Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Trao đổi chất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 18h:24' 03-12-2010
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 1614
Số lượt thích: 0 người
Sinh học 8
Lê Thị Hồng Nhung
Trường THCS Lợi Bình Nhơn
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.
Chương VI
Trao đổi chất và năng lượng
Tiết 33 - Bài 31. TRAO D?I CH?T
Tiết 33 - Bài 31. TRAO D?I CH?T
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào:
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
Tiết 33 - Bài 31. TRAO D?I CH?T
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
Hãy cho biết có những hệ cơ quan nào tham gia vào quá trình trao đổi chất ?
Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết.
H? hụ h?p cú vai trũ nhu th? no trong quỏ trỡnh trao d?i ch?t?
* Hô hấp lấy O2 và thải CO2.
Hệ tiêu hóa có vai trò gì trong việc trao đổi chất ?
Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và thải các phần thừa qua hậu môn.
Hệ tuần hoàn thực hiện vài trò gì trong quá trình trao đổi chất ?
Vận chuyển O2 và chất
dinh dưỡng tới tế bào và
vận chuyển CO2
tới phổi, các chất thải
tới cơ quan bài tiết.
Hệ bài tiết có vai trò gì trong quá trình trao đổi chất ?
Hệ bài tiết lọc từ máu
các chất thải và bài
tiết qua nước tiểu.
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
Biến đổi thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể và thải các chất cặn bã ra ngoài.
Lấy ôxi từ môi trường cung cấp cho cơ thể và thải CO2 từ cơ thể ra ngoài môi trường.
Lọc máu, thu gom chất thải để bài tiết ra ngoài dưới dạng nước tiểu và mồ hôi.
Vận chuyển ôxi, chất dinh dưỡng tới tế bào và CO2 , các chất thải từ tế bào tới cơ quan bài tiết.
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
I. TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG NGOÀI :
- Môi trường ngoài cung cấp thức ăn , nước, muối khoáng và O2 cho cơ thể qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ và CO2 từ cơ thể thải ra đó là sự TĐC ở cấp độ cơ thể .

