Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Ngày gửi: 12h:15' 02-12-2010
Dung lượng: 192.5 KB
Số lượt tải: 641
Số lượt thích: 0 người
Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức?
Kiểm tra bài cũ
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức
Ap duùng: Hãy tính tổng của hai phân thức sau:
Kiểm tra bài cũ
Vậy
Tiết 28
Phép trừ các phân thức đại số
Tiết 28
Phép trừ các phân thức đại số
Tiết 31
Phép trừ các phân thức đại số
Tiết 29
Phép trừ các phân thức đại số
Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.
1. Phân thức đối:
Phép trừ các phân thức đại số
Tiết 29
Phép trừ các phân thức đại số
Phép trừ các phân thức đại số
1. Phân thức đối:
Tiết 29
a. Định nghĩa:
Phép trừ các phân thức đại số
1. Phân thức đối:
?1.
Theo quy tắc đổi dấu thì
Tiết 29
Phép trừ các phân thức đại số
1. Phân thức đối:
Giải
Tiết 29
Phép trừ các phân thức đại số
1. Phân thức đối:
2.Phép trừ
Muốn trừ phân thức cho phân thức , ta cộng với phân thức đối của :
Quy tắc
Ví dụ:
Trừ hai phân thức
Giải :
(Thay phép trừ bởi phép cộng)
(Thực hiện phép cộng theo qui tắc)
Tiết 28
Phép trừ các phân thức đại số
1. Phân thức đối:
2.Phép trừ
Ví dụ 2. Thc hiƯn php tnh:
Giải
Tiết 28
Phép trừ các phân thức đại số
1. Phân thức đối:
2.Phép trừ
*Chú ý: Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số.
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc lý thuyết.
Làm bài tập:
* Từ 33 đến 37 trang 50-51 (SGK).
* Làm bài 24 (a,b,c); 25 trang 20-21 (SBT),
 
Gửi ý kiến