Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §4. Đơn thức đồng dạng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Ngọc Tính
Ngày gửi: 15h:16' 09-03-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
Lớp 72
Dương Ngọc Tính
ĐH Quảng Bình
SĐT: 01686147741
Tiết 54 Đơn thức đồng dạng
Bài cũ
Bài 1: Cho các biểu thức sau:
4x3 ; x3 ; 2x + 3y ; 1- 5xy ; 8
Hãy chỉ ra các đơn thức và bậc của nó trong biểu thức trên ?
Bài 2: Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:
3x2y và 2xy3 và xy
Bài 1: Các đơn thức là:
4x3 ; x3 ; 8
3 là bậc của đơn thức 4x3
2 là bậc của đơn thức 2xy
0 là bậc của đơn thức 8
Bài 2: Tính tích của các đơn thức là:
3x2 . 2xy3 . xy = 6x4y4
8 là bậc của đơn thức 6x4y4
Tiết 54 Đơn thức đồng dạng
1. Đơn thức đồng dạng
?1 Cho đơn thức 3x2yz.
Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.
Vậy thế nào là đơn thức đồng dạng ?
Hai đơn thức đồng đạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến
Tiết 54 Đơn thức đồng dạng
1. Đơn thức đồng dạng
Cho VD sau: 5 ; -7
Các số đó có phải là đơn thức đồng dạng không ?
5 và -7 là các đơn thức đồng dạng.
Chú ý: Các đơn thức khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
?2 Ai đúng ? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:
" 0.9xy2 và 0.9x2y là hai đơn thức đồng dạng". Bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng". ý của em ?
Bạn Phúc nói đúng.
Vì hai đơn thức 0.9xy2 và 0.9x2y có phần biến khác nhau
Bài 15: Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

; xy2 ;
-2xy2 ; x2y ;
;
; xy .
Các nhóm đơn thức đồng dạng là:
A= { ; ; x2y ; }
B = { xy2 ; - 2xy2 ; }
C = {xy}
Tiết 54 Đơn thức đồng dạng
1. Đơn thức đồng dạng
2. Cộng , trừ các đơn thức đồng dạng
Ví dụ 1: Cộng các đơn thức: 2x2y và x2y
2x2y + 1x2y = (2+1) x2y
Ví dụ 2: Trừ hai đơn thức: 3xy2 và 7xy2
3xy2 - 7xy2 = (3-7) xy2 = - 4xy2
Ta nói - 4xy2 là tổng của hai đơn thức 3xy2 và 7xy2
Ta nói 3x2y là tổng của hai đơn thức 2x2y và x2y.
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng
ta làm như thế nào?

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng,
ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau
và giữ nguyên phần biến.
?3 Hãy tìm tổng của ba đơn thức:
xy3 ; 5 xy3 và -7 xy3
xy3 + 5 xy3 + (-7 xy3) =(1 + 5 -7) xy3
Tiết 54 Đơn thức đồng dạng
1. Đơn thức đồng dạng
2. Cộng các đơn thức đồng dạng
3. Luyện tập
Bài 16: Tìm tổng của ba đơn thức:
25xy2 ; 55xy2 và 75xy2
Giải
25xy2 + 55xy2 + 75xy2 = 155xy2
Bài 18 (SGK/35)
L
Ê
V
Ă
N
H
Ư
U
Tên của tác giả cuốn đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính các tổng và hiệu dưới đây rồi viết chửừ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:
* Lê Văn Hưu , quê ở Phủ Lí , huyện Đông Sơn , phủ lộ Thanh Hoá , nay là làng Rị , xã Thiệu Trung , huyện Thiệu Hoá . , Thanh Hoá . Ông là hàn lâm Viện học sĩ , Binh bộ thượng thư kiêm Chưởng sử quan , Nhân nguyên hầu. Ông là người chép sử đầu tiên của nước ta , người đã nổi tiếng thần đồng từ khi còn là học trò . Bộ Đại Việt Sử kí là bộ sử đầu tiên gồm 30 quyển được biên soạn khi vị quan văn mới ngoài 40 tuổi . Khi ông dâng bộ Quốc sử đồ sộ lên ngai rồng , bá quan văn võ vô cùng kinh ngạc khi thấy tướng quỗc Thái uý trẻ tuổi lừng danh Trần Quang Khải kính cẩn nghiêng mình trước Hàn lâm học sĩ Lê Văn Hưu - thầy học của mình - và đỡ lấy bộ Quốc sử chuyển dâng nhà vua.
* Hơn hai trăm năm sau , dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497)nhà sử học Ngô Sĩ Liên trong đại Việt sử kí toàn thư đã chép lại mấy dòng về sự kiện vinh quang này.
Than trong lò, sắt trong lò, lửa trong lò, thổi phì phò đúc nên dùi vở.
Lê Văn Hưu liền đối:
Nghiên ở túi, bút ở túi, giấy ở túi, viết lúi húi mà đậu khôi nguyên.
 
Gửi ý kiến