MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 4. Cấu trúc bảng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Đức Công (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:21' 01-04-2011
  Dung lượng: 334.5 KB
  Số lượt tải: 236
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  Tiết 11
  CẤU TRÚC BẢNG
  Các khái niệm chính
  Tạo và sửa cấu trúc bảng

  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công

  1.Các khái niệm chính

  Dữ liệu của Access được lưu dưới dạng các bảng, gồm các cột (trường - Field) và các hàng (bản ghi – Record).
  Một bảng là tập hợp dữ liệu của một chủ thể nào đó. Giữa các bảng có mối liên hệ với nhau.
  Ví dụ: tập hợp học sinh của một lớp, liên hệ giữa danh sách học sinh và bảng điểm.
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  +Trường - Field:
  trường là một cột của bảng để thể hiện một thuộc tính cần quản lý. Ví dụ: bảng Hoc_sinh ở hình 20 có các cột ten, ngaysinh,…
  + Bản ghi- Record:
  Một bản ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của một cá thể mà bảng quản lý. Ví dụ: từng dòng thể hiện thông tin của một học sinh.
  + Kiểu dữ liệu – Data Type:
  là kiểu giá trị của dữ liệu lưu trong một trường.
  Ví dụ: HoDem có kiểu là Text,…

  1.Các khái niệm chính

  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công

  1.Các khái niệm chính

  Một số kiểu dữ liệu của Access
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Muốn có bảng dữ liệu trước hết ta cần khai báo cấu trúc của bảng sau đó nhập dữ liệu vào bảng


  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  - Cách tạo bảng
  + C1: Chọn Create Table In Design View
  + C2: Nhấn nút New hthoại hiện ra ta tiêp tục chọn dòng Design View
  + C3: Nhấn nút lệnh Nút Design View
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Tính chất của bảng đc thể hiện bởi các trường mỗi trường gồm:
  + Tên trường – Field name
  + Kiểu trường – Data Type
  + Mô tả - Description


  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Để tạo một trường ta thực hiện:
  + Gõ tên trường vào cột filed name
  + chọn kiểu dữ liệu ở cột Data (ta chỉ việc chọn sẵn trong danh sách)
  + Mô ta ndung của trường nếu cần thiết trong cột Description
  + Lựa chọn tính chất của trường trong ô Filed Properties.
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Một số tính chất của trường:
  - Filed Size: Kích thước của trường
  - Format: quy định cách hiển thị và in dữ liệu
  - Caption: Cho phép thay tên trường bằng các từ dễ hiểu
  - Defaul Value: giá trị ngầm định dùng để xđ giá trị tự động đưa vào khi tạo bản ghi mới

  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Để thay đổi tính chất của trường
  - Ta chỉ cần nháy chuột vào dòg đinh nghĩa trườg
  - Thực hiện các thay đổi cần thiết
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Chỉ định khóa chính:
  - Mỗi bản ghi là duy nhất. Do đó khi xây dựng bảng chỉ cần chỉ ra một hoặc một vài khóa mà các trường này có giá trị là duy nhất.
  - Để chỉ định khóa chính ta thực hiện:
  +Chọn trường làm khóa chính
  + Nháy vào nút khóa hay chọn lệnh Edit--> Primaryky
  Chú ý: Khi tạo bảng ta nên chú ý chỉ định khóa chính. Nếu ko chỉ định nó sẽ tạo mặc định

  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  Tạo cấu trúc bảng
  Lưu cấu trúc bảng:
  Sau khi thiết kế xong bảng ta cần đặt tên và lưu lại theo các bước
  B1: Chọn File -> Save hoặc nháy nút Save
  B2: Gõ tên bảng vào ô Table Name
  B3: Nháy OK hoặc nhấn Enter
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  b. Thay đổi cấu trúc bảng:
  Ta có thể thay đổi cấu trúc bảng nếu thấy cấu trúc bảng chưa phù hợp chẳng hạn như xóa, them, thay đổi...
  Thay đổi thứ tự các trường:
  1. Chọn trường, nháy chuột và giữ (Có đường nhỏ nằm ngang)
  2. Di chuyển chuột, đg nằm ngang đến vị trí mới
  3. Nhả chuột
  Thêm trường:
  Chọn trường
  Insert -> row


  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  b. Thay đổi cấu trúc bảng:
  Xóa trường :
  1. Chọn trường
  2. Chọn Edit  Delete
  Thay đổi khóa chính:
  1. Chọn trường làm khóa mới
  2. Nháy nút hay lệnh Primary Key để bỏ
  3. Chọn các trường mới chỉ định lại khóa chính.

  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
  c. Xóa và đổi tên bảng
  Xóa bảng
  1. Chọn tên bảng muốn xóa
  2. Nháy Delete () hoặc lệnh Edit ->Delete
  Đổi tên bảng
  1. Chọn bảng,
  2. Chọn lệnh Edit- >Rename
  3. Gõ tên mới, nhấn Enter

  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
  Củng cố và luyện tập
  - Các khái niệm, các kiểu dliệu
  - Tạo và thay đổi cấu trúc bảng, xóa bảng
  - Các bước và cách thực hiện ở từng phần
  Giáo án điện tử
  Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
   
  Gửi ý kiến