Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Xuân Vượng
Ngày gửi: 10h:49' 13-01-2011
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 2222
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Tiền An,15/01/2011
GV: Vũ Xuân Vượng
Trường: THCS Cộng Hoà
CáC vùng kinh tế
II.Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
I.Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
III. Vùng Bắc Trung Bộ
IV. Vùng Duyên hải NTB
V.Vùng Tây Nguyên
VI.Vùng Đông Nam Bộ
Bài cũ: Em hãy kể tên các vùng kinh tế đã học ? (Thứ tự theo các vị trí từ I đến VI )
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Tiết 39 . Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
CH: Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng Sông Cửu Long ?
CAMPUCHIA
ĐÔNG NAM BỘ
VỊNH THÁI LAN
BIỂN ĐÔNG
Vị trí của vùng ĐB SCL.
@
B?c
Tây Nam
Đông Bắc
Đông Nam
Tiết 39 . Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
a.Vị trí, giới hạn:
- Đông Bắc: Tiếp giáp Đông Nam Bộ
- Bắc: Tiếp giáp CămPuChia
- Tây Nam: Tiếp giáp Vịnh Thái Lan
- Đông Nam: Tiếp giáp Biển Đông
Biển đông
Vịnh thái lan
Cam pu chia
Đông nam bộ
CH: Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng Sông Cửu Long ?
Gồm: 13 tỉnh thành
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Cửu Long ?
a.Vị trí, giới hạn:
- Đông Bắc: Tiếp giáp Đông Nam Bộ
- Bắc: Tiếp giáp CămPuChia
- Tây Nam: Tiếp giáp Vịnh Thái Lan
- Đông Nam: Tiếp giáp Biển Đông
Biển đông
Vịnh thái lan
Cam pu chia
Đông nam bộ
CH: Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng Sông Cửu Long ?
Gồm: 13 tỉnh thành

