Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 52. Luyện tập Dẫn xuất halogen

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Mạnh Hùng
Ngày gửi: 20h:56' 27-03-2011
Dung lượng: 190.5 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
GV: Cao Mạnh Hùng
1
Bài 52
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
GV: Cao Mạnh Hùng
2
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
1. Em hãy nêu khái niệm về dẫn xuất halogen của hidrocacbon:
Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử hiđrocacbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, thường gọi tắt là dẫn xuất halogen.
GV: Cao Mạnh Hùng
3
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
2. Em hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của dẫn xuất halogen.
a. Phản ứng thế
GV: Cao Mạnh Hùng
4
2. Em hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của dẫn xuất halogen
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
a. Phản ứng thế
GV: Cao Mạnh Hùng
5
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
2. Em hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của dẫn xuất halogen
b. Phản ứng tách
GV: Cao Mạnh Hùng
6
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
2. Em hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của dẫn xuất halogen
b. Phản ứng tách
Quy tắc Zai – xep:
Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh
GV: Cao Mạnh Hùng
7
BÀI TẬP

1. Cho các hợp chất sau : 2-clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua.

Hãy viết phương trình phản ứng nếu xảy ra phản ứng của từng hợp chất cho ở câu a lần lượt với các tác nhân sau:

a) Mg/ete ; b) NaOH/H2O/ to ; c) KOH/butanol/ to
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
GV: Cao Mạnh Hùng
8
BÀI TẬP

2. Khi đun sôi dung dịch gồm C4H9I, etanol và KOH người ta thu được 3 anken mà khi hiđro hóa chúng thì đều nhận được butan.

Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken và cho biết anken nào là sản phẩm phụ.
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
GV: Cao Mạnh Hùng
9
BÀI TẬP

3. Để điều chế cloropren (2-clobuta-1,3-dien), người ta đime hóa axetilen rồi cho sản phẩm thu được phản ứng với HCl.

a) Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra và cho biết sản phẩm phụ trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào?

b) Viết phương trình phản ứng trùng hợp cloropen, gọi tên sản phẩm và cho biết ứng dụng của nó.
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
GV: Cao Mạnh Hùng
10
BÀI TẬP
4. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất clo bậc III. [ ]

b) Sản phẩm chính khi monobrom hóa isopentan là dẫn xuất brom bậc III. [ ]

c) Sản phẩm chính khi đun sôi 2-clobutan với KOH/Etanol là but-1-en. [ ]

d) Sản phẩm chính khi chiếu sáng hỗn hợp toluen và clo là p-clotoluen. [ ]
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
GV: Cao Mạnh Hùng
11
BÀI TẬP VỀ NHÀ

Làm các bài tập 1, 5, 7 / SGK trang 219.
Làm các bài tập trong sách bài tập.
LUYỆN TẬP
DẪN XUẤT HALOGEN
 
Gửi ý kiến