TỪ ĐÂU?
. . . . . . . + khí . . . . . . . .. . . . . . . ... + khí. . . . .
BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
2. Khái niệm về quang hợp
a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
Nước
cacbônic
Tinh bột
ôxi
(rễ hút từ đất )
(Lá lấy từ không khí)
(trong lá)
ánh sáng
chất diệp lục
(Lá nhả ra ngoài môi trường)
Dựa vào kết quả TN 1,2,3 viết sơ đồ tóm
tắt quá trình quang hợp ?
Lá chế tạo được tinh bột trong điều kiện nào ?
Lá sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ?
Cacbonic
Oxi
Cacbonic
Cacbonic
Cacbonic
Cacbonic
Oxi
Oxi
Oxi
Oxi
Qóa tr×nh trao ®æi khÝ
. . . . . . . + khí . . . . . . . . . . . . . . ... + khí. . . . .
BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
2. Khái niệm về quang hợp
a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
Nước
cacbônic
Tinh bột
ôxi
(rễ hút từ đất )
(Lá lấy từ không khí)
(trong lá)
ánh sáng
chất diệp lục
(Lá nhả ra ngoài môi trường)
b. Khái niệm
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi ra mơi tru?ng ngồi.
Thế nào là quang hợp ?
Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa gì?
Hoàng giáp trúc đào
Măng
Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? Vì sao em biết?
Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao?
Hoàng giáp trúc đào
Măng
. . . . . . . + khí . . . . . . . . . . . . . . ... + khí. . . . .
BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
2. Khái niệm về quang hợp
a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
Nước
cacbônic
Tinh bột
ôxi
(rễ hút từ đất )
(Lá lấy từ không khí)
(trong lá)
ánh sáng
chất diệp lục
(Lá nhả ra ngoài môi trường)
b. Khái niệm
- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi ra mơi tru?ng ngồi.
- Qa trình quang h?p gip cy t?ng h?p ch?t h?u co v lm khơngkhí trong lnh.- Xem trước bài 22
- Ôn lại kiến thức về:
+Thực vật cần những chất khí gì của không khí để quang hợp và hô hấp?
+Động vật cần chất khí gì của không khí để hô hấp?
DẶN DÒ
- Học bài
- Đọc mục “em có biết” SGK


CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
1
2
3
4
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Đây là một cơ quan sinh sản của cây chứa hạt
Đây là phần rộng nhất của lá
Đây là nguyên liệu không thể thiếu của quá trình quang hợp
Đây là một bộ phận của thân có chức năng vận chuyển nước
và muối khoáng
Q
U
A
N
G
H
Ơ
P
Ô chữ chìa khoá
 
Gửi ý kiến