Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Huyền Trang
Ngày gửi: 23h:27' 30-03-2011
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 932
Số lượt thích: 0 người
Môn Lịch sử lớp 9/2
GV: Trịnh Thị Kim Loan
Trường THCS Lương Bình
Chào mừng quý thầy cô giáo đến dự tiết học
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết vào thời gian nào ?
21.7.1954
21.8.1954
21.6.1954
21.5.1954
Câu 2: Trình bày nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ
1954 về Đông Dương?
Chương vi
Việt nam từ năm 1954 đến năm 1975

Tiết 41- Bài 28:
Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ
và chính quyền sàI gòn ở miền nam
(1954 - 1965)
(Tiết 1)
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

S. Bến Hải
Vĩ tuyến 17
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

+ Tháng 5/1955,miền Bắc hoàn toàn giải phóng, hội nghị
hiệp thương chuẩn bị Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.
§ång bµo Hµ Néi ®ãn bé ®éi vµo tiÕp qu¶n Thñ ®«.
Nhân dân Hà Nội chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiếp quản Thủ đô.
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

+ Miền Nam Mĩ đưa bọn tay sai(đứng đầu là Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng tại Đông Nam .
+ Tháng 5/1955,miền Bắc hoàn toàn giải phóng, hội nghị
hiệp thương chuẩn bị Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.
Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt và Ngô Đình Diệm
Em biết gì về thuộc địa kiểu mới?
- Nước không bị bọn đế quốc xâm lược và đặt quan cai trị, nhưng chỉ độc lập trên hình thức. Trong thực tế bị lệ thuộc mọi mặt vào một nước tư bản đế quốc (đứng sau giật dây), xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi thuộc địa kiểu cũ sụp đổ.
- Còn thuộc địa kiểu cũ: Nước bị bọn thực dân xâm lược và thống trị, áp bức bóc lột, mất hoàn toàn quyền độc lập về chính trị, kinh tế.
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

+ Miền Nam: Mĩ đưa bọn tay sai(đứng đầu là Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng tại Đông Nam .
? Nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền.
Em cú nh?n xột gỡ v? tỡnh hỡnh nu?c ta sau Hi?p d?nh Gio-ne-vo 1954 v? Vi?t Nam?
+ Tháng 5/1955,miền Bắc hoàn toàn giải phóng, hội nghị
hiệp thương chuẩn bị Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.
Cầu Hiền Lương chia cắt đôi bờ đất nước (1954-1975)
S. Bến Hải
Vĩ tuyến 17
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

Em hiểu thế nào là cải cách ruộng đất?
- Cải cách ruộng đất: cuộc cách mạng nhằm đánh đổ ách áp bức bóc lột cùng với sự chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, việt gian.chia cho dân cày thực hiện khẩu hiệu: "Người cày có ruộng".
Quá trình thực hiện cải cách ruộng đất? Kết quả, ý nghĩa của cải cách ruộng đất?
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

Sau 5 đợt cải cách ruộng đất đã thu 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1.8 triệu nông cụ từ tay địa chủ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân.
Bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi hẳn, giai cấp địa chủ, phong kiến bị đánh đổ. Khối liên minh công nông được củng cố, góp phần thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất
Những sai lầm trong cải cách ruộng đất? Đảng ta đã sửa chữa như thế nào?
- Đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người thuộc tầng lớp trên có công với cách mạng, quy nhầm nông dân, cán bộ, đảng viên, thành địa chủ.
- Tuy nhiên, sai lầm đã đưược Đảng, Chính phủ phát hiện và kịp thời sữa chữa trong năm 1957. Nhờ đó hậu quả của sai lầm vốn rất lớn, rất nghiêm trọng, được hạn chế nhiều và ý nghĩa thắng lợi của cuộc cải cách ruộng đất vẫn hết sức to lớn.
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh(1954-1957):

Thảo luận:
Những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957)
Nhóm 1, 2: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong nông nghiệp, công nghiệp?

Nhóm 3, 4: Những thành tựu của miền Bắc trong thủ công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải?

