Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Biên Bản Hội Đồng Thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Thuỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:19' 06-03-2009
Dung lượng: 194.5 KB
Số lượt tải: 1925
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đình Chuân)
Kỳ thi nghề phổ thông
Khoá thi ngày: 7/ 03 /2009
Hội đồng thi: THCS Đào Duy Từ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------


Chương trình làm việc của hội đồng coi thi
Ngày … tháng ….. năm 2009
Buổi sáng:
Họp lãnh đạo hội đồng coi thi: Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
Chủ tịch làm việc với bộ phận bảo vệ, phục vụ, lẫnh đạo địa phương(nếu cần)
Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
Buổi chiều:
- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ của hội đồng, kiểm tra sơ bộ CSVC của hội đồng thi Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
- Lãnh đạo họp với bộ phận phục vụ và địa phương án ăn, nghỉ của lãnh đạo HĐ và giám thị : Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
Ngày … tháng ….. năm 2009
Buổi sáng:
Họp toàn thể HĐ (phiên họp thứ nhất): Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
Tiến hành kiểm yta hồ sơ thi của từng thí sinh, kiểm tra CSVC của HĐ thi (nếu buổi sáng chưa xong): Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
Buổi chiều:
Họp toàn thể HĐ(phiên họp thứ 2): Với 2 nội dung cơ bản: Thông qua kết quả kiểm tra, giám thị học tập quy chế thi: Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
Thí sinh học tập nội duy phòng thi, xem số báo danh và phòng thi
Ngày 31/5,01,02/6 năm 2007 làm việc theo chương trình sau:

Ngày
Buổi
Thời gian
Công việc
Ghi chú


 Sáng
Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
Từ ....h...ph
- Khai mạc, giới thiệu bộ đề thi
- Mở đề thi
- Tính giờ làm
- Thu bài
- Báo cáo nhanh về SởChiều
 Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
Từ ....h...ph
 - Mở đề thi
- Tính giờ làm
- Thu bài
- Báo cáo nhanh về SởSáng
 Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
 - Mở đề thi
- Tính giờ làm
- Thu bàiChiều
 Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
 - Mở đề thi
- Tính giờ làm
- Thu bàiSáng
 Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
Từ ....h...ph
 - Mở đề thi
- Tính giờ làm
- Thu bài
- Báo cáo nhanh về SởChiều
 Từ ....h...ph
Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
Từ ....h...ph đến....h ....ph
Từ ....h...ph
 - Mở đề thi
- Tính giờ làm
- Thu bài
- Họp tổng kết HĐ coi thi
- Báo cáo nhanh về Sở

Nộp bài thi về Sở GD & ĐT


Kỳ thi nghề phổ thông
Khoá thi ngày: 7/ 03 /2009
Hội đồng thi: THCS Đào Duy Từ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