Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Nguyễn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:01' 06-03-2009
Dung lượng: 836.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
Bài 12
Hô hấp ở thực vật
I- Khái quát về hô hấp ở thực vật
Hô hấp là gì?
Học sinh quan sát hình 12.1 và thực hiện lệnh trong sách giáo khoa.

Thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
Không khí
Dung dịch KOH hấp thụ CO2
Ca(OH)2
Hạt nảy mầm
Nước vôi vẩn đục
Không khí
Do hạt đang nảy mầm thải CO2

Không khí
Dung dịch KOH hấp thụ CO2
Ca(OH)2
Hạt nảy mầm
Nước vôi vẩn đục
Không khí
Thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
Mùn cưa
Nhiệt kế
Hạt nảy mầm
Bình thuỷ tinh
Giọt nước màu di chuyển sang bên trái chứng tỏ thể tích khí trong dụng cụ giảm.


Mùn cưa
Nhiệt kế
Hạt nảy mầm
Bình thuỷ tinh
Thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
Vôi xút
Giọt nước mầu
Ống mao dẫn
Hạt nảy mầm
Lưới kim loại


Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ không khí bên ngoài chứng tỏ hoạt động hô hấp toả nhiệt.


Vôi xút
Giọt nước mầu
Ống mao dẫn
Hạt nảy mầm
Lưới kim loại
Khái niệm: Hơ h?p ? th?c v?t l qu trình oxi hố sinh h?c nguyn li?u hơ h?p d?c bi?t l glucozo d?n khí CO2, nu?c v tích lu? nang lu?ng ? d?ng d? s? d?ng l ATP.
Thế nào là hô hấp ở thực vật?

2) Phương trình hô hấp tổng quát
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 870Kcal

3) Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

II- Con đường hô hấp ở thực vật
Có hai con đường hô hấp ở thực vật là con đường kị khí và con đường hiếu khí.

Học sinh quan sát hình tóm tắt về cơ chế hô hấp và phân biệt giữa hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí.

kị khí
Hiếu khí
1) Phân giải kị khí(đường phân và lên men)
Thế nào là đường phân?
Là quá trình phân giải phân tử Glucozo đến a. piruvic diễn ra trong tế bào chất.
Kết quả của đường phân : 2 ATP, 2NADH và axit pyruvic .

2) Phân giải hiếu khí
Tóm tắt các giai đoạn của hô hấp hiếu khí
Tóm tắt các giai đoạn của hô hấp hiếu khí
Phân giải hiếu khí gồm 3 giai đoạn:
Đường phân: Glucozo  2 axit pyruvic + 2ATP + 2NADH
Chu trình Krebs: ở ti thể
Khi có oxi, axit pyruvic đi từ tế bào chất vào ti thể và chuyển hoá theo chu trình Krebs và bị oxi hoá hoàn toàn tạo ra 4CO2
Chuỗi truyền eletron: hidro được tách ra từ a.pyruvic truyền qua chuỗi truyền e đến oxi tạo H2O

Xem đoạn băng sau và so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí.
III- Hô hấp sáng
Thế nào là hô hấp sáng?
Là quá trình hô hấp xảy ra đồng thời với quá trình quang hợp ( hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng)


Theo em hô hấp sáng có lợi hay có hại cho cây trồng?
IV- Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường
1) Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
2) Quan hệ giữa hô hấp và môi trường

 
Gửi ý kiến