Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Thành
Ngày gửi: 20h:39' 15-02-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
I. Nước Pháp trước cách mạng
II Tiến trình của cách mạng
III. ý nghĩa lịch sử
I. Nước Pháp trước cách mạng
Tình hình kinh tế:2. Chính trị:


3. Xã hội:
4. Tư tưởng:


Nhiệm vụ cách mạng:

I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế:
Nông nghiệp: lạc hậu,
Công nghiệp: - thương nghiệp: phát triển theo con đường TBCN
2. Chính trị: QCCC vẫn tồn tại do vua Lui XVI nắm quyền, kìm hãm sự phát triển kinh tế TBCN
3. Xã hội: chế độ 3 đẳng cấp:
4. Tư tưởng: Trào lưu "triết học ánh sáng" tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến và dọn đường cho cách mạng
Nhiệm vụ cách mạng:
Xóa bỏ chế độ phong kiến
Mở đường cho CNTB phát triển
II Tiến trình của cách mạng
Cách mạng bùng nổ:
5/5/1789: Vua Lu I XVI, triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp đòi tăng thuế
Đẳng cấp III phản đối và thành lập Quốc hội lập hiến.
II Tiến trình của cách mạng
Cách mạng bùng nổ:
5/5/1789: Vua Lu I XVI, triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp đòi tăng thuế
Đẳng cấp III phản đối và thành lập Quốc hội lập hiến.
Vua chuẩn bị tấn công Quốc hội
Ngày 14/ 7/ 1789: Nhân dân Pari tự vũ trang tấn công ngục Baxti. Cách mạng bùng nổ
Pháo đài Bastille dài 33 mét, rộng 34 mét và các tháp cao 24 mét, được bao quanh bằng hào nước rộng 25 mét, sâu 8 mét lấy nước từ sông Seine. Là biểu tượng quyền lực của hoàng gia. Khoảng gần 1000 người dân đã tới chiếm ngục Bastill, chống lại 114 binh lính hoàng gia. Sau 4 giờ xung đột quân nổi dậy đã chiếm được Baxti.
II Tiến trình của cách mạng
Cách mạng bùng nổ:
c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.


