Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Sự sôi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Quốc Hùng
Ngày gửi: 17h:37' 12-04-2011
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 1637
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt đô
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
50
100
60
80
70
90
phút
Nhìn đường biểu diễn cho biết chất này là chất gì? Trạng thái của chất đó trong các đoạn biểu diễn?Phót thø 3 nhiÖt ®é lµ bao nhiªu?
Rắn
R-L
R-L
Lỏng
Lỏng
Rắn
Phút thứ 3 nhiệt độ là 700c
Câu 1:
Chất này là: Băng phiến
CÂU 2 . Trong cc d?c di?m sau dy d?c di?m no khơng ph?i l s? bay hoi ?
a. Xẩy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.
b. Nước trong cốc càng lạnh
c. Nước trong cốc càng ít
CÂU 3 : HiƯn tỵng no sau y khng phi l ngng tơ
b.Sương đọng trên lá cây
c.Sương mù
d.Mây
d. Níc trong cc cng nng
d. Nước trong cốc càng nóng
a.Hơ nước
a.Hơi nước
CÂU 4 . Cc bnh A, B, C dng cng mt lỵng níc sau mt tun bnh no t níc nht?
A
C
Đáp án :Hình B còn ít nước nhất vì diện tích mặt thoáng lớn nhất
Bình! A nước sôi rồi tắt lửa đi
An! đun thêm ít nữa cho nước nóng thêm
Bình! Nước không nóng thêm
An! Nước sẽ nóng thêm
Ai đúng, ai sai ?
Tiết 32


I. Thí nghiệm về sự sôi:
1, Tiến hành thí nghiệm:
a. D?ng cụ thí nghiệm:
0
20
10
30
50
40
60
70
80
100
90
Đèn cồn
Nhiệt kế
Giá đỡ
Cốc nước
Quan sát vào phút thứ bao nhiêu thì xuất hiện các hiện tượng dưới đây:
b/Ti?n hnh thớ nghi?m:
a/Dụng cụ nghiệm:
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
Tiết31 : Sự Sôi
* Ghi các nhận xét vào bảng theo dõi theo kí hiệu I,II,
III, A,B,C,D
b/Ti?n hnh thớ nghi?m:
a/Dụng cụ nghiệm:
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
40
50
60
70
80
90
100
110
100oC
Bảng theo dõi diễn biến khi đun nước thí nghiêm
Thí nghiệm mô phỏng
Tiết31 : Sự Sôi
b/Ti?n hnh thớ nghi?m:
a/Dụng cụ nghiệm:
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
0
40
Phút
Nhiêt độ
2
6
8
4
10
12
14
15
50
60
70
80
90
100
110
120
A.B?ng theo dừi nhi?t d? khi dun nu?c
Nước sôi
Tiết31 : Sự Sôi
II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
*Trả lời
-Từ phút 0 đến phút thứ 11 nhiệt độ thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn là đường nằm ngang hay đường nghiêng?
-Từ phút 11 đến phút thứ 15 nhiệt độ thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn là đường nằm ngang hay đường nghiêng?
-Nhiệt độ tăng từ 400c đến 1000C, đường biểu diễn là đường nằm nghiêng
-Nhiệt độ không đổi ở 1000C, đường biểu diễn là đường nằm ngang
*Nhận xét
Tiết31 : Sự Sôi
0
40
Phút
Nhiêt độ
2
6
8
4
10
12
14
15
50
60
70
80
90
110
B.V? du?ng bi?u di?n s? sụi c?a nu?c

Nước sôi
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:
C1: Thế nào là sự sôi ?
Sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở trong lòng chất lỏng
C2: Điền vào chỗ trống những từ hoặc cụm từ thích hợp
Nước sôi ở nhiệt độ....trong suốt thời gian sôi nhiệt đô của nước..........
không thay đổi
1000C
C3: Trên đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ khi đun nước sôi từ phút 0 đến phút 11 nhiệt dộ thay đổi như thế nào, từ phút thứ 10 đến phút thứ 15 nhiệt độ thay đổi như thế nào?
-Từ phút 0 đến phút 11 nhiệt độ tăng dần từ 400C đến 1000C
-Từ phút10 đến phút 15 nhiệt độ không đổi ở 1000C

Tiết31 : Sự Sôi
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:
Trả lời: Trong suốt quá trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định.
C4:So sánh sự giống nhau giữa quá trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi ở điểm nào?
C5: Sự bay hơi, sự sôi giống nhau và khác nhau ở điểm nào?
Trả lời:
Giống nhau: giữa sự sôi và sự bay hơi đều chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
Khác nhau:Sự bay hơi chỉ xảy ra trên bề mặt của chất lỏng và ở bất kì nhiệt độ nào còn sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở trong lòng chất lỏng và ở một nhiệt độ xác định.

Tiết31 : Sự Sôi
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm con người đã ứng dụng sự sôi trong cuộc sống như thế nào? Lấy ví dụ?
Để đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là ta phải ăn chín uống sôi vì tới nhiệt độ sôi của nước ở 1000C làm chín thức ăn và tiêu diệt được đa số vì trùng có hại cho cơ thể con người
Ví dụ cụ thể: - Uống sôi là phải đun nước sôi mới uống
- Nấu canh, nấu cơm, nấu canh, luộc rau ..vv đều phải đun sôi làm chín thức ăn đảm bảo sức khoẻ cho con người.
Trả lời:
Tiết31 : Sự Sôi
I:THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:
II:VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN:
III:VẬN DỤNG:
Học thuộc nội dung ghi nhớ của bài
Làm các bài tập từ 29.1 đến 29.12 SBT
§äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt, (sgk/79).
Xem vµ nghiªn cøu tiÕp bµi sù s«i.LÊy vÝ dô vÒ sù s«i
-TiÕt kiÖm n­íc vµ b¶o vÖ nguån n­íc

No_avatar

ngọc ánh

No_avatarf

cũng hay

 

 
Gửi ý kiến