Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Điều chỉnh các môn học

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tuyết Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:43' 08-11-2011
Dung lượng: 695.6 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC BẬC TIỂU HỌC
( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH THUẬN 5

CV 5842/ BGD&ĐT ngày 01/9/2011
Căn cứ kết quả các đợt rà soát, đánh giá định kì về CT – SGK của các môn học, hoạt động GDPT và đề xuất của các Sở GD&ĐT, sau khi chỉnh sửa qua tiếp thu góp ý của các tập thể và cá nhân, Bộ GD&ĐT ban hành tài liệu HD thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức và kĩ năng, phù hợp với thời lượng dạy học và thực tế các nhà trường


Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp và chưa thật sự cần thiết đối với học sinh, các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lý thuyết để GV – HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo điều kiện cho GV đổi mới PPDH theo yêu cầu của chương trình GDPT.1- Tiếp tục thực hiện giảm tải theo Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt.
2- Điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt trong Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng theo hướng: Không dạy một số bài khó, chưa thực sự cần thiết với học sinh; giảm một số câu hỏi, bài tập theo hướng tinh giản, thiết thực.
HD chung Môn Tiếng Việt
- Phân môn Tập đọc ở lớp 4, 5 : Chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung câu, bài.
Phân môn Chính tả : Thay hoặc bớt ngữ điệu dài và khó cho luyện tập chính tả.
Phân môn Tập làm văn: Thay một số nội dung, đề bài gần gũi với học sinh. Không dạy một số bài khó.
HD chung Môn Tiếng Việt
- Phân môn Kể chuyện lớp 4, 5:
+ Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Với một vài chủ điểm khó hoặc với học sinh yếu có thể cho học sinh kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe giáo viên đọc, kể tại lớp rồi kể lại.
+ Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia: Giảm bớt một số bài khó.
Phân môn Luyện từ và câu: Giảm bớt một số nội dung khó.
+ Lớp 4 các bài Thêm trạng ngữ ở tuần 32 trang 140, tuần 33 trang 150, tuần 34 trang 160, căn cứ vào kiến thức về trạng ngữ ở các bài dạy trước để làm phần Luyện tập.
+ Lớp 5 các bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tuần 21 trang 32, tuần 22 trang 38, và trang 44, tuần 23 trang 54, tuần 24 trang 64 căn cứ vào kiến thức ở bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tuần 20 trang 21 để làm các bài tập ở phần Luyện tập.
HD chung Môn Tiếng Việt
Lớp 1:
1. Phần học vần
- Đối với bài Dạy âm, vần mới: Giảm số câu hỏi trong mục Luyện nói (giảm từ 1-3 câu, do GV chọn).
Đối với bài Ôn tập: Chưa yêu cầu tất cả HS kể chuyện trong mục Kể chuyện.
2. Phần Luyện tập tổng hợp
- Đối với bài Tập đọc: Chú trọng kĩ năng đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ hơi đúng chỗ có dấu câu nhưng chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ năng đọc.
- Đối với bài Kể chuyện: Chưa yêu cầu kể lại toàn bộ câu chuyện; chưa yêu cầu phân vai tập kể lại câu chuyện.
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
1. Phân môn Luyện từ và Câu
- Bài Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định: Không làm bài tập 2 ( trang 52, tập 1).
2. Phân môn Tập làm văn
- Không dạy bài Gọi điện ( trang 103, tuần 12, tập 1).
- Bài Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách: Không làm bài tập 1, 2 (trang 54, tập 1)
- Bài Đáp lời khẳng định. Viết nội quy: Không làm bài tập 1, 2 (trang 49, tập 2)
- Bài Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi: Không làm bài tập 1, 2 (trang 58, tập 2)
Quan điểm xây dựng Luật Viên chức
Lớp 2:
Lớp 3