Quân chủ chuyên chế
14-7-1789
(CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
II Tiến trình của cách mạng
2. N?n quân chủ lập hiến ( 1798 ? 1792)
Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ( 1789)
Tự do, bình đẳng bác áI"
c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Quân chủ chuyên chế
14-7-1789 (CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
10 - 8 - 1792
Bạo loạn tại cung Tuileries
II Tiến trình của cách mạng
3. Nền cộng hòa Girôngđanh - (1792 - 1793)
Xư tử vua Lui XVI
c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Quân chủ chuyên chế
14-7-1789 (CM thứ nhất)
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Chuyên chính Gia-cô-banh
Maximilien Marie Isidore de Robespierre (6/5/1758 - 28/7/1794) trong một gia đình gốc Anh .
Sau khi tốt nghiệp với bằng cử nhân luật, Robespierre trở thành 1 luật sư, sau đó ông trở thành nghị sĩ của đẳng cấp thứ 3.
Năm 1789, ông tham gia cách mạng Pháp với tinh thần trách nhiệm cao và ý thức phục vụ nhân dân.
Sau khi cách mạng thành công, ông khẳng định:"Nhân tố chủ yều của cuộc cách mạng là vai trò quyết định của nhân dân.
" Nhân dân Pháp tôn ông là "bạn của người nghèo","người không thể khuất phục
II Tiến trình của cách mạng
4. Nền chuyên chính Giacôbanh (1793 - 1794)
Quân chủ lập hiến
c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
14-7-1789 (CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Chuyên chính Gia-cô-banh
Chiến binh Gia-cô-banh-biểu tượng của người lính cộng hoà,đó là người nông dân của nước Pháp tự do,được cách mạng đem lại ruộng đất,vừa thoát khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến .Họ tỏ ra là những người sẵn sàng hi sinh anh dũng, luôn giương cao ngọn cờ 3 sắc biểu tượng của tự do bình đẳng bác ái,để bảo vệ mảnh đất-niềm ước mơ ngàn đời của họ. Chính nhờ những chiến binh nông dân này mà nước Pháp đã thắng lợi trong 1 cuộc chiến đấu kì lạ chống lại 1 liên minh hùng mạnh tập hợp hầu hết các nứơc phong kiến châu Âu!
Quân chủ chuyên chế
c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Quân chủ chuyên chế
14-7-1789 (CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Chuyên chính Gia-cô-banh
Hành hình nhà Độc tài Robespierre
II Tiến trình của cách mạng
4. Nền chuyên chính Giacôbanh (1793 - 1794)
Chuyên chính Gia-côbanh
II Tiến trình của cách mạng
Cách mạng bùng nổ:
2. N?n quân chủ lập hiến ( 1798 ? 1792)
3. Nền cộng hòa ( 1792 - 1793) - Gi rông đanh
4. Nền chuyên chính Giacôbanh ( 1793 - 1794)
5. Thoái trào cách mạng
27 - 7 - 1794: chế độ đốc chính được thiết lập. Những thành quả cách mạng bị thủ tiêu.
14-7-1789
(CM thứ nhất)
10-8-1792 (CM thứ hai)
Técmiđo (Đốc chính)
27-7-1794
Quân chủ chuyên chế
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Gi-rông-đanh (CHI)
Quân chủ lập hiến
Napôlêông (Đế chế I)
11-1799
Técmiđo (Đốc chính)
27-7-1794
Chuyên chính Gia-côbanh
II Tiến trình của cách mạng
Cách mạng bùng nổ:
2. N?n quân chủ lập hiến ( 1798 ? 1792)
3. Nền cộng hòa ( 1792 - 1793) - Gi rông đanh
4. Nền chuyên chính Giacôbanh ( 1793 - 1794)
5. Thoái trào cách mạng
27 - 7 - 1794: Chính quyền thuộc về phái tư sản mới giầu lên trong cách mạng, chế độ đốc chính được thiết lập. Những thành quả cách mạng bị thủ tiêu.
11- 1799: Na pô lê ông Bô na pác tiến hành đảo chính lật đổ chế độ đốc chính thiết lập nền độc tài quân sự
Năm 1815: Chế độ quân chủ được phục hồi
11-1815
QChủ
Chuyên chính Giacôbanh
Girôngđanh (CHI)
10-8-1792 (CM thứ hai)
14-7-1789 (CM thứ nhất)
QC lập hiến
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Técmiđo (Đốc chính)
27-7-1794
11-1799
Napôlêông(Đế chế I)
11-1815
Quân chủ
Quân chủ chuyên chế
II Tiến trình của cách mạng
Cách mạng bùng nổ:
2. N?n quân chủ lập hiến ( 1798 ? 1792)
3. Nền cộng hòa ( 1792 - 1793) - Gi rông đanh
4. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng ( 1793 - 1794)
5. Thoái trào cách mạng
Đỉnh cao của cách mạng vì:Đã có những chính sách tiến bộ về kinh tế, chính trị, quân sự, đáp ứng yêu cầu của cách mạng, đánh bại thù trong, giặc ngoài.
III. ý nghĩa lịch sử
+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và tàn dư phong kiến
+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
+ Xóa bỏ cản trở về công thương nghiệp, mở đường cho CNTB phát triển
- Mở ra thời đại mới: Thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản lúc bấy giờ.
- Là cuộc cách mạng tư sản điển hình:
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
TƯ SẢN
CHẾ ĐỘ 3 ĐẲNG CẤP
NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
VUA
TĂNG LỮ
Lãnh đạo cách mạng
Động lực cách mạng
Đối tượng cách mạng
Đại cách mạng Pháp: Hoàn thành nhiệm vụ DCTS triệt để nhất. Mở đường cho cách mạng tư sản hoàn thành ở Tây Au & Bắc Mỹ
CÁCH MẠNG TƯ SẢN
TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG
QUÝ TỘC PHONG KIẾN
Avatar

rất mong mọi các thầy cô giáo đóng góp ý kiến cho cách soạn giảng này

 

 
Gửi ý kiến