Trao đổi chất cú ý nghĩa nhu th? no d?i v?i co th? s?ng?
Cơ thểMôi trường ngoài
Môi trường ngoài
Hệ hô hấp
Hệ tiêu hoá
Hệ bài tiết
O2
Thức ăn,
nước,
muối khoáng
CO2
Phân
Nước tiểu
- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài giúp cơ thể tồn tại và phát triển.
Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài thể hiện như thế nào ? Kể tên các chất m cơ thể dó lấy vào từ môi trường v th?i ra qua quỏ trỡnh trao d?i ch?t ?
- Lấy chất cần thiết vào cơ thể ( O2, thức ăn, nước và muối khoáng). Thải CO2 và chất cặn bã ra ngoài môi trường.
Thảo luận mở rộng
Theo suy nghĩ của các em, vật vô sinh có trao đổi chất không ?
Trả lời: Có...
Ví dụ : CaO + H2O --> Ca(OH)2.
? Tuy nhiên sự TĐC ở chất vô cơ --> biến tính + huỷ hoại.
? Còn TĐC ở cơ thể sống ( người, ĐV, TV...) giúp cơ thể tồn tại và phát triển.
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
Nếu ta sống trong môi trường bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự sống của cơ thể ?
- Nếu sống trong môi trường ô nhiễm sẽ gây tác hại rất lớn đến đời sống con người, làm cho cơ thể dễ mắc một số bệnh về đường hô hấp (viêm phổi, viêm phế quản, ..), về dường tiêu hoá (tả, lị, ...), về sức khoẻ sinh sản (vô sinh).
- Ngoài ra còn mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như: cúm A (H1N1), đột biến cấu trúc di truyền gây bệnh ung thư, quái thai,...
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong :
Nhắc lại môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào?
- Môi trường trong cơ thể gồm: máu, nước mô và bạch huyết.
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
NƯỚC MÔ (huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)
TẾ BÀO
Mao mạch máu
Mao mạch bạch huyết
O2 và các chất dinh dưỡng
CO2 và các chất thải
Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
1. Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? ( N1)
2. Hoạt động sống của tế bào tạo ra những sản phẩm gì ? (N2)
3. Những sản phẩm đó được đưa tới đâu? (N3)
4. Sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong biểu hiện như thế nào? (N4)
SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA MÁU, NƯỚC MÔ VÀ BẠCH HUYẾT.
THẢO LUẬN 2 phút
Máu mang O2 và chất dinh du?ng qua nước mô --> tế bào.
1. Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào ?
NƯỚC MÔ
(huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)
TẾ BÀO
Mao mạch máu
Mao mạch bạch huyết
O2 và các chất dinh dưỡng
CO2 và các chất thải
Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể
SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA MÁU, NƯỚC MÔ VÀ BẠCH HUYẾT.
Nước mô
(huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)
Tế bào
Mao mạch máu
Mao mạch bạch huyết
O2 và các chất dinh dưỡng
CO2 và các chất thải
Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể
2. Hoạt động sống của tế bào tạo ra những sản phẩm gì ?
=> Năng lượng, CO2 và chất thải.
SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA MÁU, NƯỚC MÔ VÀ BẠCH HUYẾT.
NƯỚC MÔ
(huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)
TẾ BÀO
Mao mạch máu
Mao mạch bạch huyết
O2 và các chất dinh dưỡng
CO2 và các chất thải
Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể
3.Những sản phẩm đó được đưa tới đâu?
Chúng được đưa tới nước mô --> máu --> hệ hô hấp, bài tiết --> ra ngoài.
SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA MÁU, NƯỚC MÔ VÀ BẠCH HUYẾT.
Cơ thể
Tế bào
Máu
Môi trường ngoài
Nước mô
O2
Chất dinh dưỡng
Năng lượng
CO2
CO2
Chất thải
Chất thải
O2
Chất dinh dưỡng
Chất thải
Cơ quan bài tiết
Phổi
Môi trường trong
4. Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?
Phân
Chất thải
Chất dinh dưỡng vµ O2 ®­îc sö dông cho c¸c ho¹t ®éng sèng, đồng thời các s¶n phÈm ph©n huû ®­a ®Õn c¸c c¬ quan hô hấp, bài tiết để th¶i ra ngoµi. Sự T§C ë tế bào th«ng qua m«i tr­êng trong .
Cơ thể
Tế bào
Máu
Môi trường ngoài
Cơ thể
Tế bào
Chất
dinh
dưỡng
Nước mô
Thức ăn, nước, muối khoáng
Ôxi trong không khí
Chất dinh dưỡng
Chất dinh dưỡng
O2
O2
Năng lượng
CO2
CO2
Chất thải
Chất thải
Chất thải
Cơ quan bài tiết
Phổi
Nước tiểu
Phân
CO2
Môi trường trong
=> Nêu mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào?
? Hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau - không thể tách rời, d?m b?o cho co th? t?n t?i v phỏt tri?n.
1.Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được thể hiện như thế nào?
2.Trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thể hiện như thế nào?
3.Nếu 1 trong 2 cấp độ ngừng lại sẽ dẫn đến hậu quả gì?
1.Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và O2 cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra ngoài môi trường.
2.Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất.
3.Nếu 1 trong 2 cấp độ ngừng lại thì cơ thể sẽ chết.
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào:
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong
Tiết 33 - Bài 31. TRAO ẹOI CHAT
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào:
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường NGOI:
Bài tập 1: Khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau:
1. Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào những chất gì?
a. Prôtêin.
b. Khí CO2 và muối khoáng.
c. Các chất dinh dưỡng và O2.
d. Cả a và b.
* Kiểm tra đánh giá
Bài tập 1: Khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau:
* Kiểm tra đánh giá
2. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thể hiện như thế nào ?
Tế bào nhận chất dinh dưỡng và O2 từ máu.
Tế bào tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng từ những chất đơn giản và tích lũy năng lượng.
Tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng và thải những chất không cần thiết ra môi trường.
Cả a, b và c.
3. Những chất nào được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào ?
Các chất dinh dưỡng và ôxi.
Khí cacbônic và muối khoáng.
Prôtêin, gluxit và các chất thải.
Cả a và b.
Bài tập 1: Khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau:
* Kiểm tra đánh giá
Bài tập 2: Dựa vào hình vẽ hãy ghi tên các chất mà cơ thể lấy vào và thải ra môi trường, thay cho các số 1, 2, 3.?
02
- Thức ăn.
- Nước.
- Muối khoáng
C02
* Hướng dẫn về nhà
Trả lời câu hỏi 3 vào vở bài tập.
Đọc trước bài 32: CHUYỂN HOÁ và trả lời các câu hỏi sau:
Söï chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng goàm nhöõng quaù trình naøo?
Phaân bieät trao ñoåi chaát vôùi chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng?
Naêng löôïng giaûi phoùng ôû teá baøo ñöôïc söû duïng vaøo nhöõng hoaït ñoäng naøo?
Chuyeån hoùa cô baûn laø gì? yù nghóa cuûa chuyeån hoùa cô baûn?
Gv: Lê Thị Hồng Nhung
Thân ái chào quý thầy cô
và các em
No_avatarf
Ngây thơ
No_avatar
Hônban dag lam gj do
Avatar
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

No_avatarf

Bai giang hay nhung khi tai ve toi khong mo ra tham khao duoc

 

No_avatar

bai giang hay nhung khong co cau hoi va bai tap

No_avatar

chữ đè lên nhau nhìn ko rõ lắm

 

No_avatar

co ma 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