Nội dung điều chỉnh nằm chủ yếu
ở hai phân môn Tập làm văn và
Luyện từ và câu
Có 16 tuần phải điều chỉnh bao gồm:
Tuần 1, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16,20, 23, 26, 28
29, 30, 31, 33
LỚP 4
Nội dung điều chỉnh nằm ở các
phân môn Tập đọc, LT&C, TLV, KC
Có 18 tuần phải điều chỉnh.
Các tuần có ND điều chỉnh là:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 24,
25, 27, 29,31, 32, 33, 34

LỚP 5
Nội dung điều chỉnh nằm ở các
phân môn Tập đọc, LT&C, TLV, KC, CT
Có 24 tuần phải điều chỉnh.
Các tuần có ND điều chỉnh là:
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27,
30, 31, 33, 34

Môn Toán
Có 15 tuần có nội dung cần điều chỉnh đó là các tuần
2, 3, 4, 7, 10, 11, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33
LỚP 1
Môn Toán
Có 10 tuần có nội dung cần điều chỉnh đó là các tuần
11, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34
LỚP 2
Môn Toán
Có 15 tuần có nội dung cần điều chỉnh đó là các tuần
1, 2, 3, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35
LỚP 3
Môn Toán
Có 10 tuần có nội dung cần điều chỉnh đó là các tuần
1, 2, 4, 6, 9, 16, 19, 21, 27, 30
LỚP 4
Môn Toán
Có 8 tuần có nội dung cần điều chỉnh đó là các tuần
5, 8, 9, 15, 17, 23, 24, 28
LỚP 5
Môn ĐẠO ĐỨC
Có 8 tuần học và 4 bài cần điều chỉnh nội dung đó là: Bài 1 Tuần 1 – 2; Bài 9 Tuần 19 – 20; Bài 11 Tuần 23 – 24; Bài 13 Tuần 28 – 29.
LỚP 1
Môn ĐẠO ĐỨC
Có 6 tuần học và 3 bài cần điều chỉnh nội dung đó là: Bài 2 Tuần 3 – 4; Bài 7 Tuần 14 – 15; Bài 13 Tuần 28 – 29.
LỚP 2
Môn ĐẠO ĐỨC
Có 14 tuần học và 7 bài cần điều chỉnh nội dung đó là: Bài 1 Tuần 1 – 2; Bài 2 Tuần 3 – 4; Bài 7 Tuần 14 – 15; Bài 8 Tuần 16 – 17; Bài 9 Tuần 19 – 20; Bài 10 Tuần 21 – 22; Bài 14 Tuần 30 - 31.
LỚP 3
Môn ĐẠO ĐỨC
Có 14 tuần học và 7 bài cần điều chỉnh nội dung đó là: Bài 1 Tuần 1 – 2; Bài 3 Tuần 5 – 6; Bài 4 Tuần 7 – 8; Bài 5 Tuần 9 – 10; Bài 8 Tuần 16 – 17; Bài 11 Tuần 23 – 24; Bài 14 Tuần 30 - 31.
LỚP 4
Môn ĐẠO ĐỨC
Có 8 tuần học và 4 bài cần điều chỉnh nội dung đó là: Bài 10 Tuần 21 – 22; Bài 11 Tuần 23 – 24; Bài 12 Tuần 26 – 27; Bài 13 Tuần 28 - 29.
LỚP 5
MÔN KHOA HỌC
Lớp 4
Có 4 Tuần học 5 bài có nội dung cần điều chỉnh là Tuần 14, 15, 17, 20.
Lớp 5
Có 6 Tuần học 7 bài có nội dung cần điều chỉnh là Tuần 3, 26, 28, 29, 33, 34.
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
Lớp 4 – Phần Lịch Sử
Có 4 Tuần học có nội dung cần điều chỉnh là Tuần 5, 10, 20, 22.
Phần Địa Lý
Có 4 Tuần học có nội dung cần điều chỉnh là Tuần 9, 11, 26, 34.
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
Lớp 5 – Phần Lịch Sử
Có 6 Tuần học có nội dung cần điều chỉnh là Tuần 3, 9, 10, 14, 15, 19.
Phần Địa Lý
Có 8 Tuần học có nội dung cần điều chỉnh là Tuần 7, 10, 11, 16, 23, 26, 28, 33.
Môn ÂM NHẠC
Có 9 tuần có nội dung dạy học cần điều chỉnh là các Tuần: 17, 18, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35.
LỚP 1
LỚP 2
Có 12 tuần có nội dung dạy học cần điều chỉnh là các Tuần: 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 33, 34, 35.
Môn ÂM NHẠC
Có 7 tuần có nội dung dạy học cần điều chỉnh là các Tuần: 15, 18, 22, 32, 33, 34,35.
