Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Ngọc Thi
Ngày gửi: 23h:22' 23-01-2011
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 1370
Số lượt thích: 1 người (trần thị bảo ngọc)
Giáo viên: Hồ Thị Ngọc Thi
Câu hỏi: Ý nghia của giấc ngủ đối với sức khỏe, biện pháp để có giấc ngủ sâu?
- Ngủ là quá trình ức chế của bộ não đảm bảo sự phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh.
- Biện pháp để có giấc ngủ tốt:
+ Tinh thần thoải mái.
+ Chỗ ngủ thuận tiện, sạch sẽ, yên tĩnh.
+ Không dùng chất kích thích trước khi ngủ.
+ Tránh các kích thích ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
I. Đặc điểm hệ nội tiết

II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết
III. Hoocmôn
Chương X :
NỘI TIẾT
Nghiên cứu thông tin ở mục I, trả lời :
I. Đặc điểm hệ nội tiết

Hệ nội tiết có những đặc điểm gì?

- Điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể: Trao đổi chất, chuyển hoá vật chất và năng lượng...
- Chất tiết (hoocmôn) tác động thông qua đường máu nên chậm nhưng kéo dài...


- Tuyeán noäi tieát saûn xuaát ra hoocmoân theo ñöôøng maùu ñeán cô quan ñích ñeå ñieàu hoaø quaù trình sinh lyù cuûa cô theå.
Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
Chương X :
NỘI TIẾT
I. Đặc điểm hệ nội tiết:
II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết:
Nghiên cứu thông tin ở mục II, H55.1,2 thảo luận nhóm và hoàn thành bảng bài tập:
II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết:
Chất tiết theo ống dẫn
tới các cơ quan tác
động
Chất tiết ngấm thẳng
vào máu tới cơ quan
đích
-Tuyến nước bọt, tuyến
mồ hôi, tuyến nhờn .
Tuyến yên, tuyến giáp,
tuyến trên thận .
Gồm các tế bào tuyến
và ống dẫn
Gồm các tế bào tuyến
và mạch máu
Dựa vào kết quả trên hãy so sánh sự giống và khác nhau cơ bản giữa tuyến ngoại tiết với tuyến nội tiết?
Ngoài hai tuyến trên còn có tuyến nào khác? Cho ví dụ?
* Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết (tuyến pha) như : Tuyến tụy và tuyến sinh dục.
* Giống nhau: cả hai đều có các tế bào tuyến tiết ra
sản phẩm tiết.
* Khác nhau:
Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn tới các cơ
quan tác động.
Tuyến nội tiết: chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ
quan đích.
Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
Chương X :
NỘI TIẾT
I. Đặc điểm hệ nội tiết:
II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết:
- Tuyến nội tiết: chất tiết ngấm vào máu tới cơ quan đích.
- Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn tới cơ quan tác động.
III. Hoocmôn:
- Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết (tuyến pha).
1/ Tính chất của hoocmôn :
Em hãy nghiên cứu thông tin SGK và cho biết hoocmôn có những tính chất nào?
III. Hoocmôn:
- Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (tính đặc hiệu).
- Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao.
- Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài.
Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
Chương X :
NỘI TIẾT
I. Đặc điểm hệ nội tiết:
II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết:
III. Hoocmôn:
1/ Tính chất của hoocmôn:
- Có tính đặc hiệu.
- Có hoạt tính sinh học cao.
- Không mang tính đặc trưng cho loài.
2/ Vai trò của hoocmôn:
Nghiên cứu thông tin SGK và cho biết vai trò của hoocmon là gì ?
- Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể.
- Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
III. Hoocmôn:
2/ Vai trò của hoocmôn:
Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
Chương X :
NỘI TIẾT
I. Đặc điểm hệ nội tiết:
II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết:
III. Hoocmôn:
1/ Tính chất của hoocmôn:
- Có tính đặc hiệu.
- Có hoạt tính sinh học cao.
- Không mang tính đặc trưng cho loài.
2/ Vai trò của hoocmôn:
- Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể.
- Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
Bài tập: Chọn câu đúng nhất :
Câu 1: Tuyến nào dưới đây là tuyến nội tiết?
a. Tuyến yên b. Tuyến mồ hôi
Tuyến nước bọt d. Cả a, b đúng
Câu 2 : Tuyến nào dưới đây là tuyến ngoại tiết?
a. Tuyến nhờn b. Tuyến mồ hôi
c. Tuyến giáp d. Cả a, b đúng
Câu 4: Chất tiết từ các tuyến nội tiết là:
a. Prôtêin b. Vitamin
c. Hoocmôn d. Enzym
Câu 3: Tuyến vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết, vừa nội tiết:
a. Tuyến tụy b. Tuyến nhờn
c. Tuyến yên d. Tuyến mồ hôi

Chuẩn bị tiết sau
- Học tốt bài
- Đọc mục "Em có biết"
- Nghiên cứu nội dung bài 56 :
TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP
+ Tìm hiểu vị trí, cấu tạo và chức năng của tuyến yên?
+ Tìm hiểu vị trí, cấu tạo và chức năng của tuyến giáp?
Cho ví dụ chứng minh về các tính chất của hoocmôn?
Insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng làm hạ đường huyết ? ảnh hưởng đến gan ? Hoocmôn có tính đặc hiệu.
? Dùng Insulin của động vật để chữa bệnh tiểu đường ở người ? Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài.
Hoocmon tăng trưởng tiết nhiều làm tăng kích thước cơ thể
? Hoocmon có hoạt tính sinh học cao.
Hoocmon tăng trưởng tiết ít làm giảm chiều cao
? Hoocmon có hoạt tính sinh học cao.
No_avatar

bt ak

.....................

...............

..................................

...................

...............

..,,,,,,,.........................

...................

...........................

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

.

No_avatar

hay

 

 
Gửi ý kiến