Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài giảng Thủ tục hành chính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thach Nguyen
Ngày gửi: 10h:52' 19-02-2009
Dung lượng: 424.5 KB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
BÀI GIẢNG LỚP BDKT - QLNN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN
I. KHÁI NiỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. KHÁI NIỆM
TTHC là trình tự về thời gian, không gian và là cách thức giải quyết công việc của CQHCNN trong mối quan hệ với các CQ, tổ chức và CD
TTHC được đặt ra để các CQNN thực hiện các hoạt động cần thiết bao gồm trình tự thành lập công sở, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động CB, trình tự lập quy, áp dụng quy phạm để đảm bào quyền chủ thể và xử lý vi phạm, trình tự điều hành, tổ chức các tác nghiệp hành chính.
I. KHÁI NiỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
2. ĐẶC ĐIỂM
Khoa học và khách quan
Đáp ứng yêu cầu thực tế
Phụ thuộc vào phát triển KTXH
3. Ý NGHĨA
TTHC bảo đảm các QĐHC được thi hành
TTHC bảo đảm tính thống nhất việc thi hành các QĐHC
TTHC hợp lý và vận dụng tốt vào đời sống sẽ tạo ra quan hệ tốt giữa NN và CD
TTHC tác động đến quá trình XD và triển khai LP

II. PHÂN LOẠI TTHC
1.PL theo đối tượng QLHCNN:
TTHC được xác định cho từng chức năng của CQ QLNN hiện hành (thủ tục trước bạ, đăng ký KD, xây dựng…)
2.Theo loại hình công việc cụ thể (thủ tục ban hành VB, thi đua-khen thưởng, tuyển dụng CB…)
3. Theo chức năng chuyên môn của CQNN (TT kiểm tra an toàn LĐ, kiểm định xe CG, kiểm định hàng XNK)
4. Theo quan hệ công tác:
TTHC nội bộ
TTHC liên hệ
TT văn thư
PHÂN LOẠI TTHC
TTHC nội bộ: TT thực hiện các công việc nội bộ CQNN hoặc trong bộ máy NN nói chung (TT kiểm tra, giám sát; quy chế phối hợp các CQNN, quy chế tổ chức hoạt động CQNN…)
TTHC liên hệ: giải quyết các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CD, tổ chức; cho phép, phòng ngừa, ngăn chặn, xử phạt, hay cưỡng chế; trưng thu-trưng mua
TTHC văn thư: Toàn bộ các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp CV giấy tờ và ra QĐ mới dưới hình thức VB liên quan chặt chẽ với hoạt động văn thư

III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ
THỰC HIỆN TTHC
1. Nguyên tắc XD TTHC:
Dựa trên cơ sở quy định của HP, luật, bảo đảm pháp chế XHCN
Phù hợp thực tế, nhu cầu khách quan của sự phát triển KTXH.
Đơn giản, dễ hiễu, công khai, thuận lợi

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ
THỰC HIỆN TTHC
2. Nguyên tắc thực hiện TTHC
Chính xác, công minh
- Các bên tham gia TTHC bình đẳng trước pháp luật.
Giải quyết nhanh, gọn, kịp thời, tránh sơ hở, gây phiền hà
Một ví dụ về THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

I. Hồ sơ
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
Ý kiến bằng văn bản của người sử dụng đất cho phép chủ đầu tư sử dụng đất để xây dựng công trình quảng cáo;
Các bản vẽ sơ phác công trình quảng cáo;
Giấy phép của cơ quan quản lý văn hoá thông tin Nhà nước có thẩm quyền.
II. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết: Sở Xây dựng
III. Thời gian 20 - 25 ngày.
IV. Lệ phí 100.000 đồng
V. Địa chỉ liên hệ: Sở Xây dựng Hà Nam Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thị xã Phủ Lý.
Điện thoại: (0351)-852-721
Hình ảnh CD đến CQNN thực hiện TTHC
Hình ảnh CD đến CQNN thực hiện TTHC
IV. NGHĨA VỤ CỦA CQNN TRONG XÂY DỰNG, THỰC HIỆN TTHC
Quy định rõ ràng về chế độ công vụ
Công khai TTHC
Giải quyết kịp thời
Xây dựng đội ngũ CB có tâm, có tầm
Bố trí nơi tiếp công dân giải quyết TTHC văn minh, sạch đẹp.
V.CÁC GIAI ĐOẠN CỦA TTHC
Khởi xướng vụ việc
Xem xét, ra QĐ giải quyết
Thi hành QĐ
Xem xét QĐ bị khiếu nại hoặc xem xét QĐ đã ra nhưng phát hiện tình tiết mới
Ví dụ: Thủ tục đưa người vào CSCB:
Phát hiện vi phạm xử lý theo NĐ 163/2003/NĐ-CP ra QĐ giáo dục tại PX
Theo dõi, tái phạm: hủy bỏ QĐ giáo dục tại PX, ra QĐ đưa vào CSCB theo NĐ135/2004/NĐ-CP
Thi hành QĐ: cơ quan CA vận động/cưỡng chế
Giải quyết khiếu nại (nếu có)
VI. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Sự cần thiết, mục tiêu và yêu cầu
Thực trạng các TTHC hiện nay cần thiết phải có những bước cải cách.
Mục tiêu-yêu cầu: Tinh giản thủ tục, lập lại trật tự ban hành TTHC, tập trung cải cách các TTHC tác động trực tiếp đến đời sống và phát triển SXKD

CẢI CÁCH TTHC
2. Một số nhiệm vụ cụ thể
Đổi mới đồng bộ cơ chế ban hành TTHC, đảm bảo tính thống nhất về pháp lý, hợp lý và khoa học
Tập trung cải cách thủ tục liên quan trực tiếp nhân dân
Xây dựng cơ chế kiểm tra công vụ hiệu quả: Cơ chế 1 cửa; xác định trách nhiệm CB và quy định cụ thể trình tự thủ tục; công khai mọi thủ tục, lệ phí, TG giải quyết
Xây dựng văn minh công sở (thái độ, tiện nghi)
Ứng dụng CNTT trong QLHCNN
CẢM ƠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
LỚP BDKT – QLNN
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÌNH BÌNH DƯƠNG
NGÀY 08 THÁNG 1 NĂM 2008
 
Gửi ý kiến