Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chu Thị Hoan
Người gửi: Chu Thi Hoan
Ngày gửi: 19h:14' 16-03-2011
Dung lượng: 134.3 KB
Số lượt tải: 549
Số lượt thích: 0 người
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Đa thức
Đa thức nhiều biến
Đa thức một biến
Đơn thức
Cộng
các
đơn
Thức
đồng
dạng
Trừ
các
đơn
Thức
đồng
dạng
Thu
gọn
(Nhân)
đơn
thức
Cộng
hai
đa
thức
Trừ
hai
đa
thức
Cộng
hai
đa
thức
một
biến
Trừ
hai
đa
thức
một
biến
Nghiệm
của
đa
thức
một
biến

CHƯƠNG IV
Bậc
Thu gọn
Sắp
xếp
đa
thức
một
biến
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Cho hai đa thức:
Viết các đa thức M, N dưới dạng thu gọn?
d) Tính giá trị biểu thức M - N tại x = 1; y = -1
c) Tính M – N ? Tìm bậc của đa thức M – N ?
b) Tính M + N ? Tìm bậc của M + N ?
BÀI TẬP 1.
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Cho hai đa thức:
BÀI TẬP 1.
a) Thu gọn đa thức M và N:
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
b) Tính M + N ? Tìm bậc của M + N ?
M + N =
+
=
+
=
+ 1.
Đa thức M + N có bậc là 6.
Cho hai đa thức:
BÀI TẬP 1.
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
c) Tính M - N ? Tìm bậc của M - N ?
M - N =
-
=
=
- 1.
Đa thức M - N có bậc là 5.
Cho hai đa thức:
BÀI TẬP 1.
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
d) Tính giá trị biểu thức M - N tại x = 1; y = -1
Tại x = 1; y = -1
= 2.1.(-1) – 1
= -2 - 1
= -3
ta có M – N =
Cho hai đa thức:
BÀI TẬP 1.
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
BÀI TẬP 2.
Cho 3 đa thức
Thu gọn mỗi đa thức trên rồi tìm bậc của chúng?
Xác định hệ số tự do, hệ số cao nhất của mỗi đa thức?
b) Tính tổng P(x) + Q(x)
c) Tính hiệu P(x) – G(x)
d) Tính giá trị của P(x) + Q(x) tại
e) Tìm nghiệm của P(x) + Q(x)
f) Chứng minh rằng P(x) – G(x) không có nghiệm
Tiết 62 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
No_avatar

maj kia minh kung paj lap 1 trang wer nhu the nay kung dcNgây thơ

 

No_avatarf

chan wa

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