Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu bản tự kiểm điểm công chức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đình Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:54' 12-02-2009
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ........... tháng ........ năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gởi : ................................................................................

Tôi tên là : ................................................................. sinh ngày ......../......../19........
Quê quán :...............................................................................
Hiện đang công tác tại : ...................................................................................................
đã làm việc từ ngày................tháng............năm...................
Trình độ: ................................................................................
Công việc được phân công: ............................................................................................
....................................................................................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:..............., hệ số ............., hưởng từ ................

Tôi đã phạm các sai lầm khuyết điểm sau đây : (ghi rõ từng khuyết điểm) :
1) .......................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
( Những khuyết điẻm của tôi phạm phải, do các nguyên nhân sau đây :
........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
( Những khuyết điểm trên đây đã gây tác hại cho tổ, khoa... nhà trường, địa phương như thế nào ? Ghi cụ thể.
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Tôi đã được phổ biến điều lệ về kỷ luật lao động của xí nghiệp, cơ quan và các quy định của Trường tôi nhận thấy :
( Sai lầm khuyết điểm của tôi và xin chịu hình thức kỷ luật ........................................ (ghi rõ một trong 4 hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức bị kỷ luật ấy, cũng cần ghi rõ).
Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ quyết tâm sửa chữa những sai lầm khuyết điểm và không tái phạm.
Đương sự
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