Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Điều chỉnh
Người gửi: Chu Chí Thiện
Ngày gửi: 08h:48' 06-09-2011
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
1- Tại sao Châu Á có nhiều đới khí hậu ? Giải thích nguyên nhân làm cho đới cận nhiệt phân hoá thành nhiều kiểu ?
2- Trình bày đặc điểm và phân bố hai kiểu khí hậu chính của Châu Á ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 3, bài 3:
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN
CHÂU Á
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu á , kết hợp với kiến thức SGK hãy :
-Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào Đại dương nào?
- Sông Mê Công chảy qua nước ta ( Cửu Long) bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu á , kết hợp với kiến thức SGK hãy :
-Nêu nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố sông ngòi Châu Á ?
- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Bắc á ? Xác định một số sông lớn trên lược đồ ?
- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Đông á , Đông nam á và Nam á ?Xác định một số sông lớn trên lược đồ ?
- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Tây nam á ? Xác định một số sông lớn trên lược đồ ?
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
Quan sát các hình ảnh trên , kết hợp với hiểu biết cá nhân , hãy nêu những giá trị của sông ngòi Châu Á?
Bg
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Lược đồ các đới khí hậu Châu Á
Lược đồ các đới cảnh quan Châu Á
Minh hoa
Tên các đới cảnh quan Châu á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc
theo kinh tuyến 800Đ
Tên các đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và
khu vực khí hậu lục địa
Tên các cảnh quan thuộc đới khí hậu : ôn đới , cận nhiệt và
nhiệt đới
N1
N2
N3
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.
3- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á :
B .ghi
Hình ảnh một số cảnh quan thiên nhiên Châu Á

Quan sát các hình ảnh , kết hợp với kiến thức đã học , hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á đối với sản xuất và đời sống ?
B . ghi
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.
3- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á :
Thuận lợi :Thiên nhiên đa dạng , tài nguyên phong phú .
Khó khăn : Địa hình hiểm trở , khí hậu khắc nghiệt , thiên tai thất thường.
Các khu vực thường xảy ra nhiều bão nhất
châu Á là :
Chọn ý đúng
nhất
a
b
c
d
Trung á ; Đông á và Đông nam á
Đông nam á ; Nam á và Bắc á
Nam á ; Tây nam á và Trung á
Đông á ; Đông nam á và Nam á
Xác định trên lược đồ và đọc tên các đới cảnh quan từ đông sang tây theo vĩ tuyến 400B ?
Giải thích nguyên nhân làm cho cảnh quan thay đổi từ đông sang tây ?
VỀ NHÀ
Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài (SGK)
Chuẩn bị:
Đọc trước nội dung bài 4- Thực hành
Xác định yêu cầu bài thực hành
Xem và tìm hiểu trước lược đồ 4.1 và 4.2
 
Gửi ý kiến