+ Thuận lợi để phát triển kinh tế trên đất liến, kinh tế biển.
+ Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mê Công.
b. ý nghĩa
Diện tích: 39.734 km2
BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tiết 39
Nằm gần đường hàng hải quốc tế nên thuận lợi cho việc giao lưu KT-VH với các nước trong khu vực
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Dựa vào H 35,1. Cho biết các loại đất chính của Đồng
bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng?
Đất phèn
Đất phù sa
Đất phèn
Đất mặn
Đất mặn
- Có nhiều loại đất, đất phù sa chiếm diện tích lớn.
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Hãy nêu các đặc điểm tự nhiên chính của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long?
DH: Th?p, b?ng ph?ng
- KH: C?n xớch d?o núng, ?m quanh nam
- SN: Sụng ngũi, kờnh r?ch ch?ng ch?t
Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long?
Tài nguyên:
- Đất
- Nước
- Thủy sản
- Khoáng sản
- Du lịch
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Dựa vào b¶n ®å tù nhiªn vïng ®ång b»ng S«ng Cöu Long vµ vèn hiÓu biÕt:
Nhóm 3 :
Nhận xét thế mạnh về TNTN ở đồng bằng sông Cửu Long để sản xuất lương thực thực phẩm ?
Nhóm 2 :
Nêu những khó khăn chính về mặt tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long ?
Nêu một số biện pháp để khắc phục những khó khăn ? DBSCL?
1. Thuận lợi:
- Địa hình thấp, bằng phẳng
- Khí hậu cận xích đạo.
- Nguồn đất, nước, sinh vật trên cạn và dưới nước rất phong phú...
2. Khó khăn:
- Đất phèn, đất mặn
- Lũ lụt
- Thiếu nước (mùa khô), nguy cơ xâm thực mặn...
3. Biện pháp:
-Cải tạo và sử dụng đất phèn, đất mặn.
-Tăng cường hệ thống thuỷ lợi.
-Tìm các biện pháp thoát lũ, chủ động sống chung với lũ, kết hợp với khai thác lợi thế của lũ sông Mê Công.
Nhóm 1 :
* ĐKTN:
- ĐH: Thấp, bằng phẳng
- KH: Cận xích đạo nóng, ẩm quanh năm
- SN: Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt
* Tài nguyên:
- Đất
- Nước
- Thủy sản
- Khoáng sản: Than bùn..
- Du lịch đến các miệt vườn...
l0o0o0
Hình ảnh Lũ lụt
Lũ ở ĐBSCL
Ô nhiễm môi trường
Khó khăn: Lũ lụt kéo dài, mùa khô thiếu nước,
đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn, ô nhiễm môi trường
Mùa khô
Làm nhà tránh lũ
Làm nhà tránh lũ
Đánh cá
Giải pháp khắc phục khó khăn của vùng
Sống chung với lũ
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
III.Đặc điểm dân cư, xã hội
Hãy cho biết đặc điểm dân cư của vùng ĐB sông Cửu Long ( Về dân số, thành phần dân tộc)
- Dân số: 16,7 triệu người (2002)
L vùng đông dân
- Chủ yếu là người kinh
- Vùng đất định cư lâu đời của người Khmer, người Chăm, ngu?i Hoa...
- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có kinh nghiệm trong nông nghiệp sản xuất hàng hóa..
Đặc điểm dân cư đó đã tạo cho vùng ĐB sông Cửu Long có những thuận lợi gì?
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
III.Đặc điểm dân cư, xã hội
Hãy nhận xét một số tiêu chí phát triển dân cư – xã hội ở ĐB sông Cửu Long?
- Dân số: 16,7 triệu người (2002)
L vùng đông dân
- Chủ yếu là người kinh
- Vùng đất định cư lâu đời của người Khmer, người Chăm, ngu?i Hoa...
- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có kinh nghiệm trong nông nghiệp sản xuất hàng hóa..
cao
cao
cao
Thấp
Thấp
Thấp
Từ các tiêu chí này em có nhận xét gì về tình hình dân cư – xã hội của ĐBSCL so với cả nước?
- Mật độ dân số cao, thu nhập đàu người cao, tuy nhiên mặt bằng dân trí còn thấp, một bộ phận dân cư còn khó khăn.
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
III.Đặc điểm dân cư, xã hội
Để sống chung với lũ thì người dân ở ĐB sông Cửu Long đã có những biện pháp gì?
- Dân số: 16,7 triệu người (2002)
L vùng đông dân
- Chủ yếu là người kinh
- Vùng đất định cư lâu đời của người Khmer, người Chăm, ngu?i Hoa...
- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có kinh nghiệm trong nông nghiệp sản xuất hàng hóa..
Tránh lũ bằng việc tôn cao đất dọc theo các trục lộ đường giao thông với độ cao trên mực nước biển, nước lũ...
- Làm nhà trên cọc, trên phao...
- Củng cố bờ bao để kịp thời thu hoạch mùa vụ và tránh né lũ bảo vệ các miệt vườn...
- Chuẩn bị thuốc men, lương thực, thực phẩm trước khi mùa lũ về...
- Khai thác lợi thế do lũ mang lại...
- Chủ động lấy nước tích tụ phù sa, vệ sinh đồng ruộng...
- Mật độ dân số cao, thu nhập đàu người cao, tuy nhiên mặt bằng dân trí còn thấp, một bộ phận dân cư còn khó khăn.
Tiết 39. Bài 35:
Vùng đồng bằng sông cửu long
...................???...................
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
* ĐKTN:
- ĐH: Thấp, bằng phẳng
- KH: Cận xích đạo nóng, ẩm quanh năm
- SN: Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt
* Tài nguyên:
- Đất
- Nước
III.Đặc điểm dân cư, xã hội
- Dân số: 16,7 triệu người (2002)
L vùng đông dân
- Chủ yếu là người kinh
- Vùng đất định cư lâu đời của người Khmer, người Chăm, ngu?i Hoa...
- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có kinh nghiệm trong nông nghiệp sản xuất hàng hóa..
- Mật độ dân số cao, thu nhập đàu người cao, tuy nhiên mặt bằng dân trí còn thấp, một bộ phận dân cư còn khó khăn.
- Đông Bắc: Tiếp giáp Đông Nam Bộ
- Bắc: Tiếp giáp CămPuChia
- Tây Nam: Tiếp giáp Vịnh Thái Lan
- Đông Nam: Tiếp giáp Biển Đông
- Th?y s?n
- Khoỏng s?n: Than bựn...
- Du l?ch
1. Vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi gì đối với
sản xuất ? ( Chọn đáp án đúng)
a. Thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và giao lưu với các nước trong khu vực .
b. Thuận lợi cho đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản và nông nghiệp.
Thuận lợi cho phát triển công nghiệp dầu khí, chế biến thực phẩm.
d. Thuận lợi cho phát triển kinh tế biển và giao lưu với tất cả các vùng khác trong nước.
Bài tập củng cố:
2. Điều kiện tự nhiên của vùng tạo thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế nào ? ( Chọn đáp án đúng)
a. Trồng lúa, hoa màu, nuôi gia súc, gia cầm.
b. Trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn
d. Sản xuất lương thực thực phẩm.
c. Nông nghiệp với cơ cấu sản phẩm đa dạng.
d
a
VỀ NHÀ :
- Làm các bài tập 1,2,3 trong SGK,bµi tËp trong tËp b¶n ®å ®Þa lÝ.
- T×m hiểu, s­u tÇm tµi liÖu tranh ¶nh vÒ những thành tựu trong sản xuất lương thực, thực phẩm ở ĐBSCL ?
No_avatar

cam onCười

 

No_avatar

cam on rat nhieu

 

Avatar

qua tot

may o bai nay, ma minh ba 1 tiet duoc diem cao

No_avatar

hay nak.em cam onMỉm cười

 

 
Gửi ý kiến