Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày gửi: 13h:10' 21-01-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 581
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH GDQP - AN
TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG
TỔ: NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC
Người biên soạn:
GV: Nguyễn Ngọc Anh
Email: nguyenngocanhgdtc@yahoo.com.vn
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
Mikhail Timofeevich Kalashnicov
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
I. Súng tiểu liên AK
Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov -
người Liên bang Nga thiết kế. AK là chữ đầu của hai từ: Avtomat
Kalashnikova. Súng AK được thiết kế năm 1947
I.Súng tiểu liên AK
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu.
a. Tác dụng:
- Trang bị cho từng người sử dụng
- Dùng hoả lực, lưỡi lê, báng súng để tiêu diệt sinh lực địch.
- Cấu tạo gọn nhẹ,có thể bắn liên thanh và phát một.
- Hộp tiếp đạn chứa được 30 viên
b. Tính năng:
Tầm bắn ghi trên thước ngắm: 800m, AK cải tiến là 1000m
Tầm bắn hiệu quả: 400m; hoả lực tập trung: 800m; bắn máy bay và
Quân nhảy dù đến 500m.
Tầm bắn thẳng: Với mục tiêu người nằm (cao 0,5m):350m, với
mục tiêu người chạy (cao 1,5m): 525m.
-Tốc độ đầu của đầu đạn: AK là 710m/s,AK cải tiến:715m/s.
-Tốc độ bắn: Lí thuyết 600 phát/phút; chiến đấu: 40 phát/phút khi
bắn phát một, 100 phát/phút khi bắn liên thanh.
-Trọng lượng của súng: AK là 3,8kg; AKM :3,1 kg ; AKMS: 3,3kg.
Theo em súng tiểu liên AK có tác dụng gì ?
Nêu tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK?
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
Khóa an toàn
Phát một
- Súng có thể bắn liên thanh và phát một. Khi bắn liên thanh có thể
bắn loạt ngắn 2 - 5 viên,bắn loạt dài 6-10 viên và bắn liên tục
Liên thanh
I.Súng tiểu liên AK
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
2. Cấu tạo của súng
Súng tiểu liên AK gồm bao nhiêu bộ phận chính?
-Cấu tạo gồm 11 bộ phận chính
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
Ông dẫn thoi và ốp lot tay
Bộ phận đẩy về
Bệ khoá nòng và thoi đẩy
Bộ phận ngắm
Nòng súng
Hộp tiếp đạn
Báng súng và tay cầm
Khoá nòng
Bộ phận cò
Hộp khoá nòng và nắp hộp khóa nòng

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
Tác dụng các bộ phận chính
-Nòng súng: Để định hướng bay cho đầu đạn
-Bộ phận ngắm: Để ngắm bắn vào các mục tiêu khác nhau
-Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng: Để che bụi và bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng
-Bệ khóa nòng va thoi đẩy: Hướng cho khóa nòng hoạt động, chịu áp lực khí thuốc
-Khóa nòng: Đẩy đạn vào buồng đạn, đóng mở nòng súng, hất vỏ đạn ra ngoài
Em hãy nêu tác dụng các bộ phận chính của súng AK?
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
-Bộ phận đẩy về: Đẩy bệ khóa nòng và khóa nòng tiến về phía trước
-Ống dẫn thoi và ốp lót tay: Dẫn thoi chuyển động, bảo vệ tay khi bắn
-Báng súng và tay cầm: Để tì và giữ súng khi bắn
-Hộp tiếp đạn: Chứa và tiếp đạn cho súng
-Lê: Để tiêu diệt địch ở cự li gần
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1.Tác dụng, tính
năng chiến đấu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
3. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn
- Đặt cần định bắn và khoá an toàn ở vị trí bắn liên thanh,
lên đạn, bóp cò. Búa đập vào kim hoả, kim hoả đập vào
hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc phóng tạo nên
áp lực khí thuốc đẩy đầu đạn vào nòng súng. Khi đầu đạn
chuyển động tới lỗ trích khí thuốc, 1 phần áp lực tiếp tục đẩy
đầu đạn về trước ra khỏi nòng súng,1 phần áp lực qua lỗ trích
khí thuốc tác động vào mặt thoi đẩy làm bệ khoá nòng và
khoá nòng lùi, khoá nòng mở nòng súng hất vỏ đạn ra ngoài,
bộ phận đẩy về bị ép lại. Khi bệ khoá nòng lùi hết cỡ, bộ phận
đẩy về giãn ra đẩy bệ khoá nòng và khoá nòng tiến, đưa viên
đạn tiếp theo vào buồng đạn
3. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
Chú ý: Khi bắn phát một, muốn bắn
viên đạn tiếp theo phải
nhả cò ra rồi bóp cò đạn mới nổ
3. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
Vẫn bóp cò đạn nổ tiếp, ngừng bóp cò đạn không nổ
nhưng viên đạn tiếp theo đã vào buồng đạn
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG AK47
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
3. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
4. Cách tháo lắp súng
4. Cách tháo lắp súng
a. Quy tác chung tháo và lắp súng
Nắm vững cấu tạo súng.
Chọn nơi khô ráo, sạch sẽ, đầy đủ
đồ dùng phương tiện cần thiết cho tháo lắp.
3. Khám súng trước khi tháo lắp.
4. Đúng phụ tùng, đúng thứ tự động tác.
3. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
4. Cách tháo lắp súng
b. Thứ tự động tác tháo và lắp súng
Tháo súng
1. Tháo súng:
Bước 1: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng.
Bước 2: Tháo ống phụ tùng.
Bước 3: Tháo thông nòng.
Bước 4: Tháo nắp hộp khoá nòng.
Bước 5: Tháo bộ Phận đẩy về.
Bước 6: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng.
Bước 7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
3. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
4. Cách tháo lắp súng
b. Thứ tự động tác tháo và lắp súng
Lắp súng
2. Lắp súng:
Bước 1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.
Bước 2: Lắp bệ khoá nòng và khoá nòng.
Bước 3: Lắp bộ Phận đẩy về.
Bước 4: Lắp nắp hộp khoá nòng và kiểm tra chuyển động của súng.
Bước 5: Lắp thông nòng súng.
Bước 6: Lắp ống phụ tùng.
Bước 7: Lắp hộp tiếp đạn và kiểm tra súng.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ CÁCH THÁO LẮP SÚNG
3. Sơ lược chuyển
động của súng
khi bắn
I.Súng tiểu liên AK
2. Cấu tạo của súng
1. Tác dụng, tính
năng chiến đấu
4. Cách tháo lắp súng
* Chú ý khi tháo lắp hộp tiếp đạn
a. Lắp đạn:
Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay sang trái. Tay phải cầm viên đạn, đầu đạn quay sang phải. Đặt viên đạn vào cửa tiếp đạn rồi ấn xuống, đáy vỏ đạn phải sát thành sau của hộp tiếp đạn.
b. Tháo đạn:
Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay vào trong. Tay phải dùng đầu ngón tay cái hoặc viên đạn khác đẩy vỏ đạn về trước. Cứ như vậy cho đến khi hết đạn.
Một số hình ảnh của vũ khí bộ binh
Súng AK cải tiến
AK74U
AK103
AK101
Nam Tư
Nga
Trung quốc
Súng trường CKC (SKS)
Súng chống tăng B41-RPG 7
Súng phòng không 12,7mm
Đại liên PK
Đại liên PKS
K59
Súng bắn tỉa SVD
K54
Băng dẹt
Băng tròn
Súng trung liên RPK
Súng trung liên RPD
CHÚC CÁC EM KHOẺ MẠNH HỌC TỐT!
 
Gửi ý kiến