LỚP 3
LỚP 4
Có 9 tuần có nội dung dạy học cần điều chỉnh là các Tuần: 14, 16, 17, 18, 25, 27, 33, 34, 35.
LỚP 5
Có 3 tuần có nội dung dạy học cần điều chỉnh là các Tuần:24, 34, 35.
Môn MĨ THUẬT
Có 17 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 1, 2, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 27, 29,30, 31, 33, 34
LỚP 1
LỚP 2
Có 17 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 34
Môn MĨ THUẬT
Có 12 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 1, 4, 8, 10, 12, 17, 20, 24, 29, 31, 33, 34
LỚP 3
LỚP 4
Có 14 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 25, 29, 33, 34
Môn MĨ THUẬT
Có 26 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
LỚP 5
MÔN THỂ DỤC
Có 13 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 29,30, 31, 32, 33, 34.
LỚP 1
LỚP 2
Có 2 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 3, 28
MÔN THỂ DỤC
Có 10 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 18, 19.
LỚP 3
LỚP 4
Có 8 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26.
MÔN THỂ DỤC
Có 4 tuần học đươc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp là các tuần : 21, 22, 26, 27.
LỚP 5
Chú ý đối với môn Thể Dục
Tùy theo điều kiện của địa phương và trình độ của HS, GV có thể áp dụng những nội dung được giảm tải cho phù hợp.
Trong quá trình thực hiện, nếu thấy nội dung nào chưa phù hợp với trình độ và tình hình thực tế ở địa phương thì có thể thay thế nội dung.
- Trong quá trình giảng dạy, GV cần chú ý tới thể lực của từng HS để cân đối lượng vận động.
NHỮNG LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
Trong quá trình tổ chức dạy học, cán bộ quản lí và giáo viên cần lưu ý:
1. Thời gian dư do giảm bớt bài, hoặc giảm bớt nội dung trong từng bài, giáo viên không đưa thêm nội dung khác vào dạy mà dùng để củng cố kiến thức và rèn kĩ năng đã học
(trong bài đó hoặc bài trước) cho học sinh hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp. Nhà trường cần tổ chức để giáo viên thảo luận, thống nhất cách sử dụng thời gian dư cho hợp lí.
2. Không kiểm tra, đánh giá vào các nội dung, các yêu cầu đã được giảm bớt, các bài không dạy hoặc ở bài đọc thêm trong văn bản hướng dẫn điều chỉnh.
NHỮNG LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
3. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học này được gửi đến từng giáo viên để thực hiện trong quá trình dạy học
NHỮNG LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
Khi soạn giảng GV cần căn cứ vào các loại tài liệu như Chuẩn KTKN của từng khối lớp, HD giảm tải theo CV 896 và HD điều chỉnh NDDH như trên và SGK hiện hành.
Các nội dung giảm tải và điều chỉnh cần phải căn cứ vào các loại tài liệu trên và được thể hiện trong kế hoach dạy học cá nhân cũng như của tổ khối. ( KHDH của cá nhân phải làm trên tờ giấy A4 quay ngang ).

Hướng dẫn này được thực hiện bắt đầu từ Tuần 8.
Xin kính chúc quý thầy cô giáo nhiều sức khỏe
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ MÔN THỦ CÔNG KỸ THUẬT CẤP TIỂU HỌC
KHÔNG ĐIỀU CHỈNH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