Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §6. Từ vuông góc đến song song

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:04' 03-03-2009
Dung lượng: 243.5 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?
Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Vẽ đường thẳng c đi qua M sao cho c vuông góc với d.
2. Phát biểu tiên đề Ơclit và tính chất hai đường thẳng song song? Trên hình bạn vừa vẽ, dùng eke vẽ đường thẳng d’ đi qua M và vuông góc với đường thẳng c.

TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
?1
Xem hình 27,( cho biết a  c và b  c )
a. Dự đoán xem a và b có song song với nhau không ?
b. Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, hãy suy ra a//b
Giải:
a, Dự đoán: a//b.
b, Vì đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau nên a//b
TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
Tính chất 1:
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
Tính chất 2 : Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
Tính chất 1:
Chứng minh:
Bài tập 40 (trang 97 SGK)
Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(…)
Nếu a  c và b  c thì ………
Nếu a//b và c  a thì ………
a//b
c b
2. Ba đường thẳng song song
?2
Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d).
Dự đoán xem d’ và d’’ có song song với nhau không?
Vẽ đường thẳng a vuông góc với d (như hình 28b) rồi trả lời các câu hỏi sau:
a có vuông góc với d’ không? Vì sao?
a có vuông góc với d’’ không? Vì sao?
d’ có song song với d’’ không? Vì sao?
?2
Giải:
a, Dự đoán : d’//d’’
b, + a d’ vì a d và d//d’(Tính chất 2)

+ d’//d’’vì cùng vuông góc với a (Tính chất 1)
+ a d’’ vì a d và d//d’’(Tính chất 2)
Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d).
Dự đoán xem d’ và d’’ có song song với nhau không?
Vẽ đường thẳng a vuông góc với d (như hình 28b) rồi trả lời các câu hỏi sau:
a có vuông góc với d’ không? Vì sao?
a có vuông góc với d’’ không? Vì sao?
d’ có song song với d’’ không? Vì sao?
Tính chất :
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
Chú ý:
Khi ba đường thẳng d, d’, d’’ song song với nhau từng đôi một, ta nói ba đường thẳng ấy song song với nhau.
Kí hiệu: d//d’//d’’
Bài toán:
a, Dùng êke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c.
b, Tại sao a//b?
c, Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C, D. Đánh số các góc đỉnh C, đỉnh D rồi đọc tên các cặp góc bằng nhau? Giải thích?

Giải:
a,
b, a//b vì a  c và b  c
(Theo quan hệ giữa tính vuông
góc và tính song song )
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học thuộc ba tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song và 3 đường thẳng song song.
Tập diễn đạt các tính chất bằng hình vẽ và kí hiệu hình học.
Làm bài tập 41, 42, 43 ,44 trang 97, 98 SGK
Tiết sau chúng ta luyện tập
 
Gửi ý kiến