Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hồng Trường
Ngày gửi: 14h:36' 08-02-2009
Dung lượng: 435.5 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
MÔN: LịCH Sử LớP 5
NĂM HọC: 2008 - 2009
Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008
Lịch sử
Bài: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
1. Quảng cảnh buổi lễ
1. Ngày 2/9/1945 Hà Nội được miêu tả như thế nào?
2. Em hãy dùng lời văn của mình để miêu tả Hà Nội ngày 2/9/1945.
Câu hỏi thảo luận
2. Diễn biến, nội dung của buổi lễ.
Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008
Lịch sử
Bài: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
1. Quảng cảnh buổi lễ.
Hà Nội tưng bừng, vùng trời bát ngát cờ hoa, già trẻ, gái, trai tiến về Quảng trường.

Câu hỏi thảo luận
Buổi lễ bắt đầu khi nào?
Trong buổi lễ, các sự việc diễn ra như thế nào?
Buổi lễ kết thúc ra sao?
- Bản tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2/9/1945:
+ Khẳng định quyền độc lập, tự do, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
+ Khẳng định dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
Diễn biến, nội dung của buổi lễ.
Sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta với toàn thế giới.
Cho Thế giới thấy rằng Việt Nam đã có một chế độ mới ra đời, thay thế chế độ thực dân phong kiến.
Dánh dấu kỉ nguyên độc lập của dân tộc ta.
Thể hiện truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc
e. Tất cả các đáp án trên
Ngày 2/9/1945 có ý nghĩa lịch sử gỡ?
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau?
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008
Lịch sử
Bài: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
1. Quảng cảnh buổi lễ như thế nào.
2. Diễn biến, nội dung của buổi lễ.
3. Ý nghĩa sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945.
bông hoa điểm 10
10
Chúc
mừng
bạn
đã
được
tặng
bông
hoa
điểm
10
Không khí của Hà Nội ngày 2/9/1945?
Hà nội tưng bừng, một vùng trời bát ngát cờ hoa
10
Chúc
mừng
bạn
đã
được
tặng
bông
hoa
điểm
10
Ngày 2/9/1945. Ai đọc bản tuyên ngôn độc lập? Ở đâu?
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập? Ở Quảng trường Ba đình – Hà Nội.
10
Chúc
mừng
bạn
đã
được
tặng
bông
hoa
điểm
10
Ngày 2/9 là ngày kỉ niệm gì của dân tộc ta?
Là ngày kỉ niệm khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008
Lịch sử
Bài: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
1. Quảng cảnh buổi lễ như thế nào.
2. Diễn biến, nội dung của buổi lễ.
3. Ý nghĩa sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945.
 
Gửi ý kiến