- Nông nghiệp: khai khẩn đất hoang, tu sửa thuỷ lợi. cuối 1957 sản lượng nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh thế giới thứ hai, nạn đói được đẩy lùi.
- Công nghiệp: các cơ sở công nghiệp được khôi phục và xây dựng mới. Năm 1957 có 97 nhà máy, xí nghiệp do Nhà nước quản lý.
- Thủ công nghiệp: nhiều mặt hàng được sản xuất thêm, thợ thủ công tăng.
- Thương nghiệp: mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán được mở rộng; 1957 ta đặt quan hệ buôn bán với 27 nước.
- Giao thông vận tải: gần 700 km đường sắt được khôi phục; đường bộ, cảng biển được sửa chữa, xây dựng; đường hàng không được khai thông.
2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh:
*Thành tựu:
II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

Nông dân hăng hái sản xuất
Bác Hồ thăm công trường cầu Việt Trì
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh(1954-1957):

* Thành tựu:
* í nghia:
- Kinh tế được phục hồi, nâng cao đời sống nhân dân, tạo thế và lực cho miền Bắc, cổ vũ miền Nam.
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh(1954-1957):

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế-văn hóa
(1958-1960):

a. Cải tạo quan hệ sản xuất:
Cải tạo quan hệ sản xuất là gì?
Cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh.
Kết quả: xoá bỏ quan hệ người bóc lột người thúc đẩy sản xuất phát triển.
Kết quả của việc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất?


Trong công cuộc cải tạo ta đã mắc phải những sai lầm gì?

- Sai lầm: đồng nhất cải tạo với xoá bỏ tư hữu, thực hiện sai nguyên tắc tự nguyện vào hợp tác xã, mất dân chủ, thiếu công bằng.

I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh(1954-1957):

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế-văn hóa
(1958-1960):

a. Cải tạo quan hệ sản xuất:

b. Bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá:


- Kinh tế: trọng tâm là phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Cuối 1960, đã có 172 cơ sở công nghiệp lớn do trung ương quản lí và 500 cơ sở địa phương quản lí.


Hiện nay Đảng ta có chủ trương như thế nào trong việc phát triển các thành phần kinh tế?
Liên hệ thực tế ở địa phương?

Trước đây quan niệm cải tạo nhằm xoá bỏ các thành phần cá thể, tư nhân chỉ để lại hai thành phần kinh tế quốc doanh và HTX. Trong công cuộc đổi mới hiện nay: cải tạo không nhằm xoá bỏ mà sử dụng có hiệu quả các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển
I.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương:
Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sàI gòn ở miền nam (1954 - 1965)

II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960):

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1953-1957):

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh(1954-1957):

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế-văn hóa
(1958-1960):

a. Cải tạo quan hệ sản xuất:

b. Bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá:


- Kinh tế: trọng tâm là phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Cuối 1960, đã có 172 cơ sở công nghiệp lớn do trung ương quản lí và 500 cơ sở địa phương quản lí.
- Văn hoá - Giáo dục- Y tế phát triển, năm 1960 căn bản xoá được nạn mù chữ. Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh. Số học sinh phổ thông và sinh viên đại học đều tăng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (7-1960)
-Bài tập 1: Nối kết thời gian với nhiệm vụ cho đúng.
Thời gian
Nhiệm vụ
A. 1953 - 1957
B. 1954 - 1957
C. 1958 - 1960
1. Khôi phục kinh tế
2. Cải cách ruộng đất
3. Cải tạo quan hệ sản xuất
Bài tập 2: Pháp rút khỏi miền Bắc vào thời gian nào ?
A. 10/1955
B. 11/1955
C. 5/1955
D. 10/1954
Bài tập 3:
Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương?
Hướng dẫn học ở nhà
-Học kĩ bài. Chuẩn bị phần tiếp theo.
-Phong trào chống Mĩ Diệm ở miền Nam diễn ra như thế nào?
-Phong trào Đồng Khởi diễn ra trong hoàn cảnh nào? Kết quả, ý nghĩa?
-Nội dung Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ 3 tháng 9-1960?
 
Gửi ý kiến