Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Luân
Ngày gửi: 15h:02' 03-11-2011
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
GIáo áN SINH HOC 9
Trường THCS Hiệp Cát
Giáo viên: Trần Thế Dương
Kiểm tra bài cũ
Dáp án:
Câu hỏi 1:
Dột biến gen là gỡ?Cho ví dụ?
Dột biến gen là nh?ng biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.
Ví dụ: Lúa đột biến làm cây cứng và nhiều hạt hơn. dị dạng ở lợn,...
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 2 :
Dáp án:
Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?Cho biết vai trò c?a đột biến trong thực tiễn sản xuất?
Vỡ: Khi gen bị đột biến, tính thống nhất và hài hoà vốn có trong kiểu gen của cơ thể bị phá vỡ làm cho các hoạt động sinh lí của tế bào và cơ thể bị rối loạn, sự biểu hiện thành các tính trạng trở nên không binh thường
- Có vai trò quan trọng trong s?n Xuất như tạo ra các giống lúa mới có nang xuất cao, các giống vật nuôi.


VD1:Mất đoạn NST 21 gây bệnh ung thư máu ở người.
VD2: Tật khe hở môi hàm ở người.
VD3: Bàn tay,bàn chân mất một số ngón.
VD4: Xương chi ngắn,bàn chân có nhiều ngón.
Vậy đột biến cấu trúc NST có hại hay có lợi?
Tính chất biểu hiện của nó có giống đột biến gen
không?
Bài 22
Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I -Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
NST có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc NST:
- Gồm 2 crômatit dính với nhau ở tâm động.
- Mỗi crômatit gồm 2 thành phần: + ADN
+ Prôtêin his tôn
?
Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
Tiểu kết:
Đét biÕn cÊu tróc NST lµ những biÕn ®æi trong cÊu tróc cña NST.
I -Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
?

Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I-Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
ABCDEFG
ABCBCDEFGH
ADCBEFGH
Mất đoạn
Đảo đoạn
Lặp đoạn
.
Các NST sau khi bị biến đổi khác với NST ban đầu như thế nào?
(A)Mất đoạn H nằm đầu NST
(B)Lặp đoạn BC nằm giữa NST
(C)Đảo đoạn BD nằm giữa NST
Có mấy dạng đột biến cấu trúc NST? dó là nh?ng dạng nào?
Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I-Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
Ti?u k?t:
Có 3 dạng:- Mất đoạn
- Thêm đoạn
- D?o do?n
Ngoài 3 dạng trên còn dạng đột biến nào khác?
Đột biến chuyển đoạn
Em hãy so sánh đột biến gen với đột biến cấu trúc NST?
*Giống: -Đều là những biến đổi sảy ra trên cấu trúc vật chất di truyền.
- Đều do các nguyên nhân bên trong và bên ngoài.
- Di truyền cho thế hệ sau.
- Phần lớn gây hại cho sinh vật.
*Khác nhau:
Đột biến gen Đột biến NST
Làn biến đổi cấu trúc gen - Làm biến đổi cấu trúc NST
Gồm các dạng:Mất,thêm - Gồm các dạng: Mất, đảo,
Thay thế cặp nuclêôtit. chuyển đoạn, lặp đoạn NST.
Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I-Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
Em hãy lấy một số ví dụ về đột biến cấu trúc NST?
VD: - Ở người.Mất đoạn NST 21 gây bệnh ung thư máu.
- Ở ruồi giấm. Lặp đoạn 2 lần làm cho mắt lồi thành mắt dẹt.
Ở ruồi giấm.12 đảo đoạn trên NST số 3 liên quan tới khả năng thích với
điều kiện nhiệt độ môi trường.
Trong thực nghiệm. Đã chuyển gen có định nitơ của vi khuẩn vào hệ gen
của hướng dương tạo ra giống hướng dương có hàm lượng nitơ cao.

II/ Nguyên nhân phát sinh và tính chất của
đột biến cấu trúc NST
1/ Nguyên nhân

Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I-Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
II/ Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1/ Nguyên nhân
Nguyên nhân nào gây đột biến cấu trúc NST?
Tiểu kết:
- Nguyên nhân bên ngoài: Do các tác nhân vật lý, hoá học đã phá vỡ cấu
Trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng (do con người
hoặc tự nhiên)
Nguyên nhân bên trong: Do rối loạn quá trình sinh lý sinh hoá trong quá
trình phân bào.
Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I-Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
II/ Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến câu trúc NST
1/ Nguyên nhân
2/ Tính chất

Ví dụ 1: Là dạng đột biến nào?
Đột biến mất đoạn NST.
Ví dụ 2: Có hại hay có lợi?
Có lợi
Dột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I-Dột biến cấu trúc NST là gỡ?
II/ Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến câu trúc NST
1/ Nguyên nhân
2/ Tính chất
Tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại
cho người và sinh vật?
Vì nó phá vỡ mối quan hệ của các gen trên NST, từ đó làm biến đổi
cấu trúc NST
Em hãy cho biết tính chất biểu hiện(lợi,hại)của đột biến cấu trúc NST?
Tiểu kết:
Đột biến cấu trúc NST thường gây hại.
Một số có lợi, có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá.
Bài tập củng cố
Chọn câu trả lời đúng
1.Loại đột biến nào làm mất hoặc thêm vật liệu di truyền?
Mất đoạn C. Lặp đoạn

B. Đảo đoạn D. Không có
Tìm phát biểu sai:
Các tác nhân vật lý, hoá hoạ của môi trường ngoài là nguyên nhân chủ
yếu gây đột biến cấu trúc NST.
2. Đột biên cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NSTliên
Quan đến sự biến đổi số lượng gen, sự sắp xếp lại các gen trên NST.
3. Tất cả các đột biến cấu trúc NST đều có hại.
4. Ở đại mạch, lặp đoạn làm tăng hoạt tính enzin amilaza có ý nghĩa trong
Công nghiệp sản xuất bia
 
Gửi ý kiến