Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày gửi: 22h:15' 03-03-2011
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết nhiệt độ thay đổi như thế nào từ xích đạo về hai cực? Giải thích?
- Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo đến cực.
- Vì: Càng xa xích đạo góc nhập xạ càng nhỏ dần -> lượng nhiệt nhận được càng ít.
KIỂM TRA BÀI CŨ
TIẾT 26 - BÀI 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
Các em hãy xác định các đường chí tuyến bắc và nam ? Cho biết các đường nằm ở vĩ độ nào ?
Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường chí tuyến vào ngày nào ?
Chí tuyến là gì?
TIẾT 26 - BÀI 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
Các em hãy xác định các đường vòng cực Bắc và Nam? Cho biết các đường nằm ở vĩ độ nào ?
Hiện tượng ngày đem từ vòng cực đến cực có đặc điểm gì??
Vòng cực là những đường như thế nào?
TIẾT 26 - BÀI 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
Ý nghĩa của đường chí tuyến và vòng cực?
Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra năm vành đai nhiệt song song với xích đạo.
Kể tên các vành đai nhiệt của trái đất và nêu giới hạn?
Có 5 vành đại nhiệt:
- Một vành đai nóng nằm giữa hai đường chí tuyến.
Hai vành đai ôn hòa , nằm từ chí tuyến đến vòng cực.
hai vành đai lạnh , nằm từ hai còng cực lên đến cực.
Kể tên các đới khí hậu và cho biết chúng tương ứng với vành đai nhiệt nào?
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ.
TIẾT 26 - BÀI 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Hãy nêu đặc điểm các đới khí hậu sau đây:
Nhóm 1+2: Đới nóng (hay nhiệt đới)
Nhóm 3+ 4: Đới ôn hòa (hay ôn đới)
Nhóm 5+6: Đới lạnh (hay hàn đới)
Yêu cầu: Mỗi đới cần nêu
Giới hạn.
Góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng.
Nhiệt độ trung bình
Gió
Lượng mưa trung bình
HOẠT ĐỘNG NHÓM
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ 23027’B => 23027’N
Từ 23027’B => 66033’B
Từ 23027’N=> 66033’N
Từ 66033’B => Cực B
Từ 66033’N => Cực N
230 27’
230 27’
00
NHIỆT ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ 23027’B => 23027’N
Từ 23027’B => 66033’B
Từ 23027’N=> 66033’N
Từ 66033’B => Cực B
Từ 66033’N => Cực N
Góc chiếu sáng TB
Góc chiếu sáng lớn
Góc chiếu sáng rất nhỏ
Góc chiếu sáng chênh nhau rất lớn
Góc chiếu sáng chênh nhau ít
Góc chiếu sáng chênh nhau nhiều
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ 23027’B => 23027’N
Từ 23027’B => 66033’B
Từ 23027’N=> 66033’N
Từ 66033’B => Cực B
Từ 66033’N => Cực N
Góc chiếu sáng TB
Góc chiếu sáng lớn
Góc chiếu sáng rất nhỏ
Góc chiếu sáng chênh nhau rất lớn
Góc chiếu sáng chênh nhau ít
Góc chiếu sáng chênh nhau nhiều
Quanh năm nóng
T0 trên 200C
Nhiệt độ TB
150 - 180C
Quanh năm lạnh
T0 < 100C
Vòng cực Bắc
Hàn đới
Nhiệt đới
Ôn đới
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ 23027’B => 23027’N
Từ 23027’B => 66033’B
Từ 23027’N=> 66033’N
Từ 66033’B => Cực B
Từ 66033’N => Cực N
Góc chiếu sáng TB
Góc chiếu sáng lớn
Góc chiếu sáng rất nhỏ
Góc chiếu sáng chênh nhau rất lớn
Góc chiếu sáng chênh nhau ít
Góc chiếu sáng chênh nhau nhiều
Quanh năm nóng
T0 trên 200C
Nhiệt độ TB
150 - 180C
Quanh năm lạnh
T0 < 100C
Gió Tín Phong
Gió Đông cực
Gió Tây ôn đới
Hình 51: Các loại gió chính trên trái đất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ 23027’B => 23027’N
Từ 23027’B => 66033’B
Từ 23027’N=> 66033’N
Từ 66033’B => Cực B
Từ 66033’N => Cực N
Góc chiếu sáng TB
Góc chiếu sáng lớn
Góc chiếu sáng rất nhỏ
Góc chiếu sáng chênh nhau rất lớn
Góc chiếu sáng chênh nhau ít
Góc chiếu sáng chênh nhau nhiều
Quanh năm nóng
T0 trên 200C
Nhiệt độ TB
150 - 180C
Quanh năm lạnh
T0 < 100C
Gió Tín Phong
Gió Đông cực
Gió Tây ôn đới
Lượng mưa lớn
1000mm – trên 2000mm
Lượng mưa TB
500mm – 1000mm
Lượng mưa TB
< 500mm

Bài 22 các đới khí hậu trên tráI đất
các chí tuyến và các vòng cực trên tráI đất
Sự phân chia bề mặt tráI đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
H×nh 54 B¶n ®å ph©n bè l­îng m­a trªn thÕ giíi
Chim cánh cụt ở Nam cực
Dưới chân núi Ki-li-man-gia-rô
Cây ngô đồng mùa thu
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
CÁC VÀNH ĐAI NHIỆT
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU

Quan sát hai hình bên dưới, em hãy nhận xét giới hạn của các vành đai nhiệt so với các đới khí hậu trên thực tế ?

Các đới khí hậu không trùng hẳn với giới hạn các vành đai nhiệt
NHIỆT ĐỚI
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
TIẾT 26 - BÀI 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Sự phân chia khí hậu trên Trái Đất phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: vĩ độ, biển và lục địa, hoàn lưu khí quyển ... nhưng nhân tố quan trọng nhất là vĩ độ.
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Đặc điểm đới khí hậu đó?
Việt Năm nằm trong đói khí hậu ôn đới.
Đặc điểm.
+ Nhiệt độ: Nóng quanh năm.
+ Gió thổi chủ yếu: Tín Phong.
+ Lượng mưa Tb năm 1000mm – 2000 mm

660 33’
230 27’
00
230 27’
660 33’
900
900
NHIỆT ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI?
CỦNG CỐ
Hãy nối các dòng bên trái với các dòng
bên phải sao cho đúng
VÀNH ĐAI NHIỆT
ĐỚI KHÍ HẬU
NHIỆT ĐỚI
GIÓ ĐÔNG CỰC
GIÓ TÂY ÔN ĐỚI
LOẠI GIÓ
GIÓ TÍN PHONG
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI NÓNG
CỦNG CỐ
DẶN DÒ

Về nhà học và làm bài tập trong vở bài tập.
Ôn lại kiến thức từ bài 15 – bài 22 chuẩn bị tiết sau ôn tập.
 
Gửi ý kiến