Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Mạnh Huy
Ngày gửi: 08h:50' 12-10-2011
Dung lượng: 300.8 KB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
BÀI 15
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
CHÚC CÁC EM
HỌC TỐT!
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
MÁY BAY
THẢ HÀNG
CỨU TRỢ
SÚNG ĐẠI
BÁC BẮN
MỤC TIÊU
NGƯỜI
NÉM
LAO
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
BÀI 15
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
Điều kiện
ban đầu
Chọn hệ toạ độ
và gốc thời gian
2. Phân tích chuyển động ném ngang
3. Xác định các chuyển động thành phần
Chọn gốc thời gian (t0 = 0) là lúc bi rời khỏi tay.
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
Điều kiện
ban đầu
Chọn hệ toạ độ
và gốc thời gian
2. Phân tích chuyển động ném ngang
3. Xác định các chuyển động thành phần
a) Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục 0x của Mx là :
ax = 0 ; vx = v0 ; x = v0t
b) Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục 0y của My là :
ay = g ; vy = gt ; y = ½ gt2
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG
CỦA VẬT
1. Dạng
của
quỹ đạo
2. Thời
gian chuyển động
3. Tầm
ném
xa
Tổng hợp hai chuyển động thành phần ta được chuyển động của vật.
Từ x = v0t và y = ½ gt2 ta rút ra được phương trình quỹ đạo của vật :
=> Quỹ đạo của vật là một nửa parabol.
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG
CỦA VẬT
Dạng
của
quỹ đạo
2. Thời
gian chuyển động
3. Tầm
ném
xa
Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao :
Thay y = h vào phương trình y = ½ gt 2 ta được :
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG
CỦA VẬT
Dạng
của
quỹ đạo
2. Thời
gian chuyển động
3. Tầm
ném
xa
Gọi L là tầm ném xa (tính theo phương ngang),
ta có :
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
III. THÍ NGHIỆM
KIỂM
CHỨNG

Thí nghiệm thứ nhất


Thí nghiệm thứ hai

BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
IV. VẬN
DỤNG

Bài 1.


Bài 2.


Bài 3.

Viên bi A có khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng một lúc, từ cùng một độ cao, bi A được thả rơi tự do, bi B được ném ngang. Bỏ qua sức cản của không khí.
Hãy chọn kết luận đúng.
A. Bi A chạm đất trước.
B. Bi B chạm đất trước.
C. Hai bi chạm đất cùng lúc.
Bạn chọn sai rồi!
Bạn chọn sai rồi!
Bạn chọn đúng rồi!
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
IV. VẬN
DỤNG

Bài 1.


Bài 2.


Bài 3.

Một viên bi lăn dọc theo cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang có độ cao 1,25 m so với nền nhà. Bi rời khỏi mép bàn và nó chạm nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,50 m theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2.
Vận tốc của viên bi khi vừa rời khỏi mép bàn là
A. 6 m/s.
B. 9 m/s.
C. 3 m/s.
Bạn chọn sai rồi!
Bạn chọn sai rồi!
Bạn chọn đúng rồi!
BÀI 15
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
BÀI 15
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI
IV. VẬN
DỤNG

Bài 1.


Bài 2.


Bài 3.

Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 4,5 km so với mặt đất với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ cách xa mục tiêu (theo phương ngang ) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu ? Bỏ qua sức cản không khí lên quả bom và lấy g = 10 m/s2.
A. 6 km.
B. 4,5 km.
C. 3 km.
Bạn chọn đúng rồi!
Bạn chọn sai rồi!
Bạn chọn sai rồi!
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
III. TNKC
KETLUAN
IV. VANDUNG
II. XDCDCV
I. KSCDNN
MO BAI

KẾT LUẬN

- Chuyển động ném ngang được khảo sát bằng cách phân tích thành hai thành phần theo hai trục toạ độ 0x và 0y với :
+ Gốc 0 tại điểm ném
+ Trục 0x hướng theo vectơ vận tốc ban đầu
+ Trục 0y hướng theo vectơ trọng lực
Chuyển động thành phần theo trục 0x là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0 ; vx = v0 ; x = v0t.
Chuyển động thành phần theo trục 0y là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay = g ; vy = gt ; y = ½ gt2.
Biết hai chuyển động thành phần ta suy ra được chuyển động của vật :
+ Quỹ đạo chuyển động của vật là một nhánh parabol có phương trình :
+ Thời gian chuyển động bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao :
+ Tầm ném xa :
BÀI 15
THE END
THANKS!
No_avatarf
Huy ơi giáo án của bạn rất hay nhưng hình như còn thiếu các file đi kèm.
 
Gửi ý kiến