Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Vectơ trong không gian

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 18-11-2010
Dung lượng: 914.0 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Giáo án dự thi
I. ÔN TẬP VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I. ÔN TẬP VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG
1. KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦAVECTƠ
+ Hai vectơ gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song với nhau hoăc trùng nhau.
+ Hai vectơ gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
2. PHÉP CỘNG VÀ TRỪ HAI VECTƠ
.Giao hoán:
.Kết hợp:
.Vectơ-không:
+ Tính chất
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
3. PHÉP NHÂN VECTƠ VỚI MỘT SỐ
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Tiết 28-29
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Vectơ và các khái niêm có liên quan đến vectơ như: giá,độ dài của vectơ ,sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ,vectơ không,sự bằng nhau của hai vectơ.được định nghĩa như trong mặt phẳng.Các phép toán:phép cộng ,phép trừ hai vectơ ,phép nhân vectơ với một số trong không gian và các tính chất của chúng giống như xét trong mặt phẳng.
1. CHÚ Ý:
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
2. VÍ DỤ:
a. Cho tứ diện ABCD. hãy chỉ ra các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của tứ diện .Các vectơ đó cùng nằm trong một mặt phẳng không?
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
NHÓM 1
NHÓM 2
Bài 1:Cho hình hộp ABCD.A`B`C`D` tính:
a.
b.
Bài 2: Cho tứ diện ABCD. M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD và I là trung điểm của MN,P là điểm bất kỳ.CMR
a.
b.
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
NHÓM 3
NHÓM 4
Bài 3: Cho tứ diện ABCD.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC ,BD và G là trọng tâm của tam giác BCD. CMR
Bài 4: Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định điểm E sao cho
PHT
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
NHÓM 3
NHÓM 4
Bài 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC ,BD và G là trọng tâm của tam giác BCD. CMR
Bài 4: Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định điểm E sao cho
NHÓM 1
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
HƯỚNG DẪN
NHÓM 2
NHÓM 3
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
HƯỚNG DẪN
NHÓM 4
(G là đỉnh của hình bình hành ABGC
E là đỉnh của hình bình hành AGED)
Đo đó: AE là đường chéo của hình hộp có 3 cạnh là AB,AC,AD.
E
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
III. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
1.KHÁI NIỆM VỀ SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
o
B
A
O
2. ĐỊNH NGHĨA
Trong không gian ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.
MH
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
III. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
1.KHÁI NIỆM VỀ SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Ví dụ:
Giải
Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AC ,BD

Suy ra MPNQ là hình bình hành.
Suy ra:MN,AD,BC cùng song song với một mặt phẳng nào đó song song với (MPNQ)
Ta có
III. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BA VECTƠ ĐỒNG PHẲNG
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Từ định nghĩa ba vectơ đồng phẳng va định lí về sự phân tích(hay biểu thị) một vectơ theo hai vectơ không cùng phương trong hình học phẳng chúng ta có thể chứng minh được định lí sau đây:
Qua định nghĩa về sự đồng phẳng của của ba vectơ và định lí có mấy cách chứng minh ba vectơ đồng phẳng?
Có hai cách:
+ Giá của ba vectơ song song với một mặt phẳng nào đó.
+ Một vectơ được phân tích theo hai vectơ còn lại.
Ví dụ 1:
III. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BA VECTƠ ĐỒNG PHẲNG
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Hướng dẫn
III. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BA VECTƠ ĐỒNG PHẲNG
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Định lí 2
III. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BA VECTƠ ĐỒNG PHẲNG
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Ví dụ 2
Giải
Vì I là trung điểm của BG nên ta có:
IV. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
1. LÝ THUYẾT
- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng .
- Vectơ và các khái niệm có liên quan đến vectơ như: giá,độ dài của vectơ ,sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ,vectơ không,sự bằng nhau của hai vectơ.được định nghĩa như trong mặt phẳng.Các phép toán:phép cộng ,phép trừ hai vectơ ,phép nhân vectơ với một số trong không gian và các tính chất của chúng giống như xét trong mặt phẳng.
- Ngoài qui tắc 3 điểm ,quy tắc HBH, quy tắc trừ ,quy cộng vectơ trong không gian còn có quy tắc hình hộp(BT nhóm 1).
-Ngoài các đẳng thức vectơ về trung điểm đoạn thẳng ,trọng tâm tam giác,trong không gian còn có đẳng thức về trọng tâm của tứ diện(BT nhóm 2).
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
IV. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
1. LÝ THUYẾT
ĐN:Trong không gian ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
2.LUYỆN TẬP.
IV. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
MH2
Giải
BT 1
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Giải:
IV. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Giải:
Ta Có :
Vậy 3 véc tơ trên đồng phẳng
Cách 2
Cách 1
MH3
IV. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
 
Gửi ý kiến