Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước. Bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Lương Thành Vi
Ngày gửi: 09h:55' 01-03-2009
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 988
Số lượt thích: 0 người
HỘI GIẢNG TRƯỜNG
Năm học: 2008-2009
Sở GD -ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường THPT Nguyễn Du
Giáo viên : Lương Thành Vi
BÀI CŨ:
Thế kỷ XV - XVIII kinh tế nước ta có
bước phát triển mới, phồn thịnh
như thế nào?
Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
I- PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
II-PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII
1. kháng chiến chống Xiêm (1785)
2. Kháng chiến chống Thanh (1789)
III- VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN
I- PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
KN Hoàng Công Chất (1739-1769)
Khoái Châu,Sơn Nam
KN Nguyễn Danh Phương (1740-1751)
Vĩnh Phúc,Sơn Tây
KN Nguyễn Hữu Cầu(1741-1751)
Hải Dương,Hải Phòng, Quảng Ninh
KN Lê Duy Mật (1738-1770)
Thanh Hoá, Nghệ An
2
Các cuộc khởi nghĩa nông dân
Đàng Ngoài
Trong khi đó, tình hình của Đàng Trong như thế nào?
Giữa TK XVIII, chế độ phong kiến Ñaøng Ngoaøi, Ñaøng Trong khủng hoảng sâu sắc -> Phong traøo noâng daân buøng noå
- Năm 1771, Khởi nghĩa Taâây Sơn (Bình Định) noå ra do 3 anh em Nguyeãn Nhaïc, nguyeãn Hueä, Nguyeãn Löõ laõnh ñaïo .


I- PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
Diễn biến chính của phong trào nông dân Tây Sơn?
KN Tây Sơn
(1771-1789)
Tây Sơn (Bình Định)
2
1776 – 1783, quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất đai Đàng Trong, tiêu diệt các lực lượng cát cứ chúa Nguyễn
- 1786-1788, nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Baéc laät doå chính quyeàn Leâ-Trònh
THĂNG LONG
II- CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII
Kháng chiến chống quân Xiêm( 1785)
- 1784, đáp lại sự cầu cứu của Nguyễn Ánh, 5 vạn quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta
Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
Nêu nguyên nhân của
cuộc kháng chiến chống
quân Xiêm?
Nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân ta đã tổ
chức kháng chiến như thế nào?
Diễn biến cuộc kháng chiến chống Xiêm 1784 - 1785
Cù lao Tân Phong
Thới Sơn
Cù lao Tân Phong
Thới Sơn
CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT
II- CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII
Kháng chiến chống quân Xiêm( 1785)
- 1784, đáp lại sự cầu cứu của Nguyễn Ánh, 5 vạn quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta
- Thng 1.1785, quân Tây Sơn đnh b?i qun Xim ? tr?n R?ch G?m - Xồi Mt (s.Tiền- Tiền Giang), Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm.

Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
Dựa vào lược đồ, hãy giải thích tại sao Nguyễn Huệ lại quyết định tiêu diệt quân Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút?
Đây là khúc sông hiểm yếu và lợi hại để tiêu diệt quân Xiêm.
Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút?
Ý nghĩa:
+ Thể hiện tài tổ chức cầm quân của Nguyễn Huệ.
+ Đập tan mưu đồ xâm lược của quân Xiêm, nêu cao ý thức dân tộc của phong trào tây Sơn.

Sử nhà Nguyễn ghi nhận: “người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (1785) ngoài miệng thì nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”
Nguyễn Huệ
II- CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII
2. Khng chi?n ch?ng qun Thanh (1789)
* Nguyên nhân:
Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống Thanh?
- Vua Lê Chiêu Thống c?u vi?n, nhà Thanh đưa quân sang xâm lược nu?c ta
Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
Tam Điệp
Biện Sơn
THĂNG LONG
Quân ta rút
Quân địch tiến sang
* Diễn biến:
-Cuối 1788, 29 v?n qun Thanh theo 4 du?ng ti?n dnh n?oc ta, qun ta rt lui v? Tam Diệp - Bi?n Son (Ninh Bình, Thanh Hóa)
* Di?n bi?n:
Núi Bân (TT Huế)
- 11.1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Quang Trung, chỉ huy quân tiến ra Bắc.
THĂNG LONG
Tam Điệp
Biện Sơn
Nhận được tin báo, Nguyễn Huệ lập tức lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung và dẫn quân ra bắc quyết chiến . Đến Nghệ An, Thanh Hoá ông dừng lại nghỉ ngơi và tuyển thêm quân, sau đó hội quân tại Tam Điệp , Biện Sơn .


THĂNG LONG
BIỆN SƠN
TAM ĐIỆP
Tại đây, đêm 30 Tết (25-1-1789), Quang Trung cho quân ăn Tết sớm và chia quân thành 5 đạo cùng lúc tấn công quân Thanh với khí thế từ lời hiểu dụ

“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chính luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
(Bài hiểu dụ của vua Quang Trung)
Ý nghĩa của bài hiểu dụ?
Thể hiện tinh thần dân tộc cao cả, ý thức quyết tâm bảo vệ độc lập; cổ vũ, tạo khí thế quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn.
- Đêm 30 tết (25.1.1789), quân ta đồng loạt tấn công địch.
- Mồng 5 T?t K? D?u (nam 1789)quân Tây Sơn giành chi?n th?ng ở Ng?c H?i - D?ng Da, ti?n vào Thang Long đánh b?i hoàn toàn quân xâm lược
LƯỢC ĐỒ TRẬN NGỌC HỒI -ĐỐNG ĐA
Trưa mồng 5 (30-1-1789) ,vua Quang trung dẫn đầu đoàn quân tiến vào Thăng Long trong sự vui mừng của nhân dân
Mây tạnh mù tan trời lại sáng
Đầy thành già trẻ mặt như hoa
Chung vai sát cánh cùng nhau nói
Cố đô vẫn thuộc núi sông ta .
-> Phong trào Tây Sơn bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Em hãy đánh gi cơng lao c?a phong tro Ty Son?
Lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn, Lê.
Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Chiến thắng quân xâm lược Xiêm, Thanh, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng một vương triều mới, tiến bộ.
Năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế ( Hiệu Thái Đức). Vương triều Tây Sơn được thành lập
- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị từ Thuận Hóa trở ra Bắc

Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN & SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII
III- VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN
Đồ Bàn
Phú Xuân
+ Đối ngoại: Hòa hiếu với nhà Thanh, quan hệ tốt đẹp với Chân Lạp và Lào
+ Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục thi cử ( dịch chữ Hán ra chữ Nôm để làm tài liệu dạy học
I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
( CUỐI THẾ KỶ XVIII )
+ Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

- Năm 1792 Quang Trung qua đời -> 1802 Nguyễn Ánh tấn công, các vương triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ.
Sau lên ngôi, Quang Trung đã thực hiện những chính sách gì?
Cuộc khởi nghĩa Tây sơn
diễn ra vào năm nào?
a. Năm 1769
b. Năm 1770
c. Năm 1771
d. Năm 1772
Tết Kỷ Dậu (1789), quân Tây Sơn và nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đã đánh tan :
30 vạn quân Thanh
29 vạn quân Thanh
28 vạn quân Thanh
27 vạn quân Thanh
b
Quân Xiêm sang xâm lược nước ta là do ai đã cầu viện họ?
Nguyễn Phúc Dương
Nguyễn Phúc Khoát
Nguyễn Ánh
Lê Chiêu Thống
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ & TẬP THỂ 10 A1
 
Gửi ý kiến