Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Như Hội
Ngày gửi: 20h:00' 17-11-2010
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 694
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô đến dự giờ
1
Chương IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI)
Tiết 33, Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
2
.Lạng Sơn
.Thanh Hoá
Đa Bang
Lai Châu.
Tháng 4-1407
Tây Đô
.Hà Tĩnh
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
Sông Hồng
Sông Đà
(Mộc Thạch)
(Trương Phụ)
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui

Chú giải
22-1-1407
Đông Đô
3
.Lạng Sơn
.Thanh Hoá
Đa Bang
Lai Châu.
Tháng 4-1407
Tây Đô
.Hà Tĩnh
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
Sông Hồng
Sông Đà
(Mộc Thạch)
(Trương Phụ)
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui

Chú giải
22-1-1407
Đông Đô
4
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Cách đánh của nhà Trần chống giặc Mông -Nguyên
Cách đánh của nhà Hồ chống giặc Minh
Đường lối kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên của nhà Trần và của nhà Hồ trong kháng chiến chống giặc Minh có gì khác nhau?
5
CÂU HỎI THẢO LUẬN
- Không biết dựa vào dân, không đoàn kết được toàn dân, chiến đấu đơn độc
Cách đánh của nhà Trần chống giặc Mông -Nguyên
Cách đánh của nhà Hồ chống giặc Minh
- Dựa vào dân, đoàn kết toàn dân, “ Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh”.
- Vừa đánh cản giặc vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, buộc giặc phải theo cách đánh của ta
Đường lối kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên của nhà Trần và của nhà Hồ trong kháng chiến chống giặc Minh có gì khác nhau?
ĐÁP ÁN
6
Chương IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI)
Tiết 33, Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
7
“ Trương Phụ đi đến đâu là giết hại, hoặc chất thây thành núi, hoặc moi ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ, hoặc nướng đốt làm trò chơi, thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh. Ở Kinh lộ và các nơi dân còn sót thì bị bắt hết làm nô tì và bị chuyển bán mà tan tác bốn phương cả”.
( Đại Việt sử kí toàn thư )
8
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế
Gây binh kết oán trải 20 năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi
… Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”.
( Bình Ngô đại cáo)
9
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta? Theo em chính sách nào là thâm độc nhất, vì sao ?
10
Tiết 33, Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
2. Chính sách cai trị của nhà Minh3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
11
“Ở Đồ Sơn (Hải Phòng) có khởi nghĩa Phạm Ngọc ; ở Quảng Ninh có khởi nghĩa Lê Ngã ; ở Đông Triều có khởi nghĩa Phạm Chấn, Trần Nguyệt Hồ ; ở Bắc Giang có khởi nghĩa Phạm Tất Đạt ; ở Phú Thọ có khởi nghĩa của Trần Nguyên Thôi ; ở Thái Nguyên có khởi nghĩa của Trần Nguyên Khang”.
12
Biển Đông
Lào
.Nghệ An
.Quảng Ninh
.Phú Thọ
Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh
Trung Quốc
.Thái Nguyên
.Thanh hóa
TRẦN NGUYÊN KHANG
TRẦN NGUYÊN THÔI
PHẠM TẤT ĐẠI
.Đông Triều
.Bắc Giang
PHẠM NGỌC
Nơi diễn
ra các
cuộc khởi
nghiã
.Ninh Bình
TRẦN NGỖI
TRẦN QUÝ KHOÁNG
Hải phòng
PHẠM CHẤN,
TRẦN NGUYỆT HỒ
LÊ NGÃ
13
CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1 + Nhóm 2: Dựa vào lược đồ đã cho. Hãy hoàn thành Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi.
Nhóm 3 + Nhóm 4: Dựa vào lược đồ đã cho. Hãy hoàn thành Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng.
14
Biển Đông
Lào
.Lạng Sơn
.Nghệ An
Bô Cô (Nam Định)
Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi
.Ninh Bình
.Hải Phòng
Sông Đà
Sông Hồng
Căn cứ nghĩa quân
Nơi ta phòng thủ
T a tấn công
Doanh trại giặc

.Ninh Bình
.Thanh Hóa
.Hóa Châu
.Thuận Hóa
.Nam Định
.Phú Thọ
Biển Đông
.Lạng Sơn
................
..............
..........
........
......
…..
Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng
Nơi ta phòng thủ

Quân giặc tấn công

Quân ta rút lui

Nhóm 1 + Nhóm 2: Dựa vào lược đồ đã cho. Hãy hòan thành Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi.
Nhóm 3 + Nhóm 4: Dựa vào lược đồ đã cho. Hãy hòan
thành Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng.
Nghệ An
15
Biển Đông
Lào
.Lạng Sơn
.Nghệ An
Bô Cô (Nam §Þnh)
Lai Châu.
Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi
(10- 1407)
.Ninh Bình
.Hải Phòng
Sông Đà
Sông Hồng
Căn cứ nghĩa quân
Nơi ta phòng thủ
Ta tấn công
Doanh trại giặc

16
Biển Đông
.Lạng Sơn
1411
Thanh Hóa
.Nam Định
.Phú Thọ
Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng
Trung Quốc
.Ninh Bình
Thuận Hóa
.Hóa Châu
Sông Đà
Sông Hồng
................
..............
..........
........
.......
……
……
…..
Nơi ta phòng thủ

Quân giặc tấn công

Quân ta rút lui


Nghệ An
(8 – 1413)
17
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Hãy trình bày đặc điểm, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa
lịch sử của những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
(Theo mẫu sau)?
18
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Hãy trình bày đặc điểm, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa
lịch sử của những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
(Theo mẫu sau)?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
19
Qua bài học ngày hôm nay em có suy nghĩ gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta?
20
Hướng dẫn về nhà
1/Bài tập :
- Học bài cũ
- Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh trong những năm đầu bị đô hộ
- Làm bài tập bài 18
2/ Chuẩn bị bài mới:
- Đọc thông tin: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) sưu tầm tranh ảnh, những mẩu chuyện về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

21
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
22
No_avatar
can ro rang hon
No_avatar
that long la mjk hok nju xi nao het ?vi no lac nheo ah
No_avatar
cũng được
 
Gửi ý kiến