Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympic- lop5- vong 2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Co Loi
Ngày gửi: 23h:08' 05-01-2011
Dung lượng: 230.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Diệp)
Violympic
Vòng 2
pHạM THị LợI -Hà GIANG
3.1: Tìm 1 p/s có mẫu số hơn tử số là 36 và có giá trị = 3/5
54/90
Bài 3: Vòng 2
3.2: Tìm 1 p/s có mẫu số hơn tử số là 52 và có tổng ts và ms là 86 đơn vị.
17/69
3.3: Tìm 1 p/s có mẫu số hơn tử số là 15 và biết phân số đó = 51/68
45/60
3.4 Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng = 999 và giữa chúng cóp 25 số lẻ nữa.
Giải
Giữa hai số lẻ có 1số chẵn nên hiệu của chúng là:
25 x 2 + 1 = 51
Số bé là (999 - 51) : 2 = 474
Số lớn là: 999 - 474 = 525
Đ/s SB: 474 SL: 525
3.5 Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng = 286 và giữa chúng có 18 số chẵn khác.
Hiệu 2 số là: 18 x2 + 2=38
SB: (286 - 38) :2 = 124 SL: 285 - 124 =162
3.6 Hiện nay, tổng số tuổi của hai cha con là 56 tuổi, biết cha hơn con 28 tuổi. Tính tuổi mỗi người?
Cha: 42 Con: 14
3.7:Hai kho thóc chứa 216 tấn thóc, biết nếu chuyển từ kho 1 sang kho hai 15 tấn thóc thì hai kho bằng nhau.Tính số thóc ở mỗi kho
Kho 1: 123 tấn
Kho 2: 93 tấn
3.8:Tìm 1 p/s có mẫu số hơn tử số là 52 và có giá trị=51/ 85
78/130
3.9:Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng = 848 và giữa chúng có 13 số chẵn khác.

Hiệu 2 số là: 13 x 2 + 2 = 28
SB: (848 - 28) :2 = 410 SL: 848 - 410 =438
 
Gửi ý kiến