Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Xuân Phương
Ngày gửi: 19h:33' 20-03-2011
Dung lượng: 696.0 KB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 0 người
to our class
Welcome
Game :
Kim’s Game
Game is over now
U14 : THE WORLD CUPPre-listening :

While-listening :

Post-listening :
Lesson : Listening
Who are they ?

U14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
người ghi bàn
đại sứ
đá
về hưu
chức vô địch
sự kiện quan trọng
* Vocabulary :
1. goal-scorer (n) :
2. ambassador (n) :
3. kick (v) :
4. retire (v) :
5. championship (n) :
6. milestone (n) :
2
3
4
5
1
6
Unit 14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task1 : Listen and complete the table
1940
1962
1974
Joined a Brazilian football club
retired
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
1.What was Pele famous for as a football player ?
A.his powerful kicking and controlling the ball
C.his controlling the match
B.his talent in keeping the goal safe
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
2.How many World Cups did he participate in ?
A. Two World Cups
C. Five World Cups
B. Three World Cups
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
3. Where did he play football before he retired ?
A. for a Brazilian football club
C. for a European football club
B. for an American football club
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
4. What did Pele do after his retirement ?
A. became a coach
C. became an international ambassador for the sport
B. became a national ambassador for the sport.
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
1.What was Pele famous for as a football player ?
A.his powerful kicking and controlling the ball
C.his controlling the match
B.his talent in keeping the goal safe
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
2.How many World Cups did he participate in ?
A. Two World Cups
C. Five World Cups
B. Three World Cups
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
3. Where did he play football before he retired ?
A. for a Brazilian football club
C. for a European football club
B. for an American football club
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
4. What did Pele do after his retirement ?
A. became a coach
C. became an international ambassador for the sport
B. became a national ambassador for the sport.
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
*Talk about the milestones in Pelé life
born / Brazil / 1940
join / Brazilian football club / 1956
lead / team/ first world club championship /1962
score / 1200th goal / 1974
retire / 1977
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
*Talk about the milestones in Pelé life
born / Brazil / 1940
join / Brazilian football club / 1956
lead / team/ first world club championship /1962
score / 1200th goal / 1974
retire / 1977

for your attention!
Thank you
 
Gửi ý kiến