Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 21. Bàn tay cô giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyen Thi Thu Trang
Người gửi: Nguyễn Thu Trang
Ngày gửi: 05h:40' 23-07-2011
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 553
Số lượt thích: 0 người
sở giáo dục Và ĐàO TạO TP Hà nội
tập đọc lớp 3.
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang
Huyện Mê Linh - trường tiểu học tiến thắng b.
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Giờ tập đọc trước các con học bài gì nào?
Hồi nhỏ
Trần Quốc Khái ham học như thế nào?
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
Vì sao
Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy đỏ
Mềm mại tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng tỏa.
Một tờ giấy trắng
Cô cắt rất nhanh
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thêm tờ xanh nữa
Biết bao điều lạ
Từ bàn tay cô.
Nguyễn Trọng Hoàn
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy trắng
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy trắng
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy đỏ
Mềm mại tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng tỏa.
Một tờ giấy trắng
Cô cắt rất nhanh
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thêm tờ xanh nữa
Biết bao điều lạ
Từ bàn tay cô.
Nguyễn Trọng Hoàn
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Từ một tờ giấy trắng cô giáo đã gấp được gì?
Một chiếc thuyền rất xinh xắn
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy trắng
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Với một tờ giấy đỏ cô giáo đã làm được gì?
Một mặt trời với nhiều tia nắng toả
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy trắng
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thờm t? xanh n?a cụ giỏo dó t?o ra hỡnh ?nh no?
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
M?t nu?c d?p d?nh
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Mặt nước dập dềnh.
Mặt nước dập dềnh
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy trắng
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Hãy tả lại bức tranh cắt dán gi?y của cô giáo?
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy đỏ
Mềm mại tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng tỏa.
Một tờ giấy trắng
Cô cắt rất nhanh
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thêm tờ xanh nữa
Nguyễn Trọng Hoàn
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Hai dòng thơ cuối bài đã nói lên điều gì?
Bài thơ giúp con hiểu điều gì?
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy đỏ
Mềm mại tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng tỏa.
Một tờ giấy trắng
Cô cắt rất nhanh
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thêm tờ xanh nữa
Nguyễn Trọng Hoàn
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Cô gấp cong cong
đã xong
Chiếc thuyền
Một
tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng tỏa.
Một
Cô cắt
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.
Như
Hiện trước mắt em
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thêm
Từ cô.
Nguyễn Trọng Hoàn
tờ giấy trắng
tờ giấy đỏ
tờ xanh nữa
phép mầu nhiệm
điều lạ
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Thoắt cái
xinh quá!
Mềm mại
rất nhanh
Biết bao
bàn tay
Cô gấp cong cong
đã xong
Chiếc thuyền
Một
tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng tỏa.
Một
Cô cắt
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.
Như
Hiện trước mắt em
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
Thêm
Từ cô.
Nguyễn Trọng Hoàn
tờ giấy trắng
tờ giấy đỏ
tờ xanh nữa
phép mầu nhiệm
điều lạ
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Thoắt cái
xinh quá!
Mềm mại
rất nhanh
Biết bao
bàn tay

đã xong
Chiếc
Một
tay cô
Mặt
Nhiều
Một

Mặt
Quanh
Như
Hiện
Biển

Thêm
Từ
Nguyễn Trọng Hoàn
tờ giấy trắng
tờ giấy đỏ
tờ xanh nữa
phép mầu nhiệm
điều lạ
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
Thoắt
xinh quá!
Mềm
rất nhanh
Biết
bàn tay
cong cong
nắng tỏa.
thuyền
mắt em
sóng
gấp
đã phô
dập dềnh
bình minh
vỗ.
cô.
cái
thuyền
mại
trời
tia
cắt
nước
trước
biếc
rào
sóng lượn.
bao
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Bàn tay cô giáo
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!
Một tờ giấy trắng
Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ.
- Giấy trắng: chiếc thuyền.
- Giấy đỏ: mặt trời.
- Giấy xanh: mặt nước.
Nội dung: Bài thơ ca ngợi sự khéo léo của đôi bàn tay cô giáo đã mang lại bao điều kì diệu và niềm vui cho học sinh.
xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo

các em học sinh
 
Gửi ý kiến