Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thủy
Ngày gửi: 06h:12' 16-11-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Trường Trung học cơ sở Kim Lan
Số học lớp 6
Năm học 2010 - 2011
Thực hiện các phép tính sau :
a) 4 + 6
b) 4 . 6
c) 4 - 6
= 10
= 24
= ?
Kiểm tra bài cũ
Những con số này có ý nghĩa gì ?
Vì sao ta cần có những con số có " - " đằng trước ?
0
-10
-20
-30
10
20
30
40
50
60
oC
1. C¸c vÝ dô :
Các số : 1; 2; 3; .
gọi là số nguyên âm
C¸ch ®äc :
-
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
m một
(Trừ 1)
m hai
(Trừ 2)
m ba
(Trừ 3)
-
-
Chương II. Số nguyên
1. Các ví dụ :
Nhiệt độ trên nhiệt kế l 200C
Nhiệt độ của nước đá đang tan l 00C
Nhiệt độ dưới 00C được viết v?i d?u " - " đằng trước.
Nhiệt độ 10 độ dưới 0C được viết là - 100 C
(đọc l âm mười độ C hoặc trừ mười độ C).
Ví dụ 1: Để đo nhiệt độ , người ta dùng nhiệt kế.
(đọc l hai mươi độ C).
(đọc l không độ C).
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
Hà Nội : 18C
Huế: 20C
Đ Lạt: 19C
TP. Hồ Chí Minh: 25C
?1
Đọc nhiệt độ ở các thnh phố dưới đây:
Bắc Kinh : -2C
Mát-xcơ-va : -7C
Paris: 0C
New York : 2C
?1
Đọc nhiệt độ ở các thnh phố dưới đây:
Để đo độ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên Trái Đất, người ta lấy mực nước biển lm chuẩn.
Độ cao trung bình của
Biển Chết l - 392 m
Độ cao của dỉnh núi
Phú Si l 3 776 m
Ví dụ 2:
Quy u?c : Độ cao mực nước biển l 0 m
Biển Chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 392m
Đỉnh núi Phú Sĩ có độ cao cao
hơn mực nước biển 3 776 m
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng l 3 143 mét.
Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh l - 30 mét.
Vớ dụ 2:
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
Ví du? 3:
Nếu ông A có 10 000 đồng ,
ta nói : " Ông A có 10 000 đồng ".
Nếu ông A nợ 10 000 đồng,
ta nói " Ông A có - 10 000 đồng ".
Đọc v giải thích các câu sau :
a) Ông Bẩy có - 150 000 đồng .
b) B Năm có 200 000 đồng .
c) Cụ Ba có - 30 000 đồng.
?3
1. Các ví dụ
Ví dụ 1: sgk
Ví dụ 2: sgk
Các số : -1; -2; -3; .
gọi là số nguyên âm.
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
Ví du? 3 : sgk
1. Các ví dụ
Ví dụ 1: sgk
Ví dụ 2: sgk
Các số : - 1; -2; -3; .
(Số nguyên âm dùng để ch? độ cao dưới mực nước biển) .
(Số nguyên âm dùng để ch? số tiền nợ) .
(Số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 00C)
gọi là số nguyên âm.
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
-6
-5
Chiều dương :
Chiều âm :
Điểm gốc
Từ phải sang trái .
Từ trái sang phải
(thường dược đánh dấu bằng mũi tên)
Các số : -1; -2; -3; .
gọi là số nguyên âm .
2 . Trục số ?:
0
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
B
A
C
D
Các điểm A, B, C, D ở trục số biểu diễn những số nào?
3
?4
1. Các ví dụ :
Các số : -1; -2; -3; .
Gọi là số nguyên âm
2. Tru?c số :
0
- 5
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
- 6
- 2
1
5
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
-4
-5
Chú ý:
Ta có thể vẽ trục số theo vị trí đứng .
1. Các ví dụ :
Các số : - 1;- 2;- 3;.
gọi là số nguyên âm
2 . Trục số :
TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
3 . Luyện tập :
Bài tập 1 : Hình vẽ bên minh hoạ một phần các nhiệt kế (tính theo độ C )
a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế .
b) Trong hai nhiệt kế ở hình H1 và H2 nhiệt độ nào cao hơn ?
- 30C
- 20C
00C
20C
30C
b) Nhiệt độ ở hình H2 cao hơn nhiệt độ ở hình H1 .
Đọc và giải thích độ cao của các địa điểm sau :
Bi tập 2
Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8 848 mét .
Độ cao của đáy vực
Ma-ri-an là - 11 542 mét .
0
a) Ghi điểm 0 vào trục số trên hình vẽ dưới đây :
b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số - 10 và - 5 vào trục số ở hình vẽ dưới đây :
- 9
- 8
- 7
- 6
Bài tập 4 :
Ghi nhớ
Các số : - 1 ; - 2 ; - 3 ; ... gọi l số nguyên âm .
1. Các số no được gọi l các số nguyên âm ?
2 . Trong thực tế ta dùng số nguyên âm khi no ?
+ Để chỉ nhiệt độ dưới 0 C ;
+ Để chỉ độ cao dưới mực nước biển ;
+ Để chỉ số tiền nợ , . . .
1. Đọc Sách giáo khoa để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm.
2. Tập vẽ thành thạo trục số.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
3. Làm các bài tập 3 ; 5 trang 68.
Chúc các em Chăm ngoan - Học giỏi
 
Gửi ý kiến