Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Loan
Ngày gửi: 08h:36' 30-11-2011
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 557
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến dự tiết học
Giáo viên thực hiện: Hà Thị Loan
Trường THCS Võ Trường Toản- Dĩ An
Bình Dương
Kiểm tra bài cũ:
Triều đình nhà Lê đầu thế kỷ XVI như thế nào?
Kể tên một số cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra vào đầu thế kỷ XVI?
TIếT 53 - Bài 22
Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ( Thế kỉ xvi - xviii )
Ii - Các cuộc chiến tranh
nam - bắc triều và trịnh - nguyễn
Ii - Các cuộc chiến tranh nam - bắc triều
và trịnh - nguyễn
1, Chiến tranh Nam- Bắc triều :
Nhà Mạc được thành lập như thế nào ?
- Mạc Đăng Dung vốn là võ quan, đã tiêu diệt các thế lực đối lập, thâu tóm quyền hành, cương vị như tể tướng.
1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập nhà Mạc => Bắc triều
a, Sự hình thành Nam - Bắc triều:
- Em biết gì về Mạc Đăng Dung ?
Ii - Các cuộc chiến tranh nam - bắc triều và trịnh - nguyễn
- Năm 1533, Nguyễn Kim ( võ quan triều Lê) chạy vào Thanh Hóa lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua với danh nghĩa " Phù Lê diệt Mạc" => Nam triều
1, Chiến tranh Nam - Bắc triều :
a, Sự hình thành Nam - Bắc triều :
- Mạc Đăng Dung vốn là võ quan, đã tiêu diệt các thế lực đối lập, thâu tóm quyền hành, cương vị như tể tướng.
1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập nhà Mạc => Bắc triều
Nam triều được thành lập như thế nào?
Đèo cảThảo luận nhanh:
( 1 phút)


Nguyªn nh©n dÉn ®Õn cuéc chiÕn tranh gi÷a Nam triÒu vµ B¾c triÒu lµ g×?
I, Các cuộc chiến tranh nam - bắc triều và trịnh - nguyễn

1, Chiến tranh Nam - Bắc triều :
a, Nguyên nhân hình thành Nam - Bắc triều :
b, Diễn biến cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều:
Cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều đã diễn ra như thế nào?
NAM TRIỀU
BẮC TRIỀU
I, Các cuộc chiến tranh nam - bắc triều và trịnh - nguyễn

1, Chiến tranh Nam - Bắc triều :
a, Nguyên nhân hình thành Nam - Bắc triều :
b, Diễn biến cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều
Hai tập đoàn phong kiến đánh nhau liên miên,dai dẳng trên 50 năm, chiến trường kéo dài suốt từ vùng Thanh, Nghệ ra Bắc. Đến năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, nhà Mạc chạy lên Cao Bằng cuộc chiến mới kết thúc.
Chiến tranh Nam - Bắc triều :
Thời gian nhà Mạc rút lên Cao Bằng, nhân dân vẫn tiếp tục phải đi lính, đi phu, gia đình li tán. Tiếng kêu ai oán vang lên khắp nơi
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Cò về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

Ii - Các cuộc chiến tranh nam - bắc triều và trịnh - nguyễn

1, Chiến tranh Nam - Bắc triều :
a, Sự hình thành Nam - Bắc triều.
b, Diễn biến cuộc chiến :
c, Hậu qủa :
Đất nước bị chia cắt, nhân dân đói khổ.

Năm 1570 nhiều người bị bắt lính, bắt phu, gia đình li tán.
Năm 1572 ở nghệ An mùa màng bị tàn phá, hoang hóa, bệnh dịch, nhân dân đói khổ.
Đất nước bị chia cắt.
- Chiến tranh Nam - Bắc triều đã gây ra hậu qủa gì ?
Bài 22 Tiết 53- Sự SUY YếU CủA NHà Nước phong kiến tập quyền
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
Chiến tranh Nam Bắc triều
a, Sự hình thành Nam - Bắc triều :
- Mạc Đăng Dung vốn là võ quan, đã tiêu diệt các thế lực đối lập, thâu tóm quyền hành, cương vị như tể tướng.
1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập nhà Mạc => Bắc triều.
- Năm 1533, Nguyễn Kim( võ quan triều Lê) chạy vào Thanh Hóa lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua với danh nghĩa " Phù Lê diệt Mạc" => Nam triều
b, Diễn biến cuộc chiến :
Hai tập đoàn phong kiến đánh nhau liên miên, dai dẳng trên 50 năm, chiến trường kéo dài suốt từ vùng Thanh, Nghệ ra Bắc. Đến năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, nhà Mạc chạy lên Cao Bằng cuộc chiến mới kết thúc.
c, Hậu quả : đất nước bị chia cắt, nhân dân đói khổ.
Dấu cũ tích xưa
Di tích Thành nhà Mạc ở Lạng Sơn
Thành nhà Mạc

Bài 22- Tiết 53- Sự SUY YếU CủA NHà Nước phong kiến tập quyền
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
1. Chiến tranh Nam Bắc triều
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài
a, Nguyên nhân
-Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm hết binh quyền -> hình thành thế lực họ Trịnh.
Thế lực họ Trịnh được hình thành như thế nào ?
Bài 22 Tiết 53- Sự SUY YếU CủA NHà Nước phong kiến tập quyền
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
1.Chiến tranh Nam Bắc triều
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài
a, Nguyên nhân
-Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm hết binh quyền -> hình thành thế lực họ Trịnh.
- Con cả Nguyễn Kim là Nguyễn Uông bị đầu độc chết, con thứ là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam -> hình thành thế lực họ Nguyễn.
Thế lực họ Nguyễn được hình thành ra sao?
Bài 22 Tiết 53- Sự SUY YếU CủA NHà Nước phong kiến tập quyền
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
1.Chiến tranh Nam Bắc triều
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài
a, Nguyên nhân
-Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm hết binh quyền -> hình thành thế lực họ Trịnh.
- Con cả Nguyễn Kim là Nguyễn Uông bị đầu độc chết, con thứ là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam -> hình thành thế lực họ Nguyễn.
Theo em nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn là gì?
Ii - Các cuộc chiến tranh nam bắc triều và trịnh - nguyễn

1, Chiến tranh Nam - Bắc triều :
2, ChiÕn tranh TrÞnh - NguyÔn vµ sù chia c¾t §µng Trong - §µng ngoµi : a,Nguyªn nh©n
b, Diễn biến
- Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra như thế nào ?
-Kết quả ra sao?
Ii - Các cuộc chiến tranh nam - bắc triều và trịnh - nguyễn

1, Chiến tranh Nam - Bắc triều :
2, ChiÕn tranh TrÞnh - NguyÔn vµ sù chia c¾t §µng Trong - §µng ngoµi :
a, Nguyªn nh©n:
b, DiÔn biÕn
Đầu TK XVII, cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ
- Trong gần nửa TK ( Từ 1627 đến 1672) họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau 7 lần , vùng đất Quảng Bình , Hà Tĩnh trở thành chiến trường. Không tiêu diệt được nhau hai bên lấy sông Gianh làm ranh giới chia cắt đất nước.
Đàng Ngoài
Đàng
Trong
Sông Gianh
Khôn ngoan qua được Thanh Hà,

Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy
2/ Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài :
Lũy Thầy tại Đồng Hới – Quảng Bình
Sông Gianh Quảng Bình
c, Hậu quả
- Đất nước bị chia cắt :
+ Đàng ngoài: Đến đời Trịnh Tùng thì xưng vương, xây phủ chúa bên cạnh triều Lê ( Vua Lê- Chúa Trịnh)
+ Đàng trong : Con cháu họ Nguyễn truyền nối nhau cầm quyền ( Chúa Nguyễn)
- Nhân dân đói khổ li tán
Chiến tranh Trịnh Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?
Triều đình vua lê
phủ chúa trịnh
Tranh vẽ thế kỉ xviii
Cảnh trong phủ chúa Trịnh
Bài 22, Tiết 53 Sự SUY YếU CủA NHà NướC PHONG KIếN TậP QUYềN
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
1. Chiến tranh Nam Bắc triều
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài
a, Nguyên nhân
b, Diễn biến cuộc chiến
c, Hậu quả
- Đất nước bị chia cắt :
+ Đàng ngoài: Đến đời Trịnh Tùng thì xưng vương, xây phủ chúa bên cạnh triều Lê ( Vua Lê- Chúa Trịnh)
+ Đàng trong : Con cháu họ Nguyễn truyền nối nhau cầm quyền ( Chúa Nguyễn)
- Nhân dân đói khổ li tán.
Bài 22, Tiết 53 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
1.Chiến tranh Nam Bắc triều
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài
a, Sự hình thành Đàng Trong, Đàng Ngoài
-Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm hết binh quyền -> hình thành thế lực họ Trịnh
- Con cả Nguyễn Kim là Nguyễn Uông bị đầu độc chết, con thứ là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam -> hình thành thế lực họ Nguyễn
b, Diễn biến cuộc chiến :
- Đầu TK XVII chiến tranh Trịnh -Nguyễn bùng nổ.
-Từ năm 1627 đến 1672, Trịnh Nguyễn đánh nhau 7 lần , vùng đấtQuảng Bình, Hà Tĩnh trở thành chiến trường
- Không tiêu diệt được nhau hai bên , lấy sông Gianh làm ranh giới chia cắt đất nước.
- §Êt n­íc bÞ chia c¾t :
+ §µng ngoµi: §Õn ®êi TrÞnh Tïng th× x­ng v­¬ng, x©y phñ chóa bªn c¹nh triÒu Lª ( Vua Lª- Chóa TrÞnh)
+ §µng trong : Con ch¸u hä NguyÔn truyÒn nèi nhau cÇm quyÒn ( Chóa NguyÔn)
- Nh©n d©n ®ãi khæ li t¸n

Thảo Luận: (2-3 phót)
( Kü thuËt kh¨n tr¶i bµn)

Tính chất của cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh -Nguyễn ? ( giải thích)- §©y lµ cuéc chiÕn tranh phi nghÜa, giµnh giËt quyÒn lîi, ®Þa vÞ cña c¸c phe ph¸i phong kiÕn trong n­íc
=> Néi chiÕn phong kiÕn phi nghÜa


Cùng suy ngẫm
HẬU QUẢ
Chiến tranh Nam - Bắc triều , Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng trong - Đàng ngoài kéo dài hơn 200 năm gây trở ngại cho giao lưu kinh tế, văn hóa làm suy giảm tiềm lực phát triển đất nước.
Là những cuộc chiến phi nghĩa. Chỉ vì tham vọng cá nhân, các thế lực phong kiến đẩy trăm họ vào cảnh nội chiến, nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn thảm khốc nhất lịch sử phong kiến Việt Nam.
TÍNH CHẤT
Chiến tranh Lê - Mạc
Chiến tranh Trịnh - Nguyễn
Củng cố kiến thức:
Chọn đáp án đúng nhất cho những câu hỏi sau:
1. Tính chất của các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn là:
A. Chiến tranh xâm lược phi nghĩa.
B. Nội chiến phong kiến.
C. Nội chiến phong kiến phi nghĩa.
D. Chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
Củng cố kiến thức:
Chọn đáp án đúng nhất cho những câu hỏi sau:
2. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn để lại hậu quả như thế nào?-
Nhân dân đói khổ, phiêu bạt li tán.
B. Chia cắt đất nước, tổn hại cho nhân dân và sự phát triển đất nước.
C. Đồng ruộng bỏ hoang, nhân dân đói khổ, đất nước chậm phát triển.
Tình hình chính trị - xã hội nước ta thế kỉ XVI - XVIII?
Hướng dẫn Về NHà
- Chuẩn bị bài : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI- XVIII
Tiết học kết thúc
Chúc các thầy cô và các em :
mạnh khoẻ
Chào tạm biệt quý thầy cô và các em học sinh !
No_avatar

em hãy trình bày nét chính về pháp luật thời Trần .so sánh với thời Lý

 
Gửi ý kiến