Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Công nghệ tế bào

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thành
Ngày gửi: 06h:51' 09-12-2011
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
Giáo án sinh học 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:Di truyền y học tư vấn là gì?
*Di truyền y học tư vấn bao gồm việc chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền
Chương VI
ứng dụng di truyền học
Tiết 33 Công nghệ tế bào
Một số thành tựu ứng dụng của công nghệ tế bào
Nhân giống vô tính chuối và sõm ng?c linh bằng phương pháp nuôi cấy mô
Nhân bản vô tính cừu và chó
I/ Khái niệm công nghệ tế bào
+ Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về qui trình
ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô
để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
+ Các công đoạn
- Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo
- Dùng hooc môn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
Cơ thể mới sinh ra từ 1 tế bào dạng gốc có bộ gen trong nhân tế bào và được sao chép lại
Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?
Công nghệ tế bào là gì?
Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì?
Mục đích và cơ sở di truyền học của ngành công nghệ tế bào là gì?
+ Mục đích: Tạo ra những mô,cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.
+ Cơ sở di truyền học: Cơ thể con được tạo thành qua quá trình nguyên phân có bộ NST 2n sao chép nguyên vẹn từ bộ NST 2n của cơ thể gốc.

Quan sát hình 31, nghiên cứu thông tin mục 1/II/SGK/ 89, 90 trình bày:
II/ ứng dụng công nghệ tế bào
1 /Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
Nêu qui tr×nh nh©n gièng v« tÝnh trong èng nghiÖm ë c©y trång?
Hãy cho biết thành tựu công nghệ tế bào trong sản xuất?
Nhân giống vô tính ở cây trồng
- Nuôi cấy tb và mô trong chọn giống cây trồng
- Nhân bản vô tính ở động vật
Cây con được tạo thành từ mô sẹo
Câyđược tạo thành từ nuôi cấy mô được trồng trên đồng ruộng
Cây non chuyển sang trồng trong bầu đất ở vườn ươm có mái che trước khi trồng ngoài đồng ruộng
Cây con được tạo thành từ mô sẹo
Cây tạo thành từ nuôi cấy mô được trồng trên đồng ruộng
Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ các tế bào lá non) nuôi cấy ở môi trường dinh dưỡng đặc trong ống nghiệm để tạo ra các mô sẹo
Dùng hooc môn sinh trưởng phù hợp kích thích mô sẹo phân hoá thành các cây con hoàn chỉnh
Qui trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng
Hãy cho biết thành tựu của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?
Nhân giống vô tính cây gỗ nghiến,và cây chuối
Nhân giống vô tính khoai tây

2 / ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
Phát hiện, ch?n lọc dòng tế bào xôma biến dị
Chọn dòng tế bào chịu nóng khô từ các tế bào phôi giống lúa
CR203 rồi nuôi cấy tế bào tạo giống lúa DR2 năng suất và
độ thuần chủng cao, chịu nóng và khô hạn tốt
Mục đích của việc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy tÕ bµo vµ m« trong chän gièng c©y trång là gì?
Nêu phương pháp cụ thể tạo ra giống lúa DR2 ?
Nhân bản vô tính ở động vật có ý nghĩa gì trong thực tế ?
+ Nhân nhanh các loài gen quí của các loài động vật
có nguy cơ tuyệt diệt.
+ Tạo ra các cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào
động vật đã được chuyển gen người , chủ động cung cấp
các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân có cơ quan bị hỏng
tương ứng.
3. Nhân bản vô tính ở động vật

+ Thế giới nhân bản thành công trên cừu Đô li, bò, chó ngựa, khỉ và một số loài động vật khác.
+ ? Vi?t Nam nhân bản thành công trên cá trạch
Nêu một số thành tựu của thế giới và ở Việt Nam về nhân bản vô tính ở Động vật ?
Qui trình nhân bản vô tính ở cừu Đôli
Phương pháp nhân bản vô tính ở động vật là:
Chuyển nhân một tế bào sinh dục vào 1 tế bào trứng lấy mất nhân rồi kích thích phát triển thành 1 phôi, phôi phát triển thành cơ thể mới chỉ chứa 1 bộ NST 2n của cơ thể mẹ.
+ Là phương pháp có hiệu quả để tăng nhanh số lượng cá thể đáp yêu cầu của sản xuất
+ Bảo tồn gen các loài thực vật quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
+ Sâm ngọc linh
Nêu ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?
Điểm giống
Tách tế bào sinh dưỡng dùng phương pháp nuôi cấy tạo mô sẹo, kích thích mô sẹo phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh
Phương pháp nhân giống vô tính ở cây trồng, so với nhân bản vô tính ở động vật có gì giống và khác nhau cơ bản?
Điểm khác
ở động vật mô non (mô sẹo) phải được nuôi dưỡng từ trong tử cung của 1 con vật dùng làm mẹ
Bài tập về nhà
Đọc mục "em có biết"
Học và trả lời các câu hỏi cuối bài
Hoàn thành bài tập ghi nhớ trong vở bài tập
Sưu tầm những tư liệu ,tranh ảnh về ứng dụng của công nghệ tế bào
Đọc trước bài 32
 
Gửi ý kiến