Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Văn Bao (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:55' 30-01-2011
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH CHÁNH
TOÁN
LUYỆN TẬP
(TỈ SỐ PHẦN TRĂM)
CAO VĂN BAO
LUYỆN TẬP
BÀI 1
NHÓM ĐÔI
Tìm tỉ số phần trăm của :
a) 2 và 5
b) 2 và 3
c) 3,2 và 4
d) 7,2 và 3,2
Chọn nhóm đôi - Bạn chọn hoa số mấy ?
3
13
5
15
7
17
9
19
11
1
18
16
14
12
10
8
6
4
2
TRUNG
+GIÀU
BẢO
+NGỌC
NGÂN
+KIỆT
HÂN
+TRINH
HIẾU
+THỨC
HẢI
+NAM
TRINH
+ĐỨC
MAI
+TRÂM
THÀNH
+LUÂN
THU
+KIỀU
THẢO
+TRÚC
THỤY
+NGỌC
HUY
+NGHĨA
NHI
+TRINH
NGÂN
+TUYỀN
NHI
+THƯ
TUYẾT
+VŨ
TRUNG
+HẠNH
NGÂN+ĐẠT
+HUYỀN
Chúc mừng các nhóm có kết quả đúng!
2 và 5 2 : 5 = 0,4 = 40%
b)2 và 3 2 : 3 = 0,6666..= 66,66%
c)3,2 và 4 3,2 : 4 = 0,8 = 80%
d)7,2 và 3,2 7,2 : 3,2 = 2,25= 225%
Qua bài tập này em chú ý điều gì ?
Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì
chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.
Ví dụ : 1 : 6 = 0,166666…
Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là : 16,66%
BẠN HAY LẮM !
TẶNG NÈ !
BÀI 2
TÍNH
Làm bài vào thẻ từ:
a) 2,5% + 10,34% =
BÀI 2
b) 56,9% - 34,25% =
c) 100% - 23% - 47,5% =
12,84%
22,65%
29,5%
BÀI 3
Bài toán
Làm bài vào vở :
Một huyện có 320 ha đất trồng cây cà phê
và 480 ha đất trồng cây cao su . Hỏi :
Diện tích trồng cây cao su bằng bao nhiêu
phần trăm điện tích đất trồng cây cà phê?
b)Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao
nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?
BÀI 3
Số phần trăm giữa diện tích đất trồng cây
cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là :
480 : 320 = 1,5 = 150%
Số phần trăm giữa điện tích trồng cây cà phê
và diện tích cây cao su là :
320 : 480 = 0,6666… = 66,66%
Đáp số :a) 150%
b) 66,66%
Chúc mừng các bạn có kết quả đúng
CÁC BẠN THUỘC NHÓM HOA NÀO
1,3,31,
7,30
5,22,
35,37,39
33,24,26
28,9
21,13,38
17,23
2,14,6
,18,10
11,19,25
32,29
12,4,16,
8,20
27,34,36,15
Thảo luận nhóm HOA HỒNG làm bài tập sau:
Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?
BÀI 4
HẾT GIỜ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
NHÓM HOA NÀO ĐƯỢC TRÌNH BÀY
1,3,31,
7,30
5,22,
35,37,39
33,24,26
28,9
21,13,38
17,23
2,14,6
,18,10
11,19,25
32,29
12,4,16,
8,20
27,34,36,15
C1. Số cây lớp 5A đã trồng được là :
180 x 45 : 100 = 81 (cây)
Theo dự định, lớp 5A còn phải trồng:
180 – 81 = 99 (cây)
Đáp số : 99 cây
Chúc mừng các nhóm có kết quả đúng
C2. Số % lớp 5A còn phải trồng là :
100% - 45% = 55%
Theo dự định, lớp 5A còn phải trồng:
180 x 55 : 100 = 99 (cây)
Đáp số : 99 cây
CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP
Dùng thẻ A,B,C,D trả lời các câu hỏi sau :
Tỉ số của a và b là :
a) a : b
c) b : a
b)
Dùng thẻ A,B,C,D trả lời các câu hỏi sau :
Tỉ số phần trăm của 1 và 2 là :
a) 1 : 2 = 0,5%
c) 1 : 2 = 0,5 = 5%
b)
= 0,5 = 50%
Dùng thẻ A,B,C,D trả lời các câu hỏi sau :
Tám phần trăm được viết là :
a) 8 %
c) Cả a và b
b)
DẶN DÒ:
Về xem lại bài
Chuẩn bị bài kì sau
 
Gửi ý kiến