Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Quy tắc đếm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Thảo
Ngày gửi: 05h:05' 27-10-2011
Dung lượng: 878.5 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
Chương 2:
TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
Bài 1:
HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
Thực hiện: NGUYỄN THANH LAM
Tháng 10 năm 2011
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH
TỔ TOÁN – TIN
NĂM HỌC 2011 - 2012
1. QUY TẮC CỘNG
BÀI 1: HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
2. QUY TẮC NHÂN
Có n cách chọn đối tượng A.
m cách chọn đối tượng B
A  B = 
 Có n + m cách chọn một trong các đối tượng A, B.
Có n cách chọn đối tượng A.
Ứng với mỗi cách chọn A,
có m cách chọn đối tượng B
 Có n.m cách chọn dãy đối tượng A, B.
VD1: Có 15 cuốn sách khác nhau, trong đó có 5 sách toán, 4 sách lý, và 6 sách văn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:
a) 1 cuốn.
b) 2 cuốn tùy ý.
c) 3 cuốn khác môn.
15
15
.14
5
.4
.6
VD2:Từ A đến B có 4 con đường, từ B đến C có 3 con đường. Một người đi từ A đến C rồi về A. Hỏi có bao nhiêu cách đi như thế nếu:
a) tùy ý đi?
b) đi và về trên 2 con đường khác nhau.
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD3: Có 2 công ty du lịch A và B, công ty A có 5 xe khách và công ty B có 7 xe khách. Một người đi du lịch muốn khi đi thì xe của công ty này khi về thì xe của công ty khác. Hỏi có mấy cách đi như thế.
đi
Về
đi
Về
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
a)
a: có 6 cách chọn.
b: có 6 cách chọn.
c: có 6 cách chọn.
d: có 6 cách chọn.
Số
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
b)
a: có 6 cách chọn.
b: có 5 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
d: có 3 cách chọn.
Số
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
c)
a: có 5 cách chọn.
b: có 4 cách chọn.
c: có 3 cách chọn.
Vì M chẵn => d: có 3 cách chọn.
Số
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
d)
a: có 5 cách chọn.
b: có 4 cách chọn.
c: có 3 cách chọn.
Vì M chia hết cho 5 => d: có 1 cách chọn.
Số
Nguyễn Thanh Lam – THPT Thanh Bình
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
e)
a: có 4 cách chọn.
b: có 3 cách chọn.
Số
Nguyễn Thanh Lam – THPT Thanh Bình
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
f)
b: có 5 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
d: có 3 cách chọn.
Vì M >2000 => a: có 5 cách chọn.
Số
Nguyễn Thanh Lam – THPT Thanh Bình
VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
a) tùy ý.
b) khác nhau.
c) khác nhau và M là số chẵn
d) khác nhau và M chia hết cho 5
e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
f) khác nhau và M > 2000
g) khác nhau và M < 4326
g)
a: có 3 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
d: có 3 cách chọn.
TH1: a=4
TH2: a<4
c: có 4 cách chọn.
d: có 3 cách chọn.
b: có 5 cách chọn.
Số
Hai quy tắc đếm cơ bản
Giải tóm tắt câu g:
Có tất cả : 2 + 3 + 24 + 180 = 209 số
VD5: Từ 0,1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số khác nhau và M là số chẵn.
TH1: d=0
Vì M chẵn => d={0;2;4;6}.
a: có 6 cách chọn.
b: có 5 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
TH2: d={2;4;6}
a: có 5 cách chọn.
b: có 5 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
d: có 3 cách chọn.
Số
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD5: Từ 0,1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số khác nhau và M là số chẵn.
Cách 2: ( gọi là pp lựa thóc)
Vì M chẵn => d={0;2;4;6}.
- a có thể là 0 ( nghĩa là tùy ý)
d: có 4 cách chọn.
a: có 6 cách chọn.
b: có 5 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
- a là 0
=> d={2;4;6}.
d: có 3 cách chọn.
b: có 5 cách chọn.
c: có 4 cách chọn.
- Số các số cần tìm
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
a) xếp tùy ý.
b) C ngồi giữa.
c) A Và B ngồi cạnh nhau.
d) A và B không ngồi cạnh nhau.
a)
5
4
3
2
1
S=5.4.3.2.1=120 cách
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
a) xếp tùy ý.
b) C ngồi giữa.
c) A Và B ngồi cạnh nhau.
d) A và B không ngồi cạnh nhau.
b)
4
3
1
2
1
S=4.3.2.1=24 cách
C
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
a) xếp tùy ý.
b) C ngồi giữa.
c) A Và B ngồi cạnh nhau.
d) A và B không ngồi cạnh nhau.
c)
3
2
1
S=8.6=48 cách
B
A
Hai quy tắc đếm cơ bản
VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
a) xếp tùy ý.
b) C ngồi giữa.
c) A Và B ngồi cạnh nhau.
d) A và B không ngồi cạnh nhau.
d)
- Ngồi tùy ý: 120 cách
- A,B ngồi cạnh nhau : 48 cách
- A,B không ngồi cạnh nhau :
120 - 48= 72 cách
Hai quy tắc đếm cơ bản
Củng cố và dặn dò:
Nhận biết và phân biệt được hai quy tắc đếm cơ bản.
Nếu một công việc được thực hiện qua nhiều bước, nhưng khi bỏ một bước mà vẫn hoàn thành công việc thì ta dùng quy tắc cộng
Nếu một công việc được thực hiện qua nhiều bước, nhưng khi bỏ một bước mà công việc không thể hoàn thành thì ta dùng quy tắc nhân
Bài tập về nhà:
Hai quy tắc đếm cơ bản
Hội nghị bàn tròn gồm 5 nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Việt Nam. Một quốc gia có tối đa 3 đại biểu. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho các thành viên cùng một quốc gia ngồi cạnh nhau, biết có 2 nước vắng 1 đại biểu.
Hai quy tắc đếm cơ bản
Chúc các em luôn vui, khoẻ và học tập tốt.
Tiết học đã kết thúc
NGUYỄN THANH LAM
TỔ TOÁN TIN
Tháng 10 năm 2011
 
Gửi ý kiến