Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đoàn kết
Người gửi: Trương Thị Kim Thanh
Ngày gửi: 09h:22' 03-03-2009
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT MỸ QUÍ
GVBM : Tröông Thò Kim Thanh
Bài 31 :

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Tình hình phát triển
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế
- Phân bố
b. Ngọai thương
- Tình hình chung
- Xuất khẩu
- Nhập khẩu
2. DU LỊCH
a. Tài nguyên du lịch
b. Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Sản xuất ra các giá trị vật chất
Tiêu dùng
Nảy sinh nhu cầu mới ( sản phẩm, chất lượng, số lượng)
Sản xuất ở quy mô và chất lượng mới
Tiêu dùng
Biểu thị hoạt động của ngành thương mại
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
Nêu tình hình phát triển của ngành thương mại nước ta ?
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
- Tình hình phát triển
. Quá trình phát triển : xuất hiện từ lâu  thị trường thống nhất.
. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng mạnh.
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Tình hình phát triển
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Nhận xét và giải thích cơ cấu tổng mức bán lẻ hành hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta từ 1995 – 2005 qua hình 31.1
Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%)
. KV Nhà nước : thấp và giảm mạnh.
. KV ngoài Nhà nước : cao nhất và tăng mạnh.
. KV có vốn đầu tư nước ngoài : tăng nhanh.
 Sự phát triển nền KT thị trường, định hướng XHCN.
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Tình hình phát triển
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế
- Phân bố
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Nhận xét sự phân bố của hoạt động nội thương.
. Không đồng đều.
. Tập trung : các vùng kinh tế phát triển, các thành phố lớn.
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Tình hình phát triển
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế
- Phân bố
b. Ngọai thương
- Tình hình chung
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Nghiên cứu mục 1b, hình 31.3, và các thông tin có được, em hãy :
Nêu rõ tình hình chung, của họat động ngọai thương nước ta.

- Kim ngạch xuất, nhập khẩu.
Cán cân xuất – nhập khẩu.
-Thị trường xuất nhập khẩu.
- Nguyên nhân.
- Kim ngạch xuất khẩu.
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Tình hình phát triển
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế
- Phân bố
b. Ngọai thương
- Tình hình chung
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Nghiên cứu mục 1b, hình 31.2, 31.3, và các thông tin có được, em hãy :
Nêu rõ tình hình xuất, nhập khẩu của nước ta.
- Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Xuất khẩu
- Nhập khẩu
Các mặt hàng chủ đạo.
CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU TRÊN 1 TỈ USD/MẶT HÀNG, NĂM 2006
Cơ cấu hàng nhập khẩu nước ta (%)
1. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Tình hình phát triển
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế
- Phân bố
b. Ngọai thương
- Tình hình chung
- Xuất khẩu
- Nhập khẩu
2. DU LỊCH
a. Tài nguyên du lịch
b. Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu
Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Tài nguyên tự nhiên
Tài nguyên nhân văn
Dặn dò :
VỀ LÀM CÁC BÀI TẬP TRANG 143

Tạm biệt nhé
VEÀ LAØM CAÙC BAØI TAÄP TRANG 143
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo giá thực tế (tỉ đồng)
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta (%)
1. Nội thương
2. Ngoại thương
 
Gửi ý kiến