Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trò chơi ô chữ tổng hợp lớp 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Văn Định và Nguyễn Viết Hùng
Ngày gửi: 17h:04' 13-01-2011
Dung lượng: 486.0 KB
Số lượt tải: 682
Số lượt thích: 1 người (Ý Thư)
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
8
7
6
9
5
Gồm 6 chữ cái: Người dạy học ngày xưa được gọi là gì ?
Gồm 9 chữ cái: Giáo sư vừa đạt giải toán học thế giới cao nhất Piel, năm 2010. Ông là ai ?
10
Gồm 8 chữ cái: Ông là nhà bác học nổi tiếng, một thần đồng của quê hương Hưng Hà, là tác giả bài thơ "Rắn đầu biếng học" - Lớp 7. Ông là ai ?
Gồm 16 chữ cái: Văn bản "Hai cây phong" - Ai-ma-tốp - Ngữ văn 8 - được trích từ tác phẩm này.
Gồm 14 chữ cái: Tên một văn bản viết về đề tài nhà trường - giáo dục, thể hiện một cách thấm thía xúc động tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nói lên vai trò to lớn của nhà trường đối với tuổi thơ mỗi người.
Gồm 8 chữ cái: Một ấn phẩm mà các lớp thường làm nhân ngày 20-11
Gồm 5 chữ cái: Tên một tác phẩm nổi tiếng của Vũ Đình Liên (Văn 8)
Gồm 8 chữ cái: Tên thầy giáo, một người - đạo cao đức trọng, tên được ghi trên bia ở Văn Miếu, ông được vua mời dạy Thái Tử.
Gồm 6 chữ cái: Tên nhà văn hiện thực xuất sắc những năm 1930 - 1945, ông chuyên viết về người nông dân và trí thức tiểu tư sản. Ông là ai ?
1
2
3
4
8
7
6
9
5
Gồm 6 chữ cái: Người dạy học ngày xưa được gọi là gì ?
Gồm 9 chữ cái: Giáo sư vừa đạt giải toán học thế giới cao nhất Piel, năm 2010. Ông là ai ?
10
Gồm 8 chữ cái: Ông là nhà bác học nổi tiếng, một thần đồng của quê hương Hưng Hà, là tác giả bài thơ "Rắn đầu biếng học" - Lớp 7. Ông là ai ?
Gồm 16 chữ cái: Văn bản "Hai cây phong" - Ai-ma-tốp - Ngữ văn 8 - được trích từ tác phẩm này.
Gồm 14 chữ cái: Tên một văn bản viết về đề tài nhà trường - giáo dục, thể hiện một cách thấm thía xúc động tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nói lên vai trò to lớn của nhà trường đối với tuổi thơ mỗi người.
Gồm 8 chữ cái: Một ấn phẩm mà các lớp thường làm nhân ngày 20-11
Gồm 5 chữ cái: Tên một tác phẩm nổi tiếng của Vũ Đình Liên (Văn 8)
Gồm 8 chữ cái: Tên thầy giáo, một người - đạo cao đức trọng, tên được ghi trên bia ở Văn Miếu, ông được vua mời dạy Thái Tử.
Gồm 6 chữ cái: Tên nhà văn hiện thực xuất sắc những năm 1930 - 1945, ông chuyên viết về người nông dân và trí thức tiểu tư sản. Ông là ai ?
o
g
đ
ư
t
r
Ô
N
T
s
a
N
o
.
.
CK
Trò chơi ô chữ
Gồm 9 chữ cái: Giáo sư vừa đạt giải toán học thế giới cao nhất Piel, năm 2010. Ông là ai ?
Gồm 8 chữ cái: Ông là nhà bác học nổi tiếng, một thần đồng của quê hương Hưng Hà, là tác giả bài thơ "Rắn đầu biếng học" - Lớp 7. Ông là ai ?
Gồm 14 chữ cái: Tên một văn bản viết về đề tài nhà trường - giáo dục, thể hiện một cách thấm thía xúc động tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nói lên vai trò to lớn của nhà trường đối với tuổi thơ mỗi người.
Gồm 8 chữ cái: Một ấn phẩm mà các lớp thường làm nhân ngày 20-11
Gồm 8 chữ cái: Tên thầy giáo, một người - đạo cao đức trọng, tên được ghi trên bia ở Văn Miếu, ông được vua mời dạy Thái Tử.
Gồm 6 chữ cái: Tên nhà văn hiện thực xuất sắc những năm 1930 - 1945, ông chuyên viết về người nông dân và trí thức tiểu tư sản. Ông là ai ?
 
Gửi ý kiến