Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hoang Van la
Người gửi: Nguyễn Thị Quy
Ngày gửi: 21h:25' 22-02-2009
Dung lượng: 977.0 KB
Số lượt tải: 290
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Hương)
Kiểm
tra
bài

Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ phát triển như thế nào ?
Tiết 43, bài 20: Nước Đại Việt thời lê sơ (tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
Ông là ai ?
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
Nguyễn Trãi (1380- 1442)

- Nguyễn Trãi(1380- 1442) quê gốc làng Chi Ngại, Chí Linh, Hải Dương. Ông và cha Ông là Nguyễn Phi Khanh cùng làm quan cho nhà Hồ. Nhà Hồ đổ, cha ông bị nhà Minh bắt, Ông tìm đến Lam Sơn và trở thành quân sư phò tá đắc lực cho Lê Lợi. Trong thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn Ông có vai trò vô cùng to lớn. Năm 1442 Ông bị vu oan tội giết vua và bị "Chu di tam tộc".Sau này vua Lê Thánh Tông lên ngôi mới minh oan cho Ông. Năm 1980 Ông được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.
Em biết
gì về
Nguyễn
Trãi ?
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
Nguyễn Trãi (1380- 1442)

- Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, quân sự tài ba, một nhà văn, nhà thơ xuất chúng, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
Nguyễn Trãi (1380- 1442)

Em hãy kể tên các tác phẩm văn học của Nguyễn Trãi mà em biết ?
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
Nguyễn Trãi (1380- 1442)

Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
Nguyễn Trãi (1380- 1442)


Ông khuyên vua Lê Thái Tông : "Nguyện xin bệ hạ và nuôi dưỡng dân chúng, để nơi thôn cùng, xóm vắng không có tiếng oán hận, sầu than"
Qau câu nói trên em suy nghĩ gì về Nguyễn Trãi ?
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.
ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về
Lỗi Giang. Trong thì bàn kế ở nơi màn trướng,
ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn
chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua
tin, quý trọng. (LêThánh Tông)
Em hãy nêu
lên những
đónggóp
của Nguyễn
Trãi qua
nhận xét
của trên?
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc cuae dân tộc.
1. Nguyễn Trãi
2 Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông có đóng góp như thế nào cho lịch sử dân tộc ?
- Lê Thánh Tông (1442- 1497) là một vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự đã đưa Đại Việt trở nên hùng mạnh vào thế kỉ XV
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc cuae dân tộc.
2 Lê Thánh Tông
Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV
Sáng lập ra hội Tao Đàn, Ông sáng tác cả văn thơ chữ Hán và chữ Nôm và có nhiều tác phẩm có giá trị .
Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc cuae dân tộc.
2. Lê Thánh Tông(1442- 1497)
3. Ngô Sĩ Liên(Thế kỉ XV)
Em biết gì về Ngô Sĩ Liên ?
Ông là một nhà sử học nổi tiếng
thế kỉ XV, Là một trong các tác
giả của bộ Đại Việt sử kí toàn
thư (15 quyển)

Tiết 43, Bài 20: Nước Đại việ thời lê sơ (Tiếp)
IV: Một số danh nhân văn hoá xuất sắc cuae dân tộc.
3. Ngô Sĩ Liên(Thế kỉ XV)
4. Lương Thế Vinh (1442- ? )

Em biết gì về Lương
Thế Vinh ?
Lương Thế Vinh (1442- ? ) ,là một người học rộng tài cao được ca ngợi là "Tài hoa, danh vọng bậc nhất" (Trạng Lường) Là nhà toán học nổi tiếng thế kỉ XV với công trình Đại thành toán pháp,
Luyện tập
Hoàn thành bảng sau cho phù hợp giữa lời nhận xét và nhân vật ?
Đáp án
1-c
2-d
3-a
4-b
Avatar
CUNG~ BJK`Chưa quyết định THUONG
 
Gửi ý kiến